2023 Fred, säkerhet och konflikt Övrigt

Food Insecurity and Social Conflict

Ida Rudolfsen

På vilket sätt bidrar osäker livsmedelstillgång i städer till social turbulens och oroligheter i låg- och medelinkomstländer? Den här rapporten sammanfattar en avhandling som studerat effekten av osäker livsmedelstillgång på medborgares deltagande i sociala oroligheter.