2017 Forskning

Confronting the Contradiction – an Exploration into the Dual Purpose of Accountability and Learning in Aid Evaluation

Kristina Bjorkdahl, Desmond MchNeil, Hilde Reinersten

Baserat på utvärderingar av svenskt och norskt bistånd har forskarna Hilde Reinertsen, Kristian Bjørkdahl and Desmond McNeill skrivit en rapport som utforskar huruvida ansvarsutkrävande och lärande är förenliga i samband med utvärdering av bistånd. Deras slutstats är att så inte är fallet och föreslår i rapporten hur utvärderingar skulle kunna bli mer ändamålsenliga.