2017

Research aid revisited – a historically grounded analysis of future prospects and policy options

David Nilsson, Sverker Sörlin

I den här rapporten undersöks den svenska regeringens tidigare och nuvarande inriktning för stöd till utvecklingsforskning och kapacitetsuppbyggnad för forskning i låginkomstländer, eller kort och gott ”forskningsbistånd”. Dessutom presenteras några förslag till framtida politiska alternativ.

Författare: David Nilsson och Sverker Sörlin

Rapporten presenterades på följande seminarium.