2016 Offentlig förvaltning Övrigt

Beskattning och institutionell kvalitet

Rasmus Broms

Förekomsten av politiska system kännetecknade av god samhällsstyrning och hög institutionell kvalitet har kommit att ses som ett av de mest uppmärksammade fälten inom samhällsvetenskaperna. Forskning som fokuserar på utvecklingsländer belyser betydelsen av institutionell kvalitet, konkretiserad i termer av en effektiv förvaltning som är fri från korruption och som försvarar medborgares egendomsrätt, för att ett land ska ta sig ur fattigdom och instabilitet. Avhandlingen utgör ett bidrag i denna diskussion genom att undersöka huruvida beskattning kan fungera som en motor för att generera institutionell kvalitet.

Rapporten presenterades under seminariet Samhällsstyrning – nationellt och globalt.

Resultat i huvudsak

  • Länder med högre skattetryck har högre nivå av institutionell kvalitet. Högre skattetryck förefaller dessutom vara en orsak till goda institutioner. Detta förhållande drivs av demokratiska stater.
  • Samtidigt påverkar demokratiseringsprocesser överlag förhållandet mellan skatt och institutionell kvalitet negativt, åtminstone på kort sikt.
  • Historiska nivåer och processer för beskattning kan länkas till dagens institutionella kvalitet.
  • Individer som betalar skatt har ett större politiskt intresse än de som inte betalar skatt.

Rasmus Broms är verksam som forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Han disputerade i mars 2016 med avhandlingen Taxation and Government Quality.