2018 Klimat och miljö

Weather and conflicts in Afghanistan

Monir Elias Bounadi

Denna underlagsrapport kombinerar högupplöst data om temperatur och nederbörd med georefererad data om konflikter för att utforska kopplingen mellan lokala vädervariationer och konflikt i alla distrikt i Afghanistan mellan juli 2005 och december 2016.

Rapporten presenterades under seminariet Svenskt bistånd mot nya mål?

Resultat i huvudsak

  • Varmare dagar tenderar att öka sannolikheten för konflikter.
  • Nederbörd driver inte uppkomsten av konflikter.
  • Temperaturchocker för opiumproduktion förklarar inte det observerade sambandet mellan temperatur och konflikt.

Rapportförfattare
Monir Elias Bounadi, masterstudent, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet