2017 Forskning

Confronting the contradiction – an exploration into the dual purpose of accountability and learning in aid evaluation

Desmond MchNeil, Hilde Reinersten, Kristina Bjorkdahl

Baserat på utvärderingar av svenskt och norskt bistånd har forskarna Hilde Reinertsen, Kristian Bjørkdahl and Desmond McNeill skrivit en rapport som utforskar huruvida ansvarsutkrävande och lärande är förenliga i samband med utvärdering av bistånd. Deras slutstats är att så inte är fallet och föreslår i rapporten hur utvärderingar skulle kunna bli mer ändamålsenliga.

Rapporten presenterades under följande seminarium.

Här återfinns en blogg från seminariet.