2017 Fred, säkerhet, konflikt

Local Peacebuilding – challenges and opportunities

Hanna Leonardsson, Martin Lundqvist, Joakim Öjendal

Fredsbyggande utgör en viktig del i stödet till länder som upplevt konflikt. Samtidigt är fredsbyggande ifrågasatt och kritiserat. Många gånger sker fredsbyggande på den nationella nivån utan en bredare förankring i samhället i stort. Vi vet att dagens konflikter är mångfacetterade och kräver lösningar som omfattar en rad olika aktörer och intressen – inte minst lokala perspektiv och behov. Trots detta har det visat sig svårt för fredsbyggande insatser att i större utsträckning närma sig den lokala nivån.

Hur kan fredsbyggande insatser bli bättre på den lokala nivån? Vilka krav ställs på hur givare och andra aktörer finansierar, initierar och genomför insatser för att lokalt fredsbyggande ska få större utrymme? Att stötta lokala fredsbyggande processer är emellertid inte utan risker och frågor kring till exempel jämställdhet och representation kan många gånger avvika från internationella normer. Att bibehålla respekten för mänskliga rättigheter i lokala fredsprocesser är därför många gånger en knäckfråga.

EBA har låtit genomföra en studie som undersöker fredsbyggande praxis och den kunskap och erfarenhet som finns kring lokalt fredsbyggande. I sin EBA-rapport sammanfattar och analyserar docent Joakim Öjendal och doktorand Hanna Leonardsson slutsatserna från lokalt fredsbyggande i länder som Rwanda, Kambodja och Somaliland.