2017 Forskning, Utbildning

Research Capacity in the New Global Development Agenda

Måns Fellesson

Studien syftar till att med hjälp av primärdata besvara denna fråga genom att utifrån parametrarna rörlighet, samarbete och vetenskaplig produktion studera karriärutvecklingen bland personer från Moçambique, Tanzania och Etiopien som fått biståndsstöd från Sverige då de doktorerade. Skälet till att dessa tre parametrar studeras är att de idag utgör vedertagna delar i den vetenskapliga produktionen och således ett värdefullt instrument för att få kunskap om kunskapsproduktionens villkor och om utvecklingen vid låginkomstländernas forskningsinstitutioner samt för att bevaka den politik som bedrivs till stöd för uppbyggnad av forskningskapacitet.