2024 Biståndets organisation och styrning Utvärdering

Supporting Local Actors: Evaluation of Sweden’s Application of the Grand Bargain Localisation Agenda

Teddy Atim, Gang Karume, Dmytro Kondratenko, Kateryna Korenkova, Charlotte Lattimer, Sophia Swithern, Cheery Zahau

Lokala och nationella organisationer och aktörer är först på plats vid humanitära kriser. De hjälper oförtröttligt, och de finns kvar när internationella organisationer lämnar. Trots det är de marginaliserade i det internationella humanitära systemet. Denna utvärdering undersöker hur Sverige lever upp till sina löften om ökad lokalisering.