2019 Demokrati och mänskliga rättigheter, Ekonomisk utveckling Utvärdering

Building on a Foundation Stone: The Long-Term Impacts of a Local Infrastructure and Governance Program in Cambodia

Ariel BenYishay, Brad Parks, Rachel Trichler, Christian Baehr, Daniel Aboagye, Punwath Prum

1996 samarbetade Sida och andra givare med Kambodjas regering för att stärka den lokala demokratin och förvaltningen. Syftet var att återuppbygga förtroendet för offentliga institutioner och att förbättra den ekonomiska välfärden. Seila-programmet startade som ett pilotprojekt i fyra kommuner. Det skalades sedan upp och institutionaliserades genom inrättandet av The Commune/Sangkat Fund (CSF).

Denna utvärdering använder ”geospatial effektutvärdering” (geospatial impact evaluation, GIE) för att bedöma kausala effekter av utvecklingsprogrammet.

Resultaten presenterades under seminariet Tjugo år av bistånd till Kambodja – vilka är resultaten?

Resultat

  • Sida kan uppnå betydande, långvariga effekter på platser med mycket utmanande förhållanden efter krig och konflikt. Förutsättningar är ett nära samarbete med lokala parter.
  • Effektutvärderingen möjliggjordes av att biståndsgivarna utvecklade datasystem för uppföljning på bynivå. Investeringar i noggrann datainsamling i ett tidigt skede av programmet är en ovärderlig resurs för framtida utvärderingar av de långsiktiga resultaten.

Rapportförfattare
Ariel BenYishay Chief Economist, AidData
Brad Parks, Executive Director, AidData
Rachel Trichler, Senior Research Analyst, AidData
Christian Baehr, Junior Data Analyst, AidData
Daniel Aboagye, Research Fellow, AidData
Punwath Prum, GIS Coordinator, Open Development Cambodia