2024

Biståndsanalys 2024

Årsrapporten Biståndsanalys 2024 samlar kunskap, lärdomar och slutsatser från vår verksamhet under 2023 i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden.

Under 2023 har EBA haft fokus på biståndspolitiken och politikens förändring. Frågor som behandlats är migration, feministisk utrikespolitik, biståndets styrning och forskningsbiståndets organisering. Den intensiva politiska biståndsdiskussionen avspeglas i den tematiska indelningen i årets Biståndsanalys.

Biståndsanalys 2024 finns tillgänglig i två olika format:

  • Digital och tillgänglighetsanpassad PDF
  • Tryckt magasin

Varmt välkommen att beställa rapporten som pappersmagasin, på svenska eller på engelska. Mejla din beställning av ett eller flera exemplar till ud.eba@gov.se