2019

Building on a Foundation Stone: The Long-Term Impacts of a Local Infrastructure and Governance Program in Cambodia

Daniel Aboagye, Christian Baehr, Ariel BenYishay, Brad Parks, Punwath Prum, Rachel Trichler

Utvärderingen Building on a Foundation Stone: The Long-Term Impacts of a Local Infrastructure and Governance Program in Cambodia finner att en av Sveriges stora programsatsningar för lokal demokrati i Kambodja har åstadkommit betydande och långsiktig socioekonomisk nytta. Studien använder geospatial impact evaluation (GIE), som är en innovativ metod för att bedöma kausala effekter av utvecklingsprogram.

År 1996 samarbetade Sida och andra givare med Kambodjas regering i ett försök att återuppbygga förtroendet för offentliga institutioner och förbättra den ekonomiska välfärden genom att stärka den lokala demokratin och förvaltningen.
Seila-programmet (“seila” betyder ”grundsten” på khmer) startade som pilotprojekt i fyra kommuner. Dessa skalades sedan upp och institutionaliserades genom inrättandet av The Commune/Sangkat Fund (CSF). Under 2000-talet blev projektet rikstäckande och involverade 14 000 byar. Idag finansieras CSF av de kambodjanska myndigheterna.
Utvärderingen visar att programmet genererade betydande socioekonomisk effekter även åren efter att givarna dragit sig ur, kring 2010. The Commune/Sangkat Fund ökade den ekonomiska utvecklingen i berörda områden betydligt. Främst drevs effekterna av infrastruktur- och vägprojekt på landsbygden.