Filtreringssymbol Filtrera

Förstoringsglassymbol

Kategori

 • Biståndets organisation och styrning
 • Biståndets utvärdering
 • Demokrati och mänskliga rättigheter
 • Ekonomisk utveckling
 • Fred, säkerhet och konflikt
 • Hälsa och socialt skydd
 • Humanitärt bistånd
 • Jämställdhet
 • Klimat och miljö
 • Migration
 • Offentlig förvaltning
 • Utbildning och forskning

Typ av studie

 • Analys
 • Kartläggning
 • Metodstudie
 • Översikt
 • Övrigt
 • Utvärdering

År

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

Rapportserie

 • Alla rapporter
 • Årsrapporter
 • Development Dissertation Briefs
 • EBA-rapporter
 • Underlagsrapporter

av resultat

2021:Augusti

Biståndets utvärdering

Analys

Punching Above Its Weight or Running With the Crowd? Lessons From Sweden’s Development...

Adam Pain

Denna underlagsrapport går igenom de lärdomar som kan dras av Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan från 2002–2020 och analyserar konsekvenserna av dessa för Sveriges framtida engagemang i landet. Författaren baserar sin...

2021:02

Biståndets utvärdering

Utvärdering

Målbild och mekanism: Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers måluppfyllelse?

Markus Burman

Bedömningar av måluppfyllelse har en central roll i utvärdering inom biståndet. Når insatser sina mål? Bidrar de till önskad förändring? Att tillförlitligt besvara sådana frågor är viktigt för att regeringen, riksdagen, Sidas...

2021:Juli

Biståndets organisation och styrning

Översikt

Korruption i biståndet: En litteraturöversikt

Helena Hede Skagerlind

Korruption inom biståndet är en återkommande fråga i samhällsdebatten. I denna underlagsrapport sammanställer rapportförfattaren slutsatser från akademisk och grå litteratur kring korruptionens omfattning inom biståndet....

2021:Juni

Biståndets organisation och styrning, Humanitärt bistånd, Migration

Övrigt

Forced Displacement and the Humanitarian‐Development Nexus: A Roundtable Anthology

Alexander Burlin, Jason Gagnon, Karen Jacobsen, Kim Wilson, Mona Ahmed, Sarah Miller

Denna underlagsrapport sammanfattar tre rundabordssamtal som EBA arrangerade under våren 2021 på temat "påtvingad fördrivning och samverkan mellan humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete" (s k nexusarbete). De tre rundaborden...

2021:Maj

Biståndets utvärdering

Relevant? Almost Always: Relevance in Development Cooperation

Joel Samoff

Utvärderingar av insatser inom utvecklingssamarbetet använder sig i princip alltid av de utvärderingskriterier som är utformade av OECD/DAC. Där ingår en bedömning av insatsers relevans. En observation i relation till...

2021:01

Metodstudie

Data Science Methods in Development Evaluation: Exploring the Potential

Gustav Engström, Jonas Norén

Den här EBA-rapporten undersöker möjligheterna med att använda data science och språkteknologi som utvärderingsmetoder inom utvecklingssamarbetet. Rapporten undersöker huruvida dessa metoder kan producera tillförlitliga...

2021:Maj

Hälsa och socialt skydd, Jämställdhet

Kartläggning

Mapping of Swedish Aid Addressing Menstruation

Elin Bergenlöv

Sverige lägger idag ca 60 % av det totala hälsobiståndet på sektorn för sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR). Under de senaste tio åren har frågan om menstruation kommit att bli allt mer uppmärksammad i det svenska...

2021:Maj

Biståndets organisation och styrning

Like-Minded in Principle or in Practice? Priorities and Allocations in EU Member States’ Foreign...

Jonas Tallberg, Olof Karlsson

Sammantaget är EU och dess 27 medlemsländer den absolut största biståndsgivaren. Ett flertal medlemsländer har varit betydande givare under lång tid, medan det för andra är en ny roll. Att förstå  medlemsländernas...

2021:Maj

Klimat och miljö

Circular Economy – a Conceptual Review and Analysis of Implications for Swedish Development...

Daniel Slunge, Ida Andersson, Petter Wikström, Thomas Sterner

Sverige har sedan 2020 en nationell strategi för cirkulär ekonomi. Även EU och flertalet andra länder har strategier eller handlingsplaner på detta område. I den här underlagsrapporten analyseras vad dessa ambitioner betyder för...

2021:03

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Hierarchical Sisterhood – Supporting Women’s Peacebuilding through Swedish Aid to Bosnia and...

Sanela Bajramović

Internationellt fredsbyggande i konfliktdrabbade områden innebär möjligheter såväl som utmaningar. Denna DDB undersöker den svenska stiftelsen Kvinna till Kvinnas engagemang i fredsbyggande i Bosnien mellan 1993 och 2013 och...

Background pattern

0

Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers måluppfyllelse?

Studie syftar till att undersöka vad nyligen genomförda Sida-utvärderingar säger om måluppfyllelsen i svenska biståndsinsatser och svenskt bistånd. Detta utifrån den definition av måluppfyllelse som Sida anger i sin...

Background pattern

2021

Biståndets utvärdering

Översikt

Biståndsanalys 2021

I årsrapporten Biståndsanalys 2021 samlar vi kunskap och slutsatser från vår verksamhet under 2020 i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden....

Background pattern

2020

Biståndets utvärdering

Översikt

Biståndsanalys 2020

I årsrapporten Biståndsanalys 2020 samlar vi kunskap och slutsatser från vår verksamhet under 2019 i ett tillgängligt, kort format.  Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför...

2021:02

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Liberation Conservation: The Salween Peace Park and the Politics of Possessing the Earth in...

Tomas Cole

In Southeast Myanmar a protracted armed conflict has dragged on for over 70 years. This DDB depicts the struggles of indigenous people and environmental activists to transform a war-torn  area into an indigenously run protected zone, the...

2021:01

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

The Invisibility Cloak – How ‘Internationals’ Emotions Affect Their Listening in...

Pernilla Johansson

Effective peacebuilding requires international actors to listen to local partners, which often fails in practice. Through interviews with practitioners, donors and researchers, this DDB identifies how everyday emotions help or hinder the...

Background pattern

2019

Biståndets utvärdering

Översikt

Biståndsanalys 2019

I årsrapporten Biståndsanalys 2019 samlar vi kunskap och slutsatser från vår verksamhet under 2018 i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden....

Background pattern

2018

Biståndets utvärdering

Översikt

Biståndsanalys 2018

I årsrapporten Biståndsanalys 2018 samlar vi kunskap och slutsatser från vår verksamhet under 2017 i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden....

Background pattern

2017

Biståndets utvärdering

Översikt

Biståndsanalys 2017

I årsrapporten Biståndsanalys 2017 samlar vi kunskap och slutsatser från vår verksamhet under 2016 i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden....

Background pattern

2016

Biståndets utvärdering

Översikt

Biståndsanalys 2016

I årsrapporten Biståndsanalys 2016 samlar vi kunskap och slutsatser från vår verksamhet under 2015 i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden....

Background pattern

2015

Biståndets utvärdering

Översikt

Biståndsanalys 2015

I årsrapporten Biståndsanalys 2015 samlar vi kunskap och slutsatser från vår verksamhet under 2014 i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden....

Background pattern

2014

Biståndets utvärdering

Översikt

Biståndsanalys 2014

I årsrapporten Biståndsanalys 2014 samlar vi kunskap och slutsatser från vår verksamhet under 2013 i ett tillgängligt, kort format. En viktig del av EBAs inledande arbetet har varit att identifiera relevanta frågeställningar...

2020:07

Demokrati och mänskliga rättigheter

Utvärdering

Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd

Ana Horigoshi, Kunal Sen, Melissa Samarin, Miguel Niño-Zarazúa, Rachel M. Gisselquist

Bistånd med syfte att främja demokrati är en viktig del i svenskt och internationellt bistånd. EBA-rapporten Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd undersöker biståndets påverkan på länders demokratinivå och...

2020:09

Humanitärt bistånd

Övrigt

Navigating In The Midst Of Uncertainties: Challenges In Disaster Risk Governance In Mozambique

Jenni Koivisto

Moçambique drabbas regelbundet av naturkatastrofer som orsakar förstörelse. Denna DDB undersöker utmaningar och möjligheter som påverkar katastrofhantering i Moçambique. Jenni Koivisto disputerade i oktober 2018 med avhandlingen...

2020:08

Humanitärt bistånd

Övrigt

Estimating Needs In Disasters

Anneli Eriksson

Humanitärt bistånd ska baseras på behov men är underfinansierat och ojämnt fördelat. Denna DDB utvecklar en modell som uppskattar behoven vid katastrofer. Anneli Eriksson disputerade i juni 2020 med avhandlingen ”Estimating...

2020:07

Hälsa och socialt skydd, Humanitärt bistånd

Övrigt

Towards Health Systems Resilience To Extreme Weather Events: Managing Health Needs During Floods In...

Dell Saulnier

Motståndskraftiga sjukvårdssystem har förmågan att anpassa sig till kriser. Denna DDB identifierar egenskaper som främjar motståndskraft genom att undersöka hur den offentliga sjukvården på den Kambodjanska landsbygden hanterar...

2020:06

Demokrati och mänskliga rättigheter, Jämställdhet

Analys

Sextortion: Corruption and Gender-Based Violence

Åsa Eldén, Dolores Calvo, Elin Bjarnegård, Silje Lundgren, Sofia Jonsson

https://www.youtube.com/embed/Hwpmpcr-ayc Missbruk av makt och position i utbyte mot sex – sextortion – är både en form av korruption och könsbaserat våld (GBV), vilket gör det svårt att hantera. Hur bör sextortion definieras...

2020:November

Klimat och miljö

Analys

Alignment of Sweden’s Multilateral Aid with the Paris Agreement on Climate Change

Lisa Hjelm, Mats Hårsmar

Denna studie innehåller bedömningar av 25 multilaterala organisationer som stöds med svenskt bistånd. I vilken utsträckning ligger deras arbete i linje med Pariavtalet om klimat från 2015, när det gäller utsläppsminskningar,...

2020:05

Biståndets organisation och styrning

Analys

In Proper Organization We Trust –Trust in Interorganizational Aid Relations

Janet Vähämäki, Susanna Alexius

När styrningen av offentlig verksamhet baseras på tillit kan detta leda till förbättrade resultat. Att bygga tillit är särskilt svårt inom utvecklingssamarbete, på grund av stora avstånd, ojämlika maktrelationer och komplexitet i...

2020:04

Offentlig förvaltning

Utvärdering

Institution Building In Practice: An Evaluation Of Swedish Central Authorities´ Reform Cooperation...

Dejana Razić Ilić, Giorgio Ferrari, Krenar Loshi, Númi Östlund, Richard Allen

Varje år förmedlas cirka 600 miljoner kronor av det svenska biståndet genom statliga myndigheter. Denna utvärdering analyserar resultat, relevans och kostnadseffektivitet i svenska statliga myndigheters biståndsprojekt på Västra...

2020:06

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

The Promise of Payday: Exploring the role of state cash transfers in post-apartheid rural South...

Stefan Granlund

Sociala trygghetssystem såsom kontantstöd har blivit ett viktigt verktyg för att minska fattigdom. Med fokus på barnbidraget så undersöker denna DDB de materiella och socio-relationella konsekvenserna av kontantstöd på landsbygden...

2020:05

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Social entrepreneurship and innovation for transformative change - Empirical studies of sanitation...

Suvi Kokko

Socialt entreprenörskap och innovation förväntas få en allt viktigare roll i lösningen på globala hållbarhetsproblem. Denna DDB studerar ett fall av socialt entreprenörskap inom sanitetssektorn i Kenya. Genom att undersöka...

2020:04

Utbildning och forskning

Övrigt

Exploring pitfalls of participation – and ways towards just practices through a participatory...

Helena Kraff

Deltagandeprocesser ses ofta som demokratiska och transparenta. Denna DDB undersöker fallgropar i deltagandeprocesser. Genom att studera när, hur och varför deltagandeprocesser leder till orättvisa former för deltagande så erbjuds...

2020:Juli

Biståndets organisation och styrning, Jämställdhet

Kartläggning

Vad är jämställdhetsbudgetering, vem gör det och har det effekt?

Anna Schnell

Jämställdhetsbudgetering innebär ett systematiskt inkluderande av grunderna till bristande jämställdhet och utformande av åtgärder för ökad jämställdhet i både budgetar och budgetprocesser. Det är tydligt inskrivet i agendan...

2020:03

Biståndets organisation och styrning

Analys

Biståndets förvaltningskostnader: För stora? Eller kanske för små?

Daniel Tarschys

Försvinner pengarna i administration? Den frågan ställs om biståndet, men också om många andra offentliga verksamheter. Inom Sida vakar man noga över något som kallas ”den inre effektiviteten” - dvs proportionerna mellan...

2020:April

Utbildning och forskning

Kartläggning

Development Research in Sweden - A Dispersed Research Community Under Pressure

Cecilia Strand, Elin Bjarnegård, Flora Hajdu, Henning Melber, Janet Vähämäki, Jonas Ewald, Magnus Jirström, Rickard Lalander

Den här studien har genomförts av det nyligen etablerade nätverket för utvecklingsforskning i Sverige, Swedish Development Research Network (SweDev) med stöd av Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Syftet med studien är att...

2020:02

Klimat och miljö

Utvärdering

Evaluation of the Swedish Climate Change Initiative 2009–2012

Jane Burt, Jessica Wilson, John Colvin, Mehjabeen Abidi Habib, Miriam Kugele, Mutizwa Mukute

År 2009 lanserade den svenska regeringen Klimatsatsningen (CCI), ett fyraårigt program av insatser för anpassning till klimatförändringar och utsläppsminskningar, med några av världens fattigaste länder som målgrupp. Initiativet...

2020:03

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Making Sanitation Happen: An Enquiry Into Multi-Level Sanitation Governance

Nelson Ekane

Sanitet står högt upp på dagordningen i utvecklingssammanhang, men hur omvandlas egentligen målsättningar till förändring i vardagen? Denna DDB undersöker hur policy översätts till verklighet genom olika styrningsnivåer i Rwanda...

2020:02

Jämställdhet

Övrigt

Development Goals and Gender Equality Change: Superficial Adjustment or Credible Commitments?

Helena Hede Skagerlind

Globala indikatorer såsom Agenda 2030 är en nu mycket utbredd form av global utvecklingsstyrning. Denna DDB beskriver vilket inflytande sådana indikatorer kan ha genom att studera mekanismerna hos FN:s millenniemål och deras eventuella...

2020:01

Biståndets organisation och styrning, Demokrati och mänskliga rättigheter, Ekonomisk utveckling

Övrigt

How Can an Agricultural Investment That Never Happened Affect People Living in Poverty?

Linda Engström

Storskaliga jordbruksinvesteringar är sedan 20 år populära medel i afrikanskt bistånd. Resultaten från dessa investeringar lyser dock ofta med sin frånvaro. Denna DDB undersöker konsekvenserna för människor på platser där...

2020:01

Ekonomisk utveckling

Kartläggning

Mobilising Private Development Finance: Implications for Overall Aid Allocations

Att använda bistånd för att ‘katalysera’ privat finansiering blir allt vanligare inom utvecklingssamarbetet. Denna studie fokuserar på en särskild form av utvecklingsfinansiering – det offentliga utvecklingsbiståndet (ODA) –...

2019:09

Demokrati och mänskliga rättigheter

Analys

Democracy in African Governance: Seeing and Doing it Differently

Göran Hydén, Marina Buch Kristensen

Syftet med denna rapport är att undersöka varför demokratisering i Afrika är en särskild utmaning, och hur demokratibiståndet bör utformas i en värld där nationellt självbestämmande åter är på frammarsch, och där...

Clownfisk färgglad

2019:08

Klimat och miljö

Översikt

Fishing Aid: Mapping and Synthesising Evidence in Support of SDG 14 Fisheries Targets

Goncalo Carneiro, Raphaelle Bisiaux

Trots flera decenniers bistånd till fiskerisektorn, med många utvärderingar genomförda, finns det mycket få kända försök att analysera och dokumentera lärdomar från dessa insatser. Denna studie är en systematisk kartläggning...

2019:07

Ekonomisk utveckling, Hälsa och socialt skydd, Jämställdhet

Översikt

Applying a Masculinities Lens to the Gendered Impacts of Social Safety Nets

Abby Fried, Gary Barker, Jeni Klugman, Kate Doyle, Meagan Dooley, Ruti Levtov

Sociala trygghetssystem lyfts i Agenda 2030 fram som ett viktigt verktyg för att minska fattigdom. Olika former av sociala trygghetsprogram, som exempelvis kontantbidrag, matransoner eller arbetsmarknadsprogram har snabbt blivit...

2019:06

Ekonomisk utveckling

Utvärdering

Joint Nordic Organisational Assessment of the Nordic Development Fund (NDF)

Eilis Lawlor, Kris Prasada Rao, Mira Berger, Stephen Spratt

Under 2019 kommer styrelse och ägare att lägga fast framtiden för Nordiska utvecklingsfonden (NDF). Som stöd för deras överväganden har en obereoende utvärdering beställts. Utvärderingens uppdrag var att bedöma NDFs verksamhet,...

2019:05

Demokrati och mänskliga rättigheter

Översikt

Impact of the Civil Society Anti-Discrimination Initiatives: A Rapid Review

Andrew Shepherd, Dhruva Mathur, Rachel Marcus

Fattiga människor tillhör inte sällan grupper som också är utsatta för diskriminering. För att bekämpa fattigdom långsiktigt är det nödvändigt att också bedriva ett arbete mot negativ särbehandling och kränkningar av...

2019:Juli

Migration

Översikt

Migration and Development: The Role for Development Aid

Robert E.B Lucas

Denna rapport har två syften: Det ena är att kortfattat redogöra för vilka kunskaper som finns om sambandet mellan migration och ekonomisk utveckling i utvecklingsländer. Det andra är att visa på olika möjligheter som finns för...

2019:04

Demokrati och mänskliga rättigheter, Ekonomisk utveckling

Utvärdering

Building on a Foundation Stone: The Long-Term Impacts of a Local Infrastructure and Governance...

Ariel BenYishay, Brad Parks, Christian Baehr, Daniel Aboagye, Punwath Prum, Rachel Trichler

1996 samarbetade Sida och andra givare med Kambodjas regering i ett försök att återuppbygga förtroendet för offentliga institutioner och förbättra den ekonomiska välfärden genom att stärka den lokala demokratin och...

2019:03

Demokrati och mänskliga rättigheter

Utvärdering

Supporting State-Building for Democratisation? A Study of 20 Years of Swedish Democracy Aid to...

Demokrati och mänskliga rättigheter har sedan 1990- talet varit ett viktigt mål i svenskt utvecklingssamarbete, så även i samarbetet med Kambodja. Denna studie syftar till att besvara om svenskt bistånd haft inflytande på...

2019:02

Biståndets organisation och styrning

Analys

Fit for Fragility? An Exploration of Risk Stakeholders and Systems Inside Sida

Linnea Mills, Nilima Gulrajani

I Sverige råder en medvetenhet om att utvecklingssamarbete innebär att ta risker. I policyramverket från 2016 nämns särskilt riskerna med politisk osäkerhet, konfliktsituationer, svaga system och institutioner samt korruption...

2019:03

Klimat och miljö

Övrigt

A Climate for Change? Political Communication and the Prospects for Large-Scale Collective Action...

Stefan Linde

Stefan Linde is a post-doctoral researcher in political science at the Department Business Administration, Technology and Social Sciences, at Luleå University of Technology. His current employment is within the project ‘Governing...

2019:02

Klimat och miljö

Övrigt

Samverkan inom skogsförvaltning i låginkomstländer - utmaningar, lärdomar från Indien och...

Marcus Wangel

Marcus Wangel disputerade i juni 2018 på avhandlingen: "Deep Roots and Tangled Branches: Bureaucracy and Collaboration in Natural Resource Governance in South India” vid Statsvetenskapliga Institutionen på Uppsala Universitet. Hans...

2019:01

Klimat och miljö

Övrigt

International Acceptance of Climate Security Norms

Elin Jakobsson

Elin Jakobsson is a reseacher and a teacher in International Relations at Stockholm University. She holds a PhD in International Relations, being the first in Sweden to attain a doctoral decree in this subject. Elin's research concerns...

2019:Maj

Humanitärt bistånd

Översikt

Blockchain as a tool in humanitarian action - a brief overview of potential uses

Anna Bäckman

De existerande initiativ inom biståndet som använder blockchain är få och i ett tidigt stadie. Blockchains potential bör dock övervägas på allvar. Det kan till exempel användas för att hantera ekonomiska medel, reducera...

2019:01

Biståndets organisation och styrning

Analys

Skandaler, opinioner och anseende: Biståndet i ett medialiserat samhälle

Karolina Windell, Maria Grafström

Den här rapporten syftar till att skapa förståelse för hur beslutsfattare inom biståndet förhåller sig till mediers bevakning och vilka konsekvenser detta förhållningssätt kan ha för beslutsfattande och risktagande inom...

2018:10

Ekonomisk utveckling

Utvärdering

Nation Building in a Fractured Country: An Evaluation of Swedish Cooperation in Economic...

Claes Lindahl, Julie Lindahl, Mikael Söderbäck, Tamara Ivankovic

Denna studie utvärderar Sveriges stöd till ekonomisk utveckling i Bosnien och Hercegovina under drygt två decennier. Utvärderingen är baserad på en bedömning av en portfölj bestående av cirka 50 projekt definierade av Sida enligt...

2018:09

Humanitärt bistånd

Analys

Underfunded Appeals: Understanding the Consequences, Improving the System

Sophia Swithern

FN:s samordnade appeller är de största uppropen för humanitär hjälp, och en central del i det världsvida humanitära systemet. 2017 uppgick det sammanlagda finansieringsbehovet till rekordhöga 25.2 miljarder US dollar, nära dubbelt...

En hand håller upp en glödlampa mot en rosa himmel

2018:08

Biståndets organisation och styrning

Analys

Ägarskap i en ny tids biståndssamarbeten

Charlotte Örnemark, Fabian Scholtes, Niels Keijzer, Stephan Klingebiel

Ägarskap är en förutsättning för effektivt bistånd, enligt Parisdeklarationen och Agenda 2030. Hur kan principen om ägarskap främjas i dagens komplexa utvecklingssamarbeten i vilka aktörerna blivit allt fler? Det undersöks i...

2018:December

Biståndets organisation och styrning

Översikt

In Pursuit of Per Diem - Donor and Recipient Practices of Per Diem Payment

Arne Tostensen

Under 2000-talet har det vuxit fram en forskningslitteratur om missbruk av reseersättningar och traktamente i samband med workshops, seminarier och utbildningar i biståndsfinansierade insatser. Frågan om missbruk av traktamenten och...

2018:07

Jämställdhet, Offentlig förvaltning

Utvärdering

Putting Priority into Practice: Sida's Implementation of its Plan for Gender Integration

Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla

EBA har låtit göra en utvärdering som följt Sidas arbete under en längre tid, genom så kallad följeforskning. Rapporten är en systematisk genomgång som undersöker genomförandet av den plan för jämställdhetsintegrering som...

2018:Oktober

Biståndets organisation och styrning

Översikt

ICT i det svenska biståndet

Expertgruppen för biståndsanalys

Informations- och kommunikationsteknik (ICT) har länge varit en viktig del av svenskt bistånd både på det bilaterala planet och via multilaterala organisationer. Den här rapporten syftar till att sammanställa och, i den mån det...

2018:Oktober

Offentlig förvaltning

Analys

The Rise and Fall of Budget Support in Swedish Development Cooperation

Karl-Anders Larsson

Budget support is the aid modality that best complies with the principles for aid effectiveness and it has been stated in several Swedish government documents since 2000 that its share of total Swedish aid should increase. It increased up...

2018:06

Demokrati och mänskliga rättigheter

Analys, Utvärdering

Swedish Aid in the Era of Shrinking Democratic Space – the Case of Turkey

Åsa Eldén, Paul T. Levin

Begreppet krympande utrymme beskriver en global trend där friheten för aktivister och civilsamhällesorganisationer kringskärs av alltmer repressiva och auktoritära regeringar. Turkiet har haft en snabb utveckling i denna riktning de...

2018:04

Biståndets organisation och styrning, Offentlig förvaltning

Översikt

Budget Support, Poverty and Corruption: A Review of the Evidence

Geske Dijkstra

Budgetstöd är bistånd som inte är kopplat till projekt och som mottagarlandets regering kan använda fritt. Under de senaste åren har budgetstödens volymer minskat. I den här rapporten undersöks i vilken utsträckning det minskade...

2018:Juni

Klimat och miljö

Övrigt

Weather and conflicts in Afghanistan

Monir Elias Bounadi

This Working Paper combine high-resolution data on temperature and precipitation with georeferenced data on conflict events to explore the link between local weather variations and conflict incidence for all districts of Afghanistan...

2018:03

Biståndets organisation och styrning

Utvärdering

How Predictable is Swedish Aid? A Study of Exchange Rate Volatility

Númi Östlund

Sverige ger i regel sitt bistånd i svenska kronor, medan de flesta partnerländer, genomförandeorganisationer och mottagare arbetar i andra valutor. Denna EBA-rapporten undersöker effekterna av att svenskt bilateralt bistånd betalas ut...

2018:02

Humanitärt bistånd, Migration

Översikt

Building Bridges Between International Humanitarian and Development Responses to Forced Migration

Alexander Kocks, Hanne Roggeman, Helge Roxin, Ruben Wedel

Hur samverkan mellan akut och mer långsiktigt bistånd kan förbättras är en återkommande fråga för aktörer som verkar i kriser över hela världen. I denna EBA-studie, i samarbete med det tyska utvärderingsorganet DEval, tar...

2018:05

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

The Impact of Abortion Legalization on Fertility and Female Empowerment - New Evidence from Mexico

Damian Clarke, Hanna Mühlrad

Hanna Mühlrad is a Postdoctoral fellow at the Department of Economics at Lund University, Sweden. Her primary fields of interest are health economics, development economics, labor economics and global and public health. The main focus of...

2018:04

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Health Systems Bottles - Necks and Evidence-based District Health Planning. Experiences from the...

Dorcus Kiwanuka Henriksson

Dorcus Kiwanuka Henriksson is a health systems and public health specialist at Karolinska Institutet in Stockholm and the Chair of the Emerging Voices for Global Health Network (EV4GH).  In 2017 she defended her doctoral thesis "Health...

2018:03

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Closing the Quality Gap - Investigating Health System Bottlenecks and Quality Improvement...

Ulrika Baker

Ulrika Baker is a Medical Doctor with a background in Public Health and Family Medicine. She has lived and worked for several years in Sub Saharan Africa, including in Tanzania, Uganda, Eritrea and Malawi where she has been based since...

2018:April

Biståndets utvärdering

Kartläggning

Volatility in Swedish Aid: The Case of Six Long-term Partner Countries

Matilda Svedberg

Looking specifically at the case of Sweden, this working paper aims to provide insight to research and policies concerning aid volatility and generate comparable estimates of volatility in foreign...

Tidningar i bunt

2018:01

Ekonomisk utveckling

Utvärdering

Utvecklingsfinansiärers bidrag till utveckling: en utvärdering av Swedfund

Justin Flynn, Peter O'Flynn, Stephen Spratt

Investeringar i företag för att nå utvecklingseffekter blir en allt viktigare del av många länders bistånd. Swedfund, Sveriges utvecklingsfinansiär, har i uppdrag att investera i fattiga länder genom aktieförvärv, fonder eller...

2018:April

Offentlig förvaltning

Kartläggning

Sweden’s Development Support to Tax Systems

Klas Markensten

Syftet med rapporten är att summera svenska erfarenheter av bistånd på skatteområdet, med huvudsakligt fokus på Skatteverkets kapacitetsstärkande insatser. Rapporten ska fungera som ett underlag i en pågående diskussion om skatt,...

2018:April

Demokrati och mänskliga rättigheter

Kartläggning

Rättsstatens principer och svenskt utvecklingssamarbete

Anna Jonsson Cornell

Syftet med föreliggande rapport är att presentera gällande policyramverk, samt ge en introduktion till hur svenska aktörer arbetar och har arbetat med rättsstatens principer inom ramen för det svenska...

2018:April

Jämställdhet

Utvärdering

On-going Evaluation of Gender Mainstreaming at Sida – Second Report

Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla, Hanna Barvaeus

Expertgruppen för biståndsanalys beslutade under 2016 att dra igång följeforskning på de insatser Sida går fram till 2018 får stärkt jämställdhetsintegrering i biståndet. Detta är den andra delrapporten inom ramen för...

2018:02

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

The Rise and Fall of "Results Initiatives" in Swedish Development Aid

Janet Vähämäki

Janet is a researcher at Stockholm Center for Organizational Research (SCORE). In 2017 she defended herdoctoral thesis Matrixing Aid - The Rise and Fall of ‘Results Initiatives’ in Swedish Development Aid at Stockholm Business School,...

2018:01

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Beyond an Instrumental Approach to Religion and Development - Challenges for Church-based...

Josephine Sundqvist

Josephine Sundqvist is a development researcher who defended her thesis ”Beyond and instrumental approach to Religion and Development – Challenges for church-based healthcare” at the Uppsala Religion and Society Research Centre at...

2017:12

Biståndets utvärdering

Utvärdering

Livslängd och livskraft: Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers hållbarhet?

Expertgruppen för biståndsanalys

Studien Livslängd och livskraft: Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers hållbarhet? syftar till att undersöka vad biståndsutvärderingar kan säga om hållbarheten i svenska biståndsinsatser. Hållbarhet i denna...

2017:December

Biståndets utvärdering

Metodstudie

Analytical Framework for Portfolio Analyses of Swedish Development Cooperation

Annika Nilsson, Johanna Lindgren Garcia

Denna rapport introducerar en generisk modell för portföljanalyser av svenskt bilateralt utvecklingssamarbete och som vid behov kan replikeras över länder och sektorer. Två portföljanalyser presenteras också på svenskt bistånd...

2017:11

Biståndets organisation och styrning

Analys

Sweden's Financing of UN Funds and Programmes: Analyzing the Past, Looking to the Future

Nina Connelly, Stephen Browne, Thomas G Weiss

Det offentliga utvecklingsbiståndet har ökat sedan millennieskiftet, vilket även gäller bistånd som går via Förenta nationerna. En allt större andel av givarnas stöd till FN:s fonder och program har under det senaste årtionde...

2017:September

Klimat och miljö

Övrigt

The Impact of Foreign Aid on Local Deforestation

Nicklas Nordfors

In collaboration with the Master’s Programme at the Department of Economics, Stockholm University, the EBA regularly engages as Master’s thesis co-supervisors. A successfully graded thesis may be published as an EBA Working Paper....

2017:September

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Plant Pests and Child Health: Evidence from Locust Infestations in West Africa

Evelina Linnros

In collaboration with the Master’s Programme at the Department of Economics, Stockholm University, the EBA regularly engages as Master’s thesis co-supervisors. A successfully graded thesis may be published as an EBA Working Paper....

2017:10

Demokrati och mänskliga rättigheter, Offentlig förvaltning

Analys

Seven Steps to Evidence-Based Anti-corruption: A Roadmap

Alina Mungiu-Pippidi

Tiden är mogen för en övergripande färdplan för ett evidensbaserat antikorruptionsarbete. En genomgång av de antikorruptionsinsatser som vanligtvis förespråkas visar att de få verktyg som fungerar endast gör det där det finns...

2017:09

Biståndets utvärdering

Metodstudie

Geospatial Analysis of Aid: A New Approach to Aid Evaluation

Ann-Sofie Isaksson

De senaste åren har utvecklingssamarbetet blivit mer resultatinriktat och det har uppstått en intensiv debatt om utvärdering och utvecklingspolitikens effektivitet. Den snabbt ökande tillgången till subnationella geokodade data om...

2017:10

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

Results and Ownership in Swedish Development Cooperation

Therese Brolin

Therese Brolin disputerade i september 2017 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Ownership or Donorship? Results and ownership in Swedish international development cooperation. Therese arbetade tidigare som utvärderare på...

2017:09

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Peace and Politics: Promoting Durable Solutions to Communal Conflicts

Emma Elfversson

Emma Elfversson is a researcher at the Department of Peace and Conflict Research at Uppsala University. She will defend her dissertation “Central Politics and Local Peacemaking: The Conditions for Peace after Communal Conflict” on 6...

2017:08

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Peacemaking Up Close: Explaining Mediator Styles of International Mediators

Mathilda Lindgren

Mathilda Lindgren is a Peace Researcher who defended her thesis Peacemaking Up Close: Explaining Mediator Styles of International Mediators at the Department of Peace and Conflict Research at Uppsala University in October 2016. This is a...

2017:04

Hälsa och socialt skydd, Utbildning och forskning

Övrigt

Effects of Violent Conflict on Women and Children: Sexual Behavior, Fertility, and Infant Mortality...

Elina Elveborg Lindskog

Elina Elveborg Lindskog disputerade den 10 juni 2016 med avhandlingen Effects of violent conflict on women and children. Sexual behavior, fertility, and infant mortality in Rwanda and the Democratic Republic of Congo. Detta är en...

2017:07

Fred, säkerhet och konflikt, Utbildning och forskning

Övrigt

Educating for Peace - A Theological Task in Contemporary Times

Sara Gehlin

Sara Gehlin's current research project Women and Peace: Vision and Reality at the Intersection of Peace - and Feminist Theology concerns the impact of Resolution 1325 in contemporary inter-confessional dialogue. This project is carried out...

2017:06

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

Increasing Access to Abortion

Susanne Sjöström

Susanne Sjöström är obstetriker vid Danderyds sjukhus. Hon försvarade sin avhandling Increasing acces to abortion - perspectives on provider availability in different settings vid Karolinska institutet i januari 2017. Hennes arbete...

2017:05

Hälsa och socialt skydd

Övrigt

The Quest for Maternal Survival in Rwanda - Paradoxes in Policy and Practice

Jessica Påfs arbetar som SRHR-rådgivare för Plan Sverige. Hon disputerade i december 2016 vid Uppsala universitet med avhandlingen The Quest for Maternal Survival in Rwanda - Paradoxes in Policy and Practice. Detta är en...

2017:03

Hälsa och socialt skydd, Utbildning och forskning

Övrigt

Moving Upstream: Gender Norms and Emerging Sexual Experiences in Early Adolescence

Anna Kågesten

Anna Kågesten är forskare vid Karolinska Institutet och hon doktorerade med avhandlingen A window of opportunity: Gender attitudes and patterns of romantic and sexual experiences in early adolescence vid Johns Hopkins Bloomberg School of...

2017:02

Hälsa och socialt skydd, Utbildning och forskning

Övrigt

Strategy for Supporting Low-income Countries in Building a Midwifery Profession

Malin Bogren

Malin Bogren disputerade år 2016 med avhandlingen "Building a midwifery profession in South Asia" vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa. "Strategy for supporting low-income...

2017:01

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

Exporting Agrarian Expertise: Development Aid at the Swedish University of Agricultural Sciences...

Karl Bruno

This Development Dissertation Brief is a summary of Karl Bruno's doctoral dissertation in agrarian history, which he defended in June 2016. It is a historical study, the findings throw new light on formative episodes in Swedish rural...

2017:08

Utbildning och forskning

Utvärdering

Research Capacity in the New Global Development Agenda

Måns Fellesson

Utgångspunkten för den här studien är att den främsta orsaken till fattigdomen i många låginkomstländer idag inte är brist på naturtillgångar eller geografisk marginalisering utan brist på utbildad och specialiserad arbetskraft...

2017:07

Utbildning och forskning

Analys

Research Aid Revisited - a Historically Grounded Analysis of Future Prospects and Policy Options

David Nilsson, Sverker Sörlin

På 1970-talet institutionaliserades forskningsbiståndet som en del av Sveriges allt större ambitioner inom det internationella utvecklingsbiståndet. Motiven var flera, bl.a. internationell solidaritet men det fanns även ekonomiska och...

2017:06

Biståndets utvärdering

Analys

Confronting the Contradiction - An Exploration into the Dual Purpose of Accountability and Learning...

Desmond MchNeil, Hilde Reinersten, Kristina Bjorkdahl

Ett av de viktigaste syftena med biståndsutvärderingar är att dra lärdomar. Men varför lär sig biståndsorganisationer inte mer av sina egna erfarenheter? Lärdomar är dock endast ett av de två allmänt vedertagna syftena med...

2017:05

Fred, säkerhet och konflikt

Översikt

Local Peacebuilding - challenges and opportunities

Hanna Leonardsson, Joakim Öjendal, Martin Lundqvist

Fredsbyggande har utvecklats till både en väletablerad global praxis och ett utpräglat forskningsfält. En mängd projekt har initierats i postkonfliktsamhällen runt om i världen i syfte att skapa hållbar fred. Trots det upplever...

2017:04

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

Enprocentmålet - en kritisk essä

Lars Anell

Målet att årligen avsätta en procent av Sveriges BNI till bistånd, det s.k. enprocentmålet, är ett uttryck för svensk solidaritet med de fattigare delarna av världen. Det fastställdes av riksdagen redan 1968. Sedan dess har det...

2017:03

Hälsa och socialt skydd

Översikt

Animal Health in Development - It's Role for Poverty Reduction and Human Welfare

Arvid Uggla, Jonathan Rushton, Ulf Magnusson

Utveckling av lantbruket är en grundläggande förutsättning för inkluderande ekonomisk tillväxt i låginkomstländer och djurhållning spelar här en central roll. Omkring 750 miljoner djurhållare i världen lever på mindre än 2 US...

2017:April

Jämställdhet

Utvärdering

On-going Evaluation of Gender Mainstreaming at Sida - First Report

Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla

Expertgruppen för biståndsanalys beslutade under 2016 att dra igång följeforskning på de insatser Sida gör fram till 2018 för stärkt jämställdhetsintegrering i biståndet. Denna först delrapport presenterar följeforskningens...

2017:02

Demokrati och mänskliga rättigheter, Ekonomisk utveckling, Jämställdhet

Översikt

Do Anti-Discrimination Measures Reduce Poverty Among Marginalised Social Groups?

Anna Mdee, Ella Page, Rachel Marcus

Diskriminering på grund av kön, ålder, kasttillhörighet, funktionsnedsättning eller religion samt av vissa etniska grupper utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna och är en viktig faktor som bidrar till en hög...

2017:01

Biståndets organisation och styrning

Analys

Making Waves: Implications of the Irregular Migration and Refugee Situation on Official Development...

Andrew Sheriff, Anna Knoll

Under de senaste fem åren har allt fler flyktingar och migranter sökt skydd i Europa. Trycket på systemen för mottagning av migranter och asylsökande har ökat. Den här studien har genomförts av den europeiska stiftelsen ECDPM...

2016:11

Biståndets organisation och styrning, Ekonomisk utveckling

Översikt

Revitalising the Policy for Global Development

Per Molander

Föreliggande rapport diskuterar med utgångspunkt i aktuell samhällsvetenskaplig forskning politiken för global utveckling och utvecklingssamarbetet från en liten, neutral stats perspektiv. Rapporten baseras på en genomgång av...

2016:10

Offentlig förvaltning

Övrigt

Beskattning och institutionell kvalitet

Rasmus Broms

Rasmus Broms  is a researcher at the Department of Political Science, Gothenburg University, Quality of Government (QoG) Institute. He defended his dissertation "Taxation and Government Quality" in March 2016. This summary of his...

2016:09

Utbildning och forskning

Övrigt

How does China Challenge the IMF’s Power in Africa?

Johanna Malm

Johanna Malm defended her PhD dissertation “When Chinese development finance met the IMF’s public debt norm in DR Congo” in International Development Studies at the Department of Social Sciences and Business at Roskilde University in...

2016:07

Demokrati och mänskliga rättigheter, Offentlig förvaltning

Övrigt

Våldsamma hot och priset för ärlighet: En omvärdering av tjänstemäns val att ta mutor

Aksel Sundström

Aksel Sundström är verksam som forskare vid Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet och där anknuten till the Quality of Government (QoG) Institute samt the Varieties of Democracy (V-Dem) Project. Han disputerade år...

2016:08

Demokrati och mänskliga rättigheter, Offentlig förvaltning

Övrigt

Anti-corruption Reform – Evolution or Big Bang?

Anders Sundell

Anders Sundell is a researcher at the Department of Political Science, Gothenburg University. He defended his dissertation Public Administration and Corruption: How to get the institutions that work at Gothenburg University in June 2015 ....

Background pattern

2016:December

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Reclassification or Reprioritisation? The Sector Allocation of Swedish Official Development...

Ulrika Ahrsjö

Working paper "Reclassification or Reprioritisation? The Sector Allocation of Swedish Official Development Assistance 1973-2013" written by Ulrika Ahrsjö....

2016:Oktober

Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning

Kartläggning

Sweden's Economic Relationships with Uganda

Anton Ståhl, Arne Bigsten, John Åke Andersson, Per-Åke Andersson

Working paper"Sweden's economic relationships with Uganda". Författare: Arne Bigsten, John Åke Andersson, Per-Åke Andersson, Anton...

2016:10

Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning

Utvärdering

Swedish Development Cooperation with Tanzania – has it helped the poor?

David Carpenter, Julie Thaarup, Mark McGillivray, Oliver Morrissey

Mellan åren 1962 och 2013 uppgick det Svenska biståndet till Tanzania till ungefär 7 miljarder dollar, eller 8 procent av det svenska bilaterala biståndet under perioden. Detta gjorde också Tanzania till den största mottagaren av...

2016:09

Biståndets organisation och styrning

Utvärdering

Exploring Donorship - Internal Factors in Swedish Aid to Uganda

Stein-Erik Kruse

Biståndsgivare har tidigare i flera landstudier försökt mäta och bedöma det externa stödets aggregerade långsiktiga effekter, men de resultat som presenterats har ofta haft en svag empirisk grund. Lärdomarna för biståndsgivare om...

2016:08

Biståndets organisation och styrning

Analys

Sustaining a Development Policy: Results and Responsibility for the Swedish Policy for Global...

Lisa Román, Måns Fellesson

Betydelsen av en samstämmig politik för utveckling framhålls i Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals – SDGs). Sverige har en förhållandevis lång tradition på området. Redan 2003...

2016:07

Biståndets organisation och styrning

Analys

Towards an Alternative Development Management Paradigm?

Cathy Shutt

Internationellt utvecklingssamarbete vill bidra till resultat och göra skillnad för de fattiga eller marginaliserade människor som insatserna riktar sig till. Denna drivkraft ligger bakom resultatfokuseringen i Parisdeklarationen om...

2016:Juni

Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning

Övrigt

Is Development Aid a Complement or a Substitute to Foreign Direct Investment?

Ulrika Ahrsjö

Working paper "Is Development Aid a Complement or a Substitute to Foreign Direct Investment?", Ulrika Ahrsjö....

2016:06

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Vem beslutar om svenska biståndsmedel? En översikt

Expertgruppen för biståndsanalys

Denna studie är en kartläggning av den finansiella styrningen av det svenska biståndet, från budgetpropositionens grova ramar till insatsnivå: Vem beslutar om vilka medel inom det svenska biståndet, till vilka ändamål, på vilka...

2016:05

Biståndets utvärdering

Metodstudie

Pathways to Change: Evaluating Development Interventions with Qualitative Comparative Analysis (QCA)

Barbara Befani

Inom utvecklingsbiståndet pågår ett ständigt sökande efter nya, tillförlitliga och välanpassade metoder för utvärdering. Ett ändamålsenligt metodval förutsätter förståelse för styrkor och svagheter med olika metoder. Denna...

2016:04

Biståndets organisation och styrning

Analys

Swedish Responsibility and the United Nations Sustainable Development Goals

Kristina Jönsson, Magdalena Bexell

I september 2015 beslutade FN:s generalförsamling att anta nya globala mål för hållbar utveckling som ska uppfyllas senast år 2030. Nu står förverkligandet av målen på nationell nivå i centrum för länder världen över. Denna...

2016:06

Jämställdhet

Övrigt

Women in African Natural Resource Booms

Anja Tolonen

Anja Tolonen is an assistant professor at Department of Economics at Barnard College, Columbia University. She defended her dissertation "Mining Booms in Africa and Local Welfare Effects: Labor markets, Female Empowerment, and Criminality"...

2016:05

Demokrati och mänskliga rättigheter, Humanitärt bistånd, Jämställdhet

Övrigt

Beyond the Buzzwords: Approaches to Gender in Humanitarian Aid

Elisabeth Olivius

Elisabeth Olivius is a researcher at the Department of Political Science at Umeå University. She defended her dissertation "Governing Refugees through Gender Equality: Care, Control, Emancipation" in December 2014. The aim of this...

2016:03

Utbildning och forskning

Översikt

Capturing Complexity and Context: Evaluating Aid to Education

Jane Leer, Joel Samoff, Michelle Reddy

Formella utvärderingar av utbildningsbistånd har blivit vanligare, mer systematiska och viktigare för de efterföljande besluten om politik och programplanering. Vad kan vi lära oss av denna stadigt växande volym utvärderingar?...

2016:02

Utbildning och forskning

Översikt

Education in Developing Countries what Policies and Programmes affect Learning and Time in School?

Amy Damon, Bixuan Sun, Paul Glewwe, Suzanne Wisniewski

Studien är en syntes av högkvalitativa och omfattande utvärderingar på området utbildningsbistånd. Syftet med rapporten är att fungera som ett inspel till beslutsfattare och biståndsorgan som önskar använda sig av den mest...

2016:01

Offentlig förvaltning

Analys

Att främja regionalt samarbete i Afrika – lärdomar och implikationer för svenskt bistånd

Fredrik Söderbaum, Therese Brolin

Regional utveckling och integration i Afrika har fördjupats och utvecklats under de senaste två decennierna. Flera givare, däribland Sverige, har bidragit med betydande biståndsinsatser för att främja regionalt samarbete. Då...

2015:09

Klimat och miljö

Översikt

In Search of Double Dividends from Climate Change Interventions Evidence from Forest Conservation...

Ariana Salas, Daniel Ternald, Erin Sills, Eskil Mattsson, Gunnar Köhlin, Madelene Ostwald, Subhrendu Pattanayak

Klimat-relaterade biståndsinterventioner ökar – 2013 uppgick det till 15 % av det globala bilaterala biståndet och i enlighet med det Hållbara utvecklingsmålet skall det samlade klimatbiståndet uppgå till 100 miljarder USD...

2015:08

Demokrati och mänskliga rättigheter, Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning

Utvärdering

Business and Human Rights in Development Cooperation – Has Sweden Incorporated the UN Guiding...

Rasmus Kløcker Larsen, Sandra Atler

Studien har genomförts mot bakgrund av att mänskliga rättigheter utgör en grundpelare i svensk biståndspolitik och det ökade intresset att engagera den privata sektorn i internationellt bistånd samt de risker som det kan medföra....

2016:04

Demokrati och mänskliga rättigheter, Ekonomisk utveckling, Utbildning och forskning

Övrigt

Child Education, Child Labor and the Agricultural Economy

Elin Vimefall

Most poor people in the world live in rural communities, and they are more likely to be women, children, or members of a minority ethnic group. The research presented in this brief focus on these individuals, the most vulnerable in...

2016:03

Utbildning och forskning

Övrigt

Path Dependent Possibilities of Transformation: Agricultural Change and Economic Development in...

Montserrat López Jerez

No doubt, institutions are central to economic and social development, and history provides many examples showing that they have a tendency to be persistent. Nevertheless, several issues remain to be settled before conclusions can be drawn...

2016:02

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

The When and Why of Helping: Individual and Organizational Decision Making from a Psychological...

Arvid Erlandsson

Within the fields of experimental psychology and behavioral economy helping decisions, i.e. decisions that potentially can benefit someone else than the decision maker, have mostly been investigated at the individual level (e.g. “should...

2016:01

Utbildning och forskning

Övrigt

Going with the Flow or Swimming Against the Current? Interplay of Formal Rules, Informal Norms and...

Yumiko Yasuda

This DDB introduces key findings from broader research that aimed at understanding the influence of formal and informal rules and norms on civil society...

2015:07

Offentlig förvaltning

Översikt

Making Development Work: The Quality of Government Approach

Bo Rothstein, Marcus Tannenberg

Institutionell utveckling och insatser för att motverka korruption har länge varit prioriterade frågor inom internationellt bistånd. Rapporten utgör en kommentar till varför biståndsagendan har misslyckats och vad biståndsaktörer...

2015:05

Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning

Analys

Has Sweden Injected Realism into Public Financial Management Reforms in Partner Countries?

Matt Andrews

Biståndsgivare ger stöd till reformer inom området offentliga finanssystem (PFM) i låg- och medelinkomstländer men resultaten är ofta begränsade. Bedömare menar att resultaten skulle bli betydligt bättre ifall reformerna...

2015:06

Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning

Översikt

Now Open for Business: Joint Development Initiatives Between the Private and Public Sectors in...

Ari Kokko, Hanna Norberg, Sara Johansson da Silva

Flödet av direktinvesteringar och transfereringar till u-länderna har ökat kraftigt sedan 1990-talet med tydliga effekter på lokala ekonomier och levnadsförhållanden. Denna nya situation har lett till ett behov av nya former av...

2015:04

Ekonomisk utveckling, Utbildning och forskning

Översikt

Youth, Entrepreneurship and Development

Kjetil Bjorvatn

Unga människor i låginkomstländer har i liten utsträckning möjlighet till arbete i den formella sektorn. Istället är flertalet hänvisade till jobb i den informella sektorn med dess osäkerhet och låga inkomster. Denna rapport...

2015:07

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Aiding the End of Conflict? Reintegrating Ex-Combatants in Colombia

Michael Jonsson

This Dissertation Brief analyzes Colombian efforts to reintegrate AUC and FARC ex-combatants into civilian life from 2002 and onwards. The paper draws substantially from Michael Jonsson's  Ph.D dissertation "A Farewell to Arms....

2015:06

Fred, säkerhet och konflikt

Övrigt

Causes of Communal Conflicts – Government Bias, Elites, and Conditions for Cooperation

Johan Brosché

Why do communal conflicts turn violent in some regions but not in others? This question has been explored by Johan Brosché in his dissertation "Masters of War – The Role of Elites in Sudan’s Communal...

2015:05

Fred, säkerhet och konflikt, Jämställdhet

Övrigt

Stronger than Justice: Armed Group Impunity for Sexual Violence

Angela Muvumba Sellström

Vad är det som leder till straffrihet för sexuellt våld inom väpnade konflikter? Detta är något som Angela Muvumba Sellström har studerat i sin doktorsavhandling Stronger than Justice: Armed Group Impunity for Sexual...

2015:04

Demokrati och mänskliga rättigheter

Övrigt

Public Participation in Constitution Building; An Effective Strategy for Enhancing Democracy?

Abrak Saati

Abrak Saati är forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet. Denna Development Dissertation Brief (DDB) sammanfattar hennes avhandling The Participation Myth: outcomes of participatory constitution building processes...

2015:03

Biståndets organisation och styrning

Utvärdering

Concentration difficulties? An analysis of Swedish aid proliferation

Rune Hagen

För snart 10 år sedan påbörjade Sveriges regering ett aktivt arbete med att minska antalet samarbetsländer i det svenska biståndet – den så kallade landkoncentrationen. Motiveringen var att biståndet blir mer effektivt om man...

2015:02

Biståndets utvärdering

Kartläggning

Utvärdering av svenskt bistånd - en kartläggning

Expertgruppen för biståndsanalys

En viktig skillnad mellan internationellt bistånd och annan offentligt finansierad verksamhet är att biståndet genomförs i andra länder. Detta innebär att såväl lärande som ansvarsutkrävande försvåras av geografiska avstånd...

2015:01

Demokrati och mänskliga rättigheter

Analys

Rethinking Civil Society and Support for Democracy

Richard Youngs

Demokrati och mänskliga rättigheter är prioriterade frågor i svenskt bistånd. Sida satsar årligen mer än 5 miljarder kronor på att stärka demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen och en betydande del av dessa...

2014:05

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige - en översikt

Expertgruppen för biståndsanalys

Kunskap om var biståndet används är en viktig grund för att förstå beslut inom biståndspolitiken och för att kunna studera effekter av förändringar av biståndspolitiken. I rapporten Svenskt statligt internationellt bistånd i...

2014:04

Biståndets organisation och styrning

Analys

The African Development Bank - Ready to Face the Challenges of the Future?

Christopher Humphrey

En betydande del av svenskt bistånd ges genom utvecklingsbanker. En av dessa är Afrikanska utvecklingsbanken, AfDB. Sverige är sjätte största biståndsgivaren till AfDB med 2,4 miljarder kronor i senaste påfyllnaden. Banken är...

2015

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Dataunderlag - Svenskt internationellt bistånd i Sverige

Rapporten Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige – en översikt (2014:05) kartlägger hur svenskt internationellt bistånd har utvärderats under 2013. Denna underlagsrapport innehåller kartläggningens...

2014:03

Demokrati och mänskliga rättigheter

Översikt

International Party Assistance - What do we know about the effects?

Lars G Svåsand

Demokrati och mänskliga rättigheter har hög prioritet i svenskt utvecklingssamarbete. En del avser stöd till att stärka demokratiska institutioner, såsom partisystem och enskilda politiska partier. Årligen kanaliseras ca 80 mkr för...

2015:03

Hälsa och socialt skydd, Offentlig förvaltning

Övrigt

Transformative Social Policy in Development? Demystifying Conditional Cash Transfers in Latin...

Johan Sandberg

Conditional cash transfers (CCTs) have been widely promoted for their ability to simultaneously pursue the twin objectives of short-term poverty alleviation through income support (i.e. cash transfers), and long-term poverty reduction...

2015:02

Utbildning och forskning

Övrigt

Aiding Science. An analysis of Swedish Research Aid Policy 1973 - 2008

Veronica Brodén Gyberg

Veronica Brodén Gryberg has in this report summarized her dissertation on the topic of Swedish research aid policy. The dissertation investigates how Swedish official aid policy constructed the role of research for development in...

2015:01

Demokrati och mänskliga rättigheter

Övrigt

Institutional Impediments and Reluctant Actors - The Limited Role of Democracy Aid in Democratic...

Agnes Cornell

I denna Development Dissertation Brief (DDB) så har Agnes Cornell sammanfattat sin avhandling Institutional Impediments and Reluctant Actors – The Limited Role of Democracy Aid in Democratic Development. Avhandlingen undersöker varför...

2014:02

Hälsa och socialt skydd

Analys

Sweden’s Development Assistance for Health – Policy Options to Support the Global Health 2035...

Dean Jamison, Gavin Yamey, Helen Saxenian, Jesper Sundewall, Robert Hecht

2013 publicerade Lancet-kommissionen för investeringar i hälsa rapporten Global Health 2035: Converging within a Generation. I rapporten beskrevs möjligheterna för låg- och lägre medelinkomstländer att med stöd av biståndsgivare...

2014:Augusti

Biståndets organisation och styrning, Ekonomisk utveckling

Analys

Poverty Focus in Selected Swedish Aid portfolios

Mats Hårsmar

...

2014:Augusti

Biståndets organisation och styrning, Ekonomisk utveckling

Analys

The Poverty Focus of Swedish Bilateral Aid: a Comparative Analysis

Bob Baulch

...

2013:December

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Kartläggning av svenskt multilateralt bistånd under perioden 1997-2012

Mapsec

Syftet med denna studie var tvådelat. En uppgift var att beskriva hur svenskt multilateralt bistånd har utvecklats över de senaste 15 åren. Ett annat syfte var att undersöka vilken information som går att finna i offentligt...

2014:01

Biståndets utvärdering

Metodstudie

Randomized Controlled Trials: Strengths, Weaknesses and Policy Relevance

Anders Olofsgård

Rapporten undersöker betydelsen av så kallade randomiserade kontrollerade studier (RKS) i utvärderingen av biståndsfinansierade projekt och program. Den första delen av rapporten behandlar hur RKS har använts i den internationella...