2019 Klimat och miljö Översikt

Fishing Aid: Mapping and Synthesising Evidence in Support of SDG 14 Fisheries Targets

Raphaelle Bisiaux, Goncalo Carneiro

Trots att bistånd getts till fiskesektorn under årtionden finns väldigt få kända försök att dokumentera lärdomar. Syftet med studien Fishing Aid: Mapping and Synthesising Evidence of SDG 14 Fisheries Targets är att ge vägledning för framtida insatser relaterade till det hållbara utvecklingsmålet (SDG) 14 – Hav och marina resurser – i allmänhet och för de specifika fiskerelaterade målen i synnerhet.