Filtreringssymbol Filtrera

Förstoringsglassymbol

Kategori

 • Demokrati
 • Forskning
 • Fred, säkerhet, konflikt
 • Hälsa
 • Jämställdhet
 • Klimat
 • Mänskliga rättigheter
 • Migration
 • Näringsliv
 • Offentlig förvaltning
 • Pågående studier
 • Regional development
 • Regionalt bistånd
 • Utbildning

Typ av studie

 • Analys
 • Kartläggning
 • Metodstudie
 • Översikt
 • Övrig
 • Utvärdering

År

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

Rapportserie

 • Alla Rapporter
 • Årsrapporter
 • Development Dissertation Briefs
 • EBA-rapporter
 • Underlagsrapporter

av resultat

2021

Biståndsanalys 2021

I årsrapporten Biståndsanalys 2021 samlar vi kunskap och slutsatser från vår verksamhet under 2020 i ett tillgängligt, kort format. Övergripande teman för året är jämställdhet och korruption, effektivt klimatbistånd,...

Background pattern

2021:02

Liberation Conservation The Salween Peace Park and the Politics of Possessing the Earth in...

Tomas Cole

In Southeast Myanmar a protracted armed conflict has dragged on for over 70 years. This DDB depicts the struggles of indigenous people and environmental activists to transform a war-torn  area into an indigenously run protected zone, the...

Background pattern

2021:01

Regional development

The Invisibility Cloak – How ‘Internationals’ Emotions Affect Their Listening in...

Pernilla Johansson

Effective peacebuilding requires international actors to listen to local partners, which often fails in practice. Through interviews with practitioners, donors and researchers, this DDB identifies how everyday emotions help or hinder the...

Background pattern

2020

Biståndsanalys 2020

I Biståndsanalys 2020 sammanfattas de viktigaste lärdomarna från året som gått. Biståndsanalys 2020 finns också tillgänglig som ljudbok , den ligger bland våra poddar på...

Background pattern

2019

Biståndsanalys 2019

I Biståndsanalys 2019 sammanfattar expertgruppen de viktigaste lärdomarna från året som...

Background pattern

2018

Biståndsanalys 2018

I Biståndsanalys 2018 sammanfattar expertgruppen de viktigaste lärdomarna från året som gått. Läs EBAs ordförandes blogg om Biståndsanalys...

Background pattern

2017

Biståndsanalys 2017

I Biståndsanalys 2017 sammanfattar expertgruppen de viktigaste lärdomarna från året som...

Background pattern

2016

Biståndsanalys 2016

I Biståndsanalys för 2016 presenterar vi resultaten från verksamheten 2015 men vi redogör även för pågående och planerad verksamhet under...

Background pattern

2015

Biståndsanalys 2015

I Biståndsanalys 2015 sammanfattar expertgruppen de viktigaste lärdomarna från året som...

2020:07

Demokrati

Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd

Ana Horigoshi, Kunal Sen, Melissa Samarin, Miguel Niño-Zarazúa, Rachel M. Gisselquist

https://www.youtube.com/embed/QGiIwIXIGUY   Bistånd med syfte att främja demokrati är en viktig del i svenskt och internationellt bistånd. EBA-rapporten Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd undersöker...

2020:09

Navigating In The Midst Of Uncertainties: Challenges In Disaster Risk Governance In Mozambique

Jenni Koivisto

Moçambique drabbas regelbundet av naturkatastrofer som orsakar förstörelse. Denna DDB undersöker utmaningar och möjligheter som påverkar katastrofhantering i Moçambique. Jenni Koivisto disputerade i oktober 2018 med avhandlingen...

2020:08

Estimating Needs In Disasters

Anneli Eriksson

Humanitärt bistånd ska baseras på behov men är underfinansierat och ojämnt fördelat. Denna DDB utvecklar en modell som uppskattar behoven vid katastrofer. Anneli Eriksson disputerade i juni 2020 med avhandlingen ”Estimating...

2020:07

Towards Health Systems Resilience To Extreme Weather Events: Managing Health Needs During Floods In...

Dell Saulnier

Motståndskraftiga sjukvårdssystem har förmågan att anpassa sig till kriser. Denna DDB identifierar egenskaper som främjar motståndskraft genom att undersöka hur den offentliga sjukvården på den Kambodjanska landsbygden hanterar...

2020:06

Jämställdhet

Kartläggning

Sextortion: Corruption And Gender-Based Violence

Åsa Eldén, Dolores Calvo, Elin Bjarnegård, Silje Lundgren, Sofia Jonsson

https://www.youtube.com/embed/Hwpmpcr-ayc Missbruk av makt och position i utbyte mot sex – sextortion – är både en form av korruption och könsbaserat våld (GBV), vilket gör det svårt att hantera. Hur bör sextortion definieras...

2020:November

Klimat

Är Sveriges multilaterala bistånd i linje med klimatavtalet från Paris?

Lisa Hjelm, Mats Hårsmar

Denna studie innehåller bedömningar av 25 multilaterala organisationer som stöds med svenskt bistånd. I vilken utsträckning ligger deras arbete i linje med Pariavtalet om klimat från 2015, när det gäller utsläppsminskningar,...

2020:05

Offentlig förvaltning

Analys

In Proper Organization we Trust –Trust in Interorganizational Aid Relations

Janet Vähämäki, Susanna Alexius

När styrningen av offentlig verksamhet baseras på tillit kan detta leda till förbättrade resultat. Att bygga tillit är särskilt svårt inom utvecklingssamarbete, på grund av stora avstånd, ojämlika maktrelationer och komplexitet i...

2020:04

Demokrati, Offentlig förvaltning, Regionalt bistånd

Utvärdering

Institution Building In Practice: An Evaluation Of Swedish Central Authorities´ Reform Cooperation...

Dejana Razić Ilić, Giorgio Ferrari, Krenar Loshi, Númi Östlund, Richard Allen

Denna utvärdering analyserar resultat, relevans och kostnadseffektivitet i svenska statliga myndigheters biståndsprojekt på Västra Balkan (2009–2018). Varje år förmedlas cirka 600 miljoner kronor av det svenska biståndet genom...

2020:06

The Promise of Payday: Exploring the role of state cash transfers in post-apartheid rural South...

Stefan Granlund

Sociala trygghetssystem såsom kontantstöd har blivit ett viktigt verktyg för att minska fattigdom. Med fokus på barnbidraget så undersöker denna DDB de materiella och socio-relationella konsekvenserna av kontantstöd på landsbygden...

2020:05

Social entrepreneurship and innovation for transformative change - Empirical studies of sanitation...

Suvi Kokko

Socialt entreprenörskap och innovation förväntas få en allt viktigare roll i lösningen på globala hållbarhetsproblem. Denna DDB studerar ett fall av socialt entreprenörskap inom sanitetssektorn i Kenya. Genom att undersöka...

2020:04

Exploring pitfalls of participation – and ways towards just practices through a participatory...

Helena Kraff

Deltagandeprocesser ses ofta som demokratiska och transparenta. Denna DDB undersöker fallgropar i deltagandeprocesser. Genom att studera när, hur och varför deltagandeprocesser leder till orättvisa former för deltagande så erbjuds...

2020:Juli

Jämställdhet

Vad är jämställdhetsbudgetering, vem gör det och har det effekt?

Anna Schnell

Här presenterar rapportförfattaren sin kartläggning av jämställdhetsbudgetering:   https://www.youtube.com/watch?v=L4_SmiulZyM Mer om underlagsrapporten: Jämställdhetsbudgetering innebär ett systematiskt...

2020:03

Offentlig förvaltning

Analys

Biståndets förvaltningskostnader: För stora? Eller kanske för små?

Daniel Tarschys

Är gränsdragningen mellan Sidas sak- och förvaltningsanslag ändamålsenlig i förhållande till regeringens ambitioner med biståndet? En ny EBA-studie analyserar denna fråga. Frågan om hur stora biståndets administrativa...

2020:April

Forskning

Development Research in Sweden - A Dispersed Research Community Under Pressure

Cecilia Strand, Elin Bjarnegård, Flora Hajdu, Henning Melber, Janet Vähämäki, Jonas Ewald, Magnus Jirström, Rickard Lalander

Den här studien har genomförts av det nyligen etablerade nätverket för utvecklingsforskning i Sverige, Swedish Development Research Network (SweDev) med stöd av Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Syftet med studien är att...

2020:02

Klimat

Utvärdering

Evaluation of the Swedish Climate Change Initiative, 2009–2012

Jane Burt, Jessica Wilson, John Colvin, Mehjabeen Abidi Habib, Miriam Kugele, Mutizwa Mukute

År 2009 lanserade den svenska regeringen Klimatsatsningen (CCI), ett fyraårigt program av insatser för anpassning till klimatförändringar och utsläppsminskningar, med några av världens fattigaste länder som målgrupp. Initiativet...

2020:03

Hälsa

Making Sanitation Happen: An Enquiry Into Multi-Level Sanitation Governance

Nelson Ekane

Sanitet står högt upp på dagordningen i utvecklingssammanhang, men hur omvandlas egentligen målsättningar till förändring i vardagen? Denna DDB undersöker hur policy översätts till verklighet genom olika styrningsnivåer i Rwanda...

2020:02

Development Goals and Gender Equality Change: Superficial Adjustment or Credible Commitments?

Helena Hede Skagerlind

Globala indikatorer såsom Agenda 2030 är en nu mycket utbredd form av global utvecklingsstyrning. Denna DDB beskriver vilket inflytande sådana indikatorer kan ha genom att studera mekanismerna hos FN:s millenniemål och deras eventuella...

2020:01

How can an agricultural investment that never happened affect people living in poverty?

Linda Engström

Storskaliga jordbruksinvesteringar är sedan 20 år populära medel i afrikanskt bistånd. Resultaten från dessa investeringar lyser dock ofta med sin frånvaro. Denna DDB undersöker konsekvenserna för människor på platser där...

2020:01

Näringsliv

Kartläggning

Mobilising Private Development Finance: Implications for Overall Aid Allocations

Ska de globala hållbarhetsmålen, SDG:erna, kunna finansieras krävs massiva omflyttningar av privata investeringar. Biståndet kan spela en viktig roll i att mobilisera privata flöden till utvecklingsändamål. I EBA-rapporten...

2019:09

Demokrati

Analys

Democracy in African Governance: Seeing and Doing it Differently

Göran Hydén, Marina Buch Kristensen

EBA-rapporten Democracy in African governance: seeing and doing it differently undersöker demokratiutvecklingen i afrikanska länder, och hur biståndet som syftar till att stötta den kan förbättras. Författaren resonerar kring hur...

Clownfisk färgglad

2019:08

Klimat

Kartläggning

Fishing Aid: Mapping and Synthesising Evidence in Support of SDG 14 Fisheries Targets

Goncalo Carneiro, Raphaelle Bisiaux

Trots att bistånd getts till fiskesektorn under årtionden finns väldigt få kända försök att dokumentera lärdomar. Syftet med studien Fishing Aid: Mapping and Synthesising Evidence of SDG 14 Fisheries Targets är att ge vägledning...

2019:07

Jämställdhet

Översikt

Applying a Masculinities Lens to the Gendered Impacts of Social Safety Nets

Abby Fried, Gary Barker, Jeni Klugman, Kate Doyle, Meagan Dooley, Ruti Levtov

Denna litteraturöversikt tittar på hur sociala trygghetssystem skulle kunna integrera ett könstransformerande perspektiv, inklusive en analys av maskuliniteter och maktförhållanden, med syftet att göra systemen mer effektiva och...

2019:06

Utvärdering

Joint Nordic Organisational Assessment of the Nordic Development Fund (NDF)

Eilis Lawlor, Kris Prasada Rao, Mira Berger, Stephen Spratt

Den multilaterala utvecklingsfinansiären Nordiska Utvecklingsfonden, NDF, är en väl fungerande organisation med mervärde, visar utvärderingen Joint Nordic Organisational Assessment of the Nordic Development Fund (NDF). Men fonden...

2019:05

Mänskliga rättigheter

Översikt

Impact of the Civil Society Anti-Discrimination Initiatives: A Rapid Review

Andrew Shepherd, Dhruva Mathur, Rachel Marcus

Fattiga människor tillhör inte sällan grupper som också är utsatta för diskriminering. För att bekämpa fattigdom långsiktigt är det nödvändigt att också bedriva ett arbete mot negativ särbehandling och kränkningar av...

2019:05

Migration

Översikt

Migration and Development: The Role for Development Aid, Kunskapsöversikt 2019: Augusti

Robert E.B Lucas

Vad säger forskningen om kopplingarna mellan migration och ekonomisk utveckling? Hur kan dessa kopplingar beaktas i utformningen av internationellt bistånd? Den svenska regeringen har understrukit vikten av att migranters bidrag till...

2019:04

Demokrati

Utvärdering

Building on a Foundation Stone: The Long-Term Impacts of a Local Infrastructure and Governance...

Ariel BenYishay, Brad Parks, Christian Baehr, Daniel Aboagye, Punwath Prum, Rachel Trichler

Utvärderingen Building on a Foundation Stone: The Long-Term Impacts of a Local Infrastructure and Governance Program in Cambodia finner att en av Sveriges stora programsatsningar för lokal demokrati i Kambodja har åstadkommit betydande...

2019:03

Demokrati

Utvärdering

Supporting State-Building for Democratisation? A Study of 20 Years of Swedish Democracy Aid to...

I studien Supporting State-Building for Democratisation? A Study of 20 years of Swedish Democracy Aid to Cambodia utvärderas Sveriges demokratibistånd till Kambodja under åren 1997-2017. Studien undersöker vilket inflytande svenskt...

2019:02

Fred, säkerhet, konflikt

Analys

Fit for Fragility? An Exploration of Risk Stakeholders and Systems Inside Sida

Linnea Mills, Nilima Gulrajani

Bistånd till särskilt utsatta miljöer innebär olika typer av risker. I studien Fit for fragility? An Exploration of Risk Stakeholders and Systems Inside Sida analyseras hur Sida arbetar med risktagande i bland annat Afghanistan. Det...

2019:03

Klimat

A Climate for Change? Political Communication and the Prospects for Large-Scale Collective Action...

Stefan Linde

Stefan Linde is a post-doctoral researcher in political science at the Department Business Administration, Technology and Social Sciences, at Luleå University of Technology. His current employment is within the project ‘Governing...

2019:02

Klimat, Regional development

Samverkan inom skogsförvaltning i låginkomstländer - utmaningar, lärdomar från Indien och...

Marcus Wangel

Marcus Wangel disputerade i juni 2018 på avhandlingen: "Deep Roots and Tangled Branches: Bureaucracy and Collaboration in Natural Resource Governance in South India” vid Statsvetenskapliga Institutionen på Uppsala Universitet. Hans...

2019:01

Klimat

International Acceptance of Climate Security Norms

Elin Jakobsson

Elin Jakobsson is a reseacher and a teacher in International Relations at Stockholm University. She holds a PhD in International Relations, being the first in Sweden to attain a doctoral decree in this subject. Elin's research concerns...

2019

Blockchain as a tool in humanitarian action - a brief overview of potential uses

Anna Bäckman

This working paper will discuss the possible potential of using blockchain technology in the humanitarian system to facilitate aid. It starts with a brief overview of the system of today followed by an introduction to blockchain technology...

2019:01

Skandaler, opinioner och anseende: Biståndet i ett medialiserat samhälle

Karolina Windell, Maria Grafström

Biståndet agerar i riskfyllda miljöer och måste ta risker för att uppnå resultat. Men vad händer med viljan att ta sådana risker när misslyckanden ofta framställs som skandaler i medias bevakning? Mediernas närvaro och...

2018:10

Fred, säkerhet, konflikt, Näringsliv

Utvärdering

Nation Building in a Fractured Country: An Evaluation of Swedish Cooperation in Economic...

Claes Lindahl, Julie Lindahl, Mikael Söderbäck, Tamara Ivankovic

I studien Nation Building in a Fractured Country: An Evaluation of Swedish Cooperation in Economic Development with Bosnia and Herzegovina 1995-2018 utvärderas Sveriges stöd till ekonomisk utveckling i Bosnien och Hercegovina under drygt...

Background pattern

2020:05

Analys

Tillit och tillitsbaserad styrning i biståndet. En studie av dolda utmaningar och huvudsakliga...

Janet Vähämäki, Susanna Alexius

Tillitsstyrning har förts fram som ett alternativ till styrningstrender kopplade till New Public Management. Syftet med denna studie är att undersöka grundläggande förutsättningar för tillitsstyrning i biståndet. Den belyser...

2018:09

Fred, säkerhet, konflikt

Underfunded Appeals: Understanding the Consequences, Improving the System

Sophia Swithern

I EBA-rapporten Underfunded Appeals – Understanding the Consequences, Improving the System studeras följderna av att finansieringen täcker mindre och mindre av det humanitära behovet i världen. År 2017 uppskattades 201 miljoner...

En hand håller upp en glödlampa mot en rosa himmel

2018:08

Offentlig förvaltning

Ägarskap i en ny tids biståndssamarbeten

Charlotte Örnemark, Fabian Scholtes, Niels Keijzer, Stephan Klingebiel

Ägarskap är en förutsättning för effektivt bistånd, enligt Parisdeklarationen och Agenda 2030. Hur kan principen om ägarskap främjas i dagens komplexa utvecklingssamarbeten i vilka aktörerna blivit allt fler? Det undersöker...

2018

In Pursuit of Per Diem - Donor and Recipient Practices of Per Diem Payment

Arne Tostensen

Under 2000-talet har det vuxit fram en forskningslitteratur om missbruk av reseersättningar och traktamente i samband med workshops, seminarier och utbildningar i biståndsfinansierade insatser. Frågan om missbruk av traktamenten och...

2018:07

Jämställdhet, Offentlig förvaltning

Putting Priority into Practice: Sida's Implementation of its Plan for Gender Integration

Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla

EBA har låtit göra en utvärdering som följt Sidas arbete under en längre tid, genom så kallad följeforskning. I "Putting Priority into Practice: Sida´s Implementation of its Plan for Gender Integration" undersöks genomförandet...

2018

ICT i det svenska biståndet

Expertgruppen för biståndsanalys

Informations- och kommunikationsteknik (ICT) har länge varit en viktig del av svenskt bistånd både på det bilaterala planet och via multilaterala organisationer. Den här rapporten syftar till att sammanställa och, i den mån det...

2018

Offentlig förvaltning

The Rise and Fall of Budget Support in Swedish Development Cooperation

Karl-Anders Larsson

Budget support is the aid modality that best complies with the principles for aid effectiveness and it has been stated in several Swedish government documents since 2000 that its share of total Swedish aid should increase. It increased up...

2018:06

Demokrati, Mänskliga rättigheter, Regionalt bistånd

Swedish Aid in the Era of Shrinking Democratic Space – the Case of Turkey

Åsa Eldén, Paul T. Levin

”Krympande demokratiskt utrymme” beskriver en global trend i vilken friheten för bland annat civilsamhälle, forskare och medier begränsas av alltmer auktoritära regimer. Turkiet har haft en snabb utveckling i denna riktning de...

2018:05

Offentlig förvaltning

Who Makes the Decisions on Swedish Aid Funding? An Overview

Expertgruppen för biståndsanalys

Den här rapporten kartlägger den finansiella styrningen av det svenska biståndet. Flera olika aktörer på olika nivåer är med och beslutar om och formar det svenska internationella biståndet, från riksdag, regering och olika...

2018:04

Offentlig förvaltning

Budget Support, Poverty and Corruption: A Review of the Evidence

Geske Dijkstra

EBA-rapporten Budget Support, Poverty and Corruption: A review of the Evidence visar att budgetstöd varit ett effektivt sätt att minska fattigdom. Budgetstöd är bistånd som mottagarlandets regering kan använda fritt. Det...

2018

Klimat

Weather and conflicts in Afghanistan

Monir Elias Bounadi

This Working Paper combine high-resolution data on temperature and precipitation with georeferenced data on conflict events to explore the link between local weather variations and conflict incidence for all districts of Afghanistan...

2018:03

Offentlig förvaltning

How Predictable is Swedish Aid? A Study of Exchange Rate Volatility

Númi Östlund

EBA-rapporten ”How predictable is Swedish Aid? A Study of Exchange Rate Volatility” undersöker effekterna av att svenskt bilateralt bistånd betalas ut i svenska kronor, utan att valutasäkras. Sverige ger i regel sitt bistånd i...

2018:02

Fred, säkerhet, konflikt

Building Bridges Between International Humanitarian and Development Responses to Forced Migration

Alexander Kocks, Hanne Roggeman, Helge Roxin, Ruben Wedel

I EBA-rapporten Building Bridges Between International Humanitarian and Development Responses to Forced Migration går forskare från det tyska utvärderingsorganet DEval igenom studier av biståndsinsatser i Syrien och reflekterar över...

2018:05

Hälsa

The Impact of Abortion Legalization on Fertility and Female Empowerment - New Evidence from Mexico

Damian Clarke, Hanna Mühlrad

Hanna Mühlrad is a Postdoctoral fellow at the Department of Economics at Lund University, Sweden. Her primary fields of interest are health economics, development economics, labor economics and global and public health. The main focus of...

2018:04

Hälsa

Health Systems Bottles - Necks and Evidence-based District Health Planning. Experiences from the...

Dorcus Kiwanuka Henriksson

Dorcus Kiwanuka Henriksson is a health systems and public health specialist at Karolinska Institutet in Stockholm and the Chair of the Emerging Voices for Global Health Network (EV4GH).  In 2017 she defended her doctoral thesis "Health...

2018:03

Hälsa

Closing the Quality Gap - Investigating Health System Bottlenecks and Quality Improvement...

Ulrika Baker

Ulrika Baker is a Medical Doctor with a background in Public Health and Family Medicine. She has lived and worked for several years in Sub Saharan Africa, including in Tanzania, Uganda, Eritrea and Malawi where she has been based since...

Background pattern

2018

Volatility in Swedish Aid: The Case of Six Long-term Partner Countries

Matilda Svedberg

Looking specifically at the case of Sweden, this working paper aims to provide insight to research and policies concerning aid volatility and generate comparable estimates of volatility in foreign...

Tidningar i bunt

2018:01

Näringsliv

Utvecklingsfinansiärers bidrag till utveckling: en utvärdering av Swedfund

Justin Flynn, Peter O'Flynn, Stephen Spratt

I en ny EBA-rapport utvärderas Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund för första gången på ett decennium. [caption id="attachment_9182" align="alignright" width="322"] Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär. Swedfunds...

Background pattern

2018

Offentlig förvaltning

Sweden’s Development Support to Tax Systems

Klas Markensten

Syftet med rapporten är att summera svenska erfarenheter av bistånd på skatteområdet, med huvudsakligt fokus på Skatteverkets kapacitetsstärkande insatser. Rapporten ska fungera som ett underlag i en pågående diskussion om skatt,...

Background pattern

2018

Demokrati

Rättsstatens principer och svenskt utvecklingssamarbete

Anna Jonsson Cornell

Syftet med föreliggande rapport är att presentera gällande policyramverk, samt ge en introduktion till hur svenska aktörer arbetar och har arbetat med rättsstatens principer inom ramen för det svenska utvecklingssamarbetet....

Background pattern

2018

Jämställdhet, Offentlig förvaltning

On-going Evaluation of Gender Mainstreaming at Sida – Second Report

Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla, Hanna Barvaeus

Expertgruppen för biståndsanalys beslutade under 2016 att dra igång följeforskning på de insatser Sida går fram till 2018 får stärkt jämställdhetsintegrering i biståndet. Detta är den andra delrapporten inom ramen för...

Background pattern

2018:02

Offentlig förvaltning

The Rise and Fall of "Results Initiatives" in Swedish Development Aid

Janet Vähämäki

Janet is a researcher at Stockholm Center for Organizational Research (SCORE). In 2017 she defended herdoctoral thesis Matrixing Aid- The Rise and Fall of ‘Results Initiatives’ in Swedish Development Aid at Stockholm Business School,...

2018:01

Hälsa

Beyond an Instrumental Approach to Religion and Development - Challenges for Church-based...

Josephine Sundqvist

Josephine Sundqvist is a development researcher who defended her thesis ”Beyond and instrumental approach to Religion and Development – Challenges for church-based healthcare” at the Uppsala Religion and Society Research Centre at...

2017:12

Livslängd och livskraft: Vad säger utvärderingar om svenska bistånds-insatsers hållbarhet?

Expertgruppen för biståndsanalys

Vilka slutsatser som kan dras om det svenska biståndets hållbarhet utifrån en analys av Sidas utvärderingar? Det undersöker en ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys. Studien Livslängd och livskraft: Vad säger...

Background pattern

2017

Analytical Framework for Portfolio Analyses of Swedish Development Cooperation

Annika Nilsson, Johanna Lindgren Garcia

Denna rapport introducerar en generisk modell för portföljanalyser av svenskt bilateralt utvecklingssamarbete och som vid behov kan replikeras över länder och sektorer. Två portföljanalyser presenteras också på svenskt bistånd...

2017:11

Sweden's Financing of UN Funds and Programmes: Analyzing the Past, Looking to the Future

Nina Connelly, Stephen Browne, Thomas G Weiss

En allt större andel av givarnas stöd till FN:s fonder och program har under det senaste årtionde givits i form av öronmärkta stöd. Andelen öronmärkt stöd uppgår nu till nära 80%, att jämföras med 58% år 2007. Andelen...

Background pattern

2017

Klimat

The Impact of Foreign Aid on Local Deforestation

Nicklas Nordfors

In collaboration with the Master’s Programme at the Department of Economics, Stockholm University, the EBA regularly engages as Master’s thesis co-supervisors. A successfully graded thesis may be published as an EBA Working Paper....

Background pattern

2017

Hälsa

Plant Pests and Child Health: Evidence from Locust Infestations in West Africa

Evelina Linnros

In collaboration with the Master’s Programme at the Department of Economics, Stockholm University, the EBA regularly engages as Master’s thesis co-supervisors. A successfully graded thesis may be published as an EBA Working Paper....

2017:10

Demokrati, Offentlig förvaltning

Seven Steps to Evidence-Based Anti-corruption: A Roadmap

Alina Mungiu-Pippidi

I denna rapport utgår Alina Mungiu-Pippidi från sin omfattande forskning om antikorruption och diskuterar möjligheten för internationella biståndsgivare kan bidra till att stödja utvecklingen av nationella strategier för att skapa...

2017:09

Geospatial Analysis of Aid: A New Approach to Aid Evaluation

Ann-Sofie Isaksson

De senaste åren har utvecklingssamarbetet blivit mer resultatinriktat, och det har uppstått en intensiv debatt om utvärdering och utvecklingspolitikens effektivitet. Syftet med den här rapporten är att presentera och diskutera en ny...

Background pattern

2017:10

Results and Ownership in Swedish Development Cooperation

Therese Brolin

Therese Brolin disputerade i september 2017 vid Göteborgs universitet med avhandlingen ”Ownership or Donorship? Results and ownership in Swedish international development cooperation”. Therese arbetade tidigare som utvärderare på...

2017:09

Fred, säkerhet, konflikt

Peace and Politics: Promoting Durable Solutions to Communal Conflicts

Emma Elfversson

Emma Elfversson is a researcher at the Department of Peace and Conflict Research at Uppsala University. She will defend her dissertation “Central Politics and Local Peacemaking: The Conditions for Peace after Communal Conflict” on 6...

Background pattern

2017:08

Fred, säkerhet, konflikt

Peacemaking Up Close: Explaining Mediator Styles of International Mediators

Mathilda Lindgren

Mathilda Lindgren is a Peace Researcher who defended her thesis ”Peacemaking Up Close: Explaining Mediator Styles of International Mediators” at the Department of Peace and Conflict Research at Uppsala University in October 2016. This...

Background pattern

2017:04

Forskning, Hälsa

Effects of Violent Conflict on Women and Children: Sexual Behvaior, Fertility, and Infant Mortality...

Elina Elveborg Lindskog

Elina Elveborg Lindskog disputerade den 10 juni 2016 med avhandlingen "Effects of violent conflict on women and children. Sexual behavior, fertility, and infant mortality in Rwanda and the Democratic Republic of Congo". Detta är en...

Background pattern

2017:07

Fred, säkerhet, konflikt, Jämställdhet

Educating for Peace - A Theological Task in Contemporary Times

Sara Gehlin

Sara Gehlin is a post-doctoral researcher in theology. Her current research project Women and Peace: Vision and Reality at the Intersection of Peace - and Feminist Theology concerns the impact of Resolution 1325 in contemporary...

Background pattern

2017:06

Hälsa

Increasing Access to Abortion

Susanne Sjöström

Susanne Sjöström är obstetriker vid Danderyds sjukhus. Hon försvarade sin avhandling "Increasing acces to abortion - perspectives on provider availability in different settings" vid Karolinska institutet i januari 2017. Hennes...

Background pattern

2017:05

Forskning, Hälsa

The Quest for Maternal Survival in Rwanda - Paradoxes in Policy and Practice

Jessica Påfs arbetar som SRHR-rådgivare för Plan Sverige. Hon disputerade i december 2016 vid Uppsala universitet med avhandlingen "The Quest for Maternal Survival in Rwanda - Paradoxes in Policy and Practice". Detta är en...

Background pattern

2017:03

Forskning, Hälsa

Moving Upstream: Gender Norms and Emerging Sexual Experiences in Early Adolescence

Anna Kågesten

Anna Kågesten är forskare vid Karolinska Institutet och hon doktorerade med avhandlingen "A window of opportunity: Gender attitudes and patterns of romantic and sexual experiences in early adolescence" vid Johns Hopkins Bloomberg School...

2017:02

Forskning, Hälsa

Strategy for Supporting Low-income Countries in Building a Midwifery Profession

Malin Bogren

Malin Bogren disputerade år 2016 med avhandlingen "Building a midwifery profession in South Asia" vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa. "Strategy for supporting low-income...

Background pattern

2017:01

Exporting Agrarian Expertise: Development Aid at the Swedish University of Agricultural Sciences...

Karl Bruno

This Development Dissertation Brief is a summary of Karl Bruno's doctoral dissertation in agrarian history, which he defended in June 2016. It is a historical study, the findings throw new light on formative episodes in Swedish rural...

2017:08

Forskning, Utbildning

Research Capacity in the New Global Development Agenda

Måns Fellesson

Studien syftar till att med hjälp av primärdata besvara denna fråga genom att utifrån parametrarna rörlighet, samarbete och vetenskaplig produktion studera karriärutvecklingen bland personer från Moçambique, Tanzania och Etiopien...

2017:07

Research Aid Revisited - a Historically Grounded Analysis of Future Prospects and Policy Options

David Nilsson, Sverker Sörlin

I den här rapporten undersöks den svenska regeringens tidigare och nuvarande inriktning för stöd till utvecklingsforskning och kapacitetsuppbyggnad för forskning i låginkomstländer, eller kort och gott ”forskningsbistånd”....

2017:06

Forskning

Confronting the Contradiction - an Exploration into the Dual Purpose of Accountability and Learning...

Desmond MchNeil, Hilde Reinersten, Kristina Bjorkdahl

Baserat på utvärderingar av svenskt och norskt bistånd har forskarna Hilde Reinertsen, Kristian Bjørkdahl and Desmond McNeill skrivit en rapport som utforskar huruvida ansvarsutkrävande och lärande är förenliga i samband med...

2017:05

Fred, säkerhet, konflikt

Local Peacebuilding - challenges and opportunities

Hanna Leonardsson, Joakim Öjendal, Martin Lundqvist

Fredsbyggande utgör en viktig del i stödet till länder som upplevt konflikt. Samtidigt är fredsbyggande ifrågasatt och kritiserat. Många gånger sker fredsbyggande på den nationella nivån utan en bredare förankring i samhället i...

2017:04

Offentlig förvaltning

Enprocentmålet - en kritisk essä

Lars Anell

Enprocentmålet fastställdes av riksdagen för snart femtio år sedan. Sedan dess har det varit en närmast självklar del av den svenska utvecklingspolitiken. Att sätta ett utgiftsmål har rimligtvis stora effekter på hur...

2017:03

Hälsa

Animal Health in Development - It's Role for Poverty Reduction and Human Welfare

Arvid Uggla, Jonathan Rushton, Ulf Magnusson

I utvecklingsländer är omkring 70 procent av fattiga på landsbygden och 10 procent av urbant fattiga beroende av djurhållning. För att bekämpa fattigdom på landsbygden räcker det inte med en utökad djurhållning utan...

Background pattern

2017

Jämställdhet

On-going Evaluation of Gender Mainstreaming at Sida - First report

Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla

Expertgruppen för biståndsanalys beslutade under 2016 att dra igång följeforskning på de insatser Sida gör fram till 2018 för stärkt jämställdhetsintegrering i biståndet. Denna först delrapport presenterar följeforskningens...

2017:02

Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

Do Anti-Discrimination Measures Reduce Poverty Among Marginalised Social Groups?

Anna Mdee, Ella Page, Rachel Marcus

In the EBA-report “Do Anti-Discrimination Measures Reduce Poverty Among Marginalised Social Groups? “ Rachel Marcus, Anna Mdee and Ellen Page from the Chronic Poverty Advisory Network, put focus on the impacts of political...

2017:01

Fred, säkerhet, konflikt

Making Waves: Implications of the Irregular Migration and Refugee Situation on Official Development...

Andrew Sheriff, Anna Knoll

På basis av erfarenheter från den senaste flyktingkrisen i Europa, har Anna Knoll och Andrew Sherriff vid European Center for Development Policy Management (ECDPM) skrivit en EBA-rapport som berör ett antal centrala frågeställningar i...

2016:11

Demokrati, Forskning, Fred, säkerhet, konflikt

Revitalising the Policy for Global Development

Per Molander

Rapporten baseras på en genomgång av relevant forskning om ”vad som driver utveckling” och utmynnar i ett antal policyslutsatser för Politiken för global utveckling (PGU) och svenskt bistånd. Här återfinns en artikel på...

Background pattern

2016:10

Offentlig förvaltning

Beskattning och institutionell kvalitet

Rasmus Broms

Rasmus Broms  is a researcher at the Department of Political Science, Gothenburg University, Quality of Government (QoG) Institute. He defended his dissertation "Taxation and Government Quality" in March 2016. This is a summary of his...

2016:09

How does China Challenge the IMF’s Power in Africa?

Johanna Malm

Johanna Malm defended her PhD dissertation “When Chinese development finance met the IMF’s public debt norm in DR Congo” in International Development Studies at the Department of Social Sciences and Business at Roskilde University in...

Background pattern

2016:07

Demokrati, Offentlig förvaltning

Våldsamma hot och priset för ärlighet: En omvärdering av tjänstemäns val att ta mutor

Aksel Sundström

Aksel Sundström är verksam som forskare vid Statsvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet och där anknuten till the Quality of Government (QoG) Institute samt the Varieties of Democracy (V-Dem) Project. Han disputerade år...

Background pattern

2016:08

Demokrati, Offentlig förvaltning

Anti-corruption Reform – Evolution or Big Bang?

Anders Sundell

Anders Sundell is a researcher at the Department of Political Science, Gothenburg University. He defended his dissertation "Public Administration and Corruption: How to get the institutions that work" at Gothenburg University in June 2015...

Background pattern

2016

Demokrati, Forskning, Fred, säkerhet, konflikt, Hälsa, Jämställdhet, Klimat, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Offentlig förvaltning, Regionalt bistånd, Utbildning

Reclassification or Reprioritisation? The Sector Allocation of Swedish Official Development...

Ulrika Ahrsjö

Working paper "Reclassification or Reprioritisation? The Sector Allocation of Swedish Official Development Assistance 1973-2013" written by Ulrika Ahrsjö....

Background pattern

2016

Offentlig förvaltning, Regionalt bistånd

Sweden's Economic Relationships with Uganda

Anton Ståhl, Arne Bigsten, John Åke Andersson, Per-Åke Andersson

Working paper"Sweden's economic relationships with Uganda". Författare: Arne Bigsten, John Åke Andersson, Per-Åke Andersson, Anton...

2016:10

Regionalt bistånd

Swedish Development Cooperation with Tanzania – has it helped the poor?

David Carpenter, Julie Thaarup, Mark McGillivray, Oliver Morrissey

Mellan åren 1962 och 2013 uppgick det Svenska biståndet till Tanzania till ungefär 7Miljarder US- dollar, eller 8 procent av det svenska bilaterala biståndet under perioden. Detta gjorde också Tanzania till den största mottagaren av...

2016:09

Regionalt bistånd

Exploring Donorship - Internal Factors in Swedish Aid to Uganda

Stein-Erik Kruse

Den här studien har ett dubbelt mål – dels att utveckla en modell för utvärdering av biståndsgivarens prestationer på landnivå, dels att tillämpa modellen på Sveriges utvecklingssamarbete med Uganda. Det övergripande syftet är...

2016:08

Demokrati, Fred, säkerhet, konflikt, Hälsa, Jämställdhet, Klimat, Mänskliga rättigheter, Offentlig förvaltning, Utbildning

Sustaining a Development Policy: Results and Responsibility for the Swedish Policy for Global...

Lisa Román, Måns Fellesson

Betydelsen av en samstämmig politik för global utveckling ligger idag högt på den internationella dagordningen. Redan 2003 beslutade riksdagen att Sverige skulle sträva efter en sammanhållen politik för global utveckling (PGU)....

2016:07

Towards an Alternative Development Management Paradigm?

Cathy Shutt

Alla som på något sätt är involverade i internationellt bistånd vill bidra till resultat och göra skillnad för de människor som insatserna riktar sig till. Betydelsen av att visa och rapportera om resultat är därför inget nytt...

Background pattern

2016

Is Development Aid a Complement or a Substitute to Foreign Direct Investment?

Ulrika Ahrsjö

Working paper "Is Development Aid a Complement or a Substitute to Foreign Direct Investment?", Ulrika Ahrsjö....

2016:06

Offentlig förvaltning

Vem beslutar om svenska biståndsmedel? En översikt

Expertgruppen för biståndsanalys

Denna studie är en kartläggning av den finansiella styrningen av det svenska biståndet, från budgetpropositionens grova ramar till insatsnivå: Vem beslutar om vilka medel inom det svenska biståndet, till vilka ändamål, på vilka...

2016:05

Pathways to Change: Evaluating Development Interventions with Qualitative Comparative Analysis (QCA)

Barbara Befani

Qualitative Comparative Analysis (QCA) is a method particularly well suited for systematic and rigorous comparisons and synthesis of information over a limited number of cases. In addition to a presentation of the method, this report...

2016:04

Demokrati, Fred, säkerhet, konflikt, Hälsa, Jämställdhet, Klimat, Mänskliga rättigheter, Regionalt bistånd, Utbildning

Swedish Responsibility and the United Nations Sustainable Development Goals

Kristina Jönsson, Magdalena Bexell

I september 2015 beslutade FN:s generalförsamling att anta nya globala mål för hållbar utveckling som ska uppfyllas senast år 2030. Nu står förverkligandet av målen på nationell nivå i centrum för länder världen över. Vi...

Background pattern

2016:06

Jämställdhet

Women in African Natural Resource Booms

Anja Tolonen

Anja Tolonen is an assistant professor at Department of Economics at Barnard College, Columbia University. She defended her dissertation "Mining Booms in Africa and Local Welfare Effects: Labor markets, Female Empowerment, and Criminality"...

Background pattern

2016:05

Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

Beyond the Buzzwords: Approaches to Gender in Humanitarian Aid

Elisabeth Olivius

Elisabeth Olivius is a researcher at the Department of Political Science at Umeå University. She defended her dissertation "Governing Refugees through Gender Equality: Care, Control, Emancipation" in December 2014. The aim of this...

Background pattern

2016:03

Utbildning

Capturing Complexity and Context: Evaluating Aid to Education

Jane Leer, Joel Samoff, Michelle Reddy

Studien är en syntes av utvärderingar av utbildningsbistånd som avser fånga komplexiteten i fenomenen utvärdering, bistånd och utbildning. Författarnas utgångspunkt är att utbildning, bistånd och utvärderingar är flerskiktade...

2016:02

Utbildning

Education in Developing Countries what Policies and Programmes affect Learning and Time in School?

Amy Damon, Bixuan Sun, Paul Glewwe, Suzanne Wisniewski

Studien är en syntes av högkvalitativa och omfattande utvärderingar på området utbildningsbistånd. Syftet är att ge rekommendationer för inriktning av den svenska regeringens strategi för utbildningsbistånd vad gäller...

Background pattern

2016:01

Regionalt bistånd

Att främja regionalt samarbete i Afrika – lärdomar och implikationer för svenskt bistånd

Fredrik Söderbaum, Therese Brolin

Regional utveckling och integration i Afrika har fördjupates och utvecklats under de senaste två decennierna. Flera givare, däribland Sverige, har bidragit med betydande biståndsinsatser för att främja regionalt samarbete. Den...

2015:09

Klimat

In Search of Double Dividends from Climate Change Interventions Evidence from Forest Conservation...

Ariana Salas, Daniel Ternald, Erin Sills, Eskil Mattsson, Gunnar Köhlin, Madelene Ostwald, Subhrendu Pattanayak

More and more aid is used for climate related interventions in developing countries. In the last 15 years, bilateral aid has increased from 3 to 20 billion USD annually. Globally, the ambition is to further five-fold this kind of support...

2015:08

Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Offentlig förvaltning

Utvärdering

Business and Human Rights in Development Cooperation – Has Sweden Incorporated the UN Guiding...

Rasmus Kløcker Larsen, Sandra Atler

Forskaren Rasmus Kløcker Larsen och MR-experten Sandra Atler har författat EBA-rapporten ”Business and Human Rights in Development Cooperation – has Sweden incorporated the UN Guiding Principles?. Rapporten innehåller en analys av...

2016:04

Mänskliga rättigheter, Utbildning

Child Education, Child Labor and the Agricultural Economy

Elin Vimefall

Most poor people in the world live in rural communities, and they are more likely to be women, children, or members of a minority ethnic group. The research presented in this brief focus on these individuals, the most vulnerable in...

2016:03

Regionalt bistånd

Path Dependent Possibilities of Transformation: Agricultural Change and Economic Development in...

Montserrat López Jerez

No doubt, institutions are central to economic and social development, and history provides many examples showing that they have a tendency to be persistent. Nevertheless, several issues remain to be settled before conclusions can be drawn...

2016:02

Mänskliga rättigheter

The When and Why of Helping: Individual and Organizational Decision Making from a Psychological...

Arvid Erlandsson

Within the fields of experimental psychology and behavioral economy helping decisions, i.e. decisions that potentially can benefit someone else than the decision maker, have mostly been investigated at the individual level (e.g. “should...

Background pattern

2016:01

Forskning, Offentlig förvaltning

Going with the Flow or Swimming Against the Current? Interplay of Formal Rules, Informal Norms and...

Yumiko Yasuda

This DDB introduces key findings from broader research that aimed at understanding the influence of formal and informal rules and norms on civil society...

Background pattern

2015:07

Offentlig förvaltning

Översikt

Making Development Work: The Quality of Government Approach

Bo Rothstein, Marcus Tannenberg

Institutionell utveckling och insatser för att motverka korruption har länge varit prioriterade frågor inom internationellt bistånd. Rapporten utgör en kommentar till varför biståndsagendan har misslyckats och vad biståndsaktörer...

Background pattern

2015:05

Offentlig förvaltning

Analys

Has Sweden Injected Realism into Public Financial Management Reforms in Partner Countries?

Matt Andrews

The importance of well-functioning institutions – formal and informal ’rules of the game’ – for development is widely acknowledged nowadays. Much has also been written on how institutions change. However, to bring such knowledge to...

Background pattern

2015:06

Näringsliv, Offentlig förvaltning

Översikt

Now Open for Business: Joint Development Initiatives Between the Private and Public Sectors in...

Ari Kokko, Hanna Norberg, Sara Johansson da Silva

I denna rapport studeras vad vi vet om effekterna av olika former av offentlig-privat samverkan inom biståndsområdet. Hur utbrett är det svenska biståndets samarbete med näringslivet, i absoluta tal och i jämförelse med andra...

Background pattern

2015:04

Näringsliv, Utbildning

Översikt

Youth, Entrepreneurship and Development

Kjetil Bjorvatn

Unga människor i låginkomstländer har i väldigt liten utsträckning möjlighet till arbete i den formella sektorn. Istället är flertalet hänvisade till jobb i den informella sektorn, med dess osäkerhet och låga inkomster. Vad kan...

2015:07

Fred, säkerhet, konflikt

Aiding the End of Conflict? Reintegrating Ex-Combatants in Colombia

Michael Jonsson

This Dissertation Brief analyzes Colombian efforts to reintegrate AUC and FARC ex-combatants into civilian life from 2002 and onwards. The paper draws substantially from Michael Jonsson's  Ph.D dissertation "A Farewell to Arms....

Background pattern

2015:06

Fred, säkerhet, konflikt

Causes of Communal Conflicts – Government Bias, Elites, and Conditions for Cooperation

Johan Brosché

Why do communal conflicts turn violent in some regions but not in others? This question has been explored by Johan Brosché in his dissertation "Masters of War – The Role of Elites in Sudan’s Communal...

Background pattern

2015:05

Fred, säkerhet, konflikt, Jämställdhet

Stronger than Justice: Armed Group Impunity for Sexual Violence

Angela Muvumba Sellström

Vad är det som leder till straffrihet för sexuellt våld inom väpnade konflikter? Detta är något som Angela Muvumba Sellström har studerat i sin doktorsavhandling Stronger than Justice: Armed Group Impunity for Sexual...

2015:04

Demokrati, Fred, säkerhet, konflikt

Public Participation in Constitution Building; An Effective Strategy for Enhancing Democracy?

Abrak Saati

Abrak Saati är forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet. Denna Development Dissertation Brief (DDB) sammanfattar hennes avhandling The Participation Myth: outcomes of participatory constitution building processes...

Background pattern

2015:03

Utvärdering

Concentration difficulties? An analysis of Swedish aid proliferation

Rune Hagen

För snart 10 år sedan påbörjade Sveriges regering ett aktivt arbete med att minska antalet samarbetsländer i det svenska biståndet – den så kallade landkoncentrationen. Motiveringen var att biståndet blir mer effektivt om man...

Background pattern

2015:02

Kartläggning

Utvärdering av svenskt bistånd - en kartläggning

Expertgruppen för biståndsanalys

Utvärdering är viktigt i internationellt bistånd. Orsakerna är flera. En viktig skillnad mellan internationellt bistånd och annan offentligt finansierad verksamhet är att biståndet genomförs i andra länder. Det innebär att...

Background pattern

2015:01

Demokrati

Analys

Rethinking Civil Society and Support for Democracy

Richard Youngs

Demokrati och mänskliga rättigheter är prioriterade frågor i svenskt bistånd. Sida satsar årligen mer än 5 miljarder kronor på att stärka demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen och en betydande del av dessa...

Background pattern

2014:05

Kartläggning

Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige - en översikt

Expertgruppen för biståndsanalys

I rapporten ”Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige: en översikt” från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) kartläggs hur mycket av svenskt statligt internationellt bistånd som användes i Sverige år 2013. Det...

Background pattern

2014:04

Analys

The African Development Bank - Ready to Face the Challenges of the Future?

Christopher Humphrey

EBA-rapporten ”The African Development Bank – Ready to Face the Challenges of a Changing Africa?”, berör den Afrikanska utvecklingsbankens aktuella utmaningar. Den är skriven av Christopher Humphrey från Zürich University i...

Background pattern

2015

Dataunderlag - Svenskt internationellt bistånd i Sverige

Det material som utgör underlag för rapporten Svenskt internationellt bistånd i Sverige: En översikt finns tillgängligt för nedladdning i rutan till...

Background pattern

2014:03

Demokrati

Översikt

International Party Assistance - What do we know about the effects?

Lars G Svåsand

Demokrati och mänskliga rättigheter har hög prioritet i svenskt utvecklingssamarbete. En del avser stöd till att stärka demokratiska institutioner, såsom partisystem och enskilda politiska partier. Årligen kanaliseras ca 80 mkr för...

2015:03

Offentlig förvaltning

Transformative Social Policy in Development? Demystifying Conditional Cash Transfers in Latin...

Johan Sandberg

Conditional cash transfers (CCTs) have been widely promoted for their ability to simultaneously pursue the twin objectives of short-term poverty alleviation through income support (i.e. cash transfers), and long-term poverty reduction...

2015:02

Forskning, Fred, säkerhet, konflikt

Aiding Science. An analysis of Swedish Research Aid Policy 1973 - 2008

Veronica Brodén Gyberg

Veronica Brodén Gryberg has in this report summarized her dissertation on the topic of Swedish research aid policy. The dissertation investigates how Swedish official aid policy constructed the role of research for development in...

Background pattern

2015:01

Demokrati

Institutional Impediments and Reluctant Actors - The Limited Role of Democracy Aid in Democratic...

Agnes Cornell

I denna Development Dissertation Brief (DDB) så har Agnes Cornell sammanfattat sin avhandling Institutional Impediments and Reluctant Actors – The Limited Role of Democracy Aid in Democratic Development. Avhandlingen undersöker varför...

Background pattern

2014:02

Hälsa

Analys

Sweden’s Development Assistance for Health – Policy Options to Support the Global Health 2035...

Dean Jamison, Gavin Yamey, Helen Saxenian, Jesper Sundewall, Robert Hecht

I december 2013 publicerade Lancet-kommissionen för investeringar i hälsa Global Health 2035: Converging within a Generation. Rapporten beskrev möjligheterna för låg- och lägre medelinkomstländer att med stöd av biståndsgivare att...

Background pattern

2013

Kartläggning av svenskt multilateralt bistånd under perioden 1997-2012

Mapsec

Syftet med denna studie var tvådelat. En uppgift var att beskriva hur svenskt multilateralt bistånd har utvecklats över de senaste 15 åren. Ett annat syfte var att undersöka vilken information som går att finna i offentligt...

Background pattern

2014:01

Metodstudie

Randomized Controlled Trials: Strengths, Weaknesses and Policy Relevance

Anders Olofsgård

Det övergripande syftet med denna rapport är att bidra till den pågående debatten om utvärdering och effektivitet i svenskt bistånd. Mer specifikt ligger fokus på betydelsen av så kallade randomiserade kontrollerade studier (RKS)...