2019 Demokrati och mänskliga rättigheter Analys

Democracy in African Governance: Seeing and Doing it Differently

Göran Hydén, Marina Buch Kristensen

EBA-rapporten Democracy in African governance: seeing and doing it differently undersöker demokratiutvecklingen i afrikanska länder, och hur biståndet som syftar till att stötta den kan förbättras. Författaren resonerar kring hur givarländer kan förhålla sig i en tid då partners vill ha ett starkare ägarskap i biståndet.

Tre centrala frågor i studien är:

Varför är det angeläget att ompröva demokratibiståndet just nu? Vad är det som gör detta bistånd utmanande i ett afrikanskt sammanhang? Hur kan det bli mer relevant och effektivt? Rapportförfattaren studerar fyra länder: Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda. Han analyserar vad skillnaderna mellan länderna vad gäller samhällsstyrning och demokratiutveckling beror på, och hur det påverkar biståndets utformning och praktik.

Rapporten innehåller bland annat följande slutsatser:

  • Samhällsstyrningen skiljer sig åt mellan de afrikanska länderna. Demokrati i Afrika kan inte analyseras utan att sättas i ett sådant större sammanhang.
  • De olika regimtyperna är påverkade av den lokala kulturen och historien. Klientelistiska styren med konkurrens om makten har visat sig mest framgångsrika i att tillgodose medborgerliga och politiska rättigheter.
  • Genom att beakta lokala sammanhang och ägarskap kan demokratibiståndet sannolikt förändras i flera viktiga avseenden, exempelvis vad gäller givarens roll, biståndets förvaltning, samt tidshorisonten i stödet.

Rapporten rekommenderar bland annat att:

  1. Givarna bör placera medel i investeringsfonder för att främja och stödja lokala initiativ. De ”challenge funds” som Sverige stöder kan utökas ytterligare.
  2. Demokratibyggande tar tid. Länderna i Afrika bör inte pressas till genomgripande och omedelbar demokratisering. Givarna måste ta hänsyn till variationer i självbestämmanderätt och lokal handlingsförmåga.

Rapportförfattaren:

Göran Hydén är professor emeritus i statsvetenskap vid University of Florida, USA. Han har ägnat hela sitt yrkesliv åt att forska och sprida kunskap om Afrika och har bland annat undervisat vid universitet i Kenya och Tanzania.

Se Göran Hydén förklara varför rapporten skrivits.