2020 Demokrati, Offentlig förvaltning, Regionalt bistånd

Institution Building In Practice: An evaluation Of Swedish Central Authorities´ Reform Cooperation In The Western Balkans

Richard Allen, Giorgio Ferrari, Dejana Razić Ilić, Krenar Loshi, Númi Östlund

Denna utvärdering analyserar resultat, relevans och kostnadseffektivitet i svenska statliga myndigheters biståndsprojekt på Västra Balkan (2009–2018).
Varje år förmedlas cirka 600 miljoner kronor av det svenska biståndet genom statliga myndigheter. Institution Building in Practice: An Evaluation of Swedish Central Authorities’ Reform Cooperation in the Western Balkans studerar effekter, hållbarhet och kostnadseffektivitet i dessa insatser, med fokus på Västra Balkan (Albanien,
Bosnien och Hercegovina, Kosovo och Serbien).
Samtliga tio studerade projekt har bedömts vara i strikt mening relevanta för ländernas arbete för en EU-
anslutning. Utvärderingen visade samtidigt att projekten inte alltid fångat upp verkligt prioriterade frågor och att flera projekt var för begränsade i sin ambition för att kunna påverka processen för EU-anslutning.

UTVÄRDERINGEN VISADE ÄVEN:
1. Att svenska myndigheter har bidragit till hållbara resultat genom att förbättra kapaciteten på systermyndigheterna på västra Balkan – särskilt genom att stärka personal samt olika former av interna myndighetsprocesser.
2. Att ungefär hälften av projekten visade tydliga resultatförbättringar gentemot myndigheternas slutgiltiga målgrupper (medborgare eller beslutsfattare).
3. Att bäst fungerade de insatser som var systemövergripande, i vilka myndigheterna sökte åstadkomma resultatförbättring över myndighetsgränser.

En viktig rekommendation i utvärderingen är att svenska myndigheter i framtiden behöver stöd, samarbete och finansieringsmodeller som går bortom finansiering på projektnivå, för att kunna utveckla kompetens och förmåga till effektiva internationella insatser.