2019 Migration Översikt

Migration and Development: The Role for Development Aid

Robert E.B Lucas

Denna rapport har två syften: Det ena är att kortfattat redogöra för vilka kunskaper som finns om sambandet mellan migration och ekonomisk utveckling i utvecklingsländer. Det andra är att visa på olika möjligheter som finns för att med hjälp av bistånd förbättra det ömsesidiga förhållandet, där utveckling påverkar migration och migration påverkar ekonomisk utvecklingen i utvecklingsländer.

Denna kunskapsöversikt från Delmi och EBA summerar forskningsläget kring kopplingen mellan migration och ekonomisk utveckling. Rapporten ger en översikt av storleken och drivkrafterna bakom migration, och de ekonomiska konsekvenserna av migration för utvecklingsländer.

Rapporten presenterades under seminariet Migration and development: The role for development aid och diskuterades under EBA-podden, avsnitt 16, Kan bistånd påverka migration?

Resultat i huvudsak
Rapportförfattaren diskuterar hur migrationens samspel med ekonomisk utveckling kan beaktas i utformningen av bistånd:

  • Forskningen är tvetydig om huruvida bistånd bidrar till tillväxt, och om tillväxt ökar eller minskar migrationsströmmar.
  • Både biståndets sammansättning och förutsättningar i mottagarlandet spelar stor roll för vilka effekter biståndet får för migration och ekonomisk utveckling.
  • Effekterna av migration beror till stor del på fattigdomsminskning, migranternas utbildningsnivå, investeringsgraden i infrastruktur och utbildning i utvecklingsländer och olika hinder för urbanisering.

Rapportförfattare
Robert E.B. Lucas, professor vid Boston University