2020 Offentlig förvaltning Utvärdering

Institution Building In Practice: An Evaluation Of Swedish Central Authorities´ Reform Cooperation In The Western Balkans

Richard Allen, Giorgio Ferrari, Krenar Loshi, Númi Östlund, Dejana Razić Ilić

Varje år förmedlas cirka 600 miljoner kronor av det svenska biståndet genom statliga myndigheter. Denna utvärdering analyserar resultat, relevans och kostnadseffektivitet i svenska statliga myndigheters biståndsprojekt på Västra Balkan (2009–2018). Projekten som ingår bedöms i strikt mening vara relevanta för ländernas arbete för en EU-anslutning.

Rapporten presenterades under seminariet Swedish Capacity building in the Western Balkans och diskuterades i EBA-podden, avsnitt 31: Har Sveriges myndighetsbistånd effekt?

Se seminariet i efterhand:

Slutsatser

  • Utvärderingen visade samtidigt att projekten inte alltid fångat upp verkligt prioriterade frågor och att flera projekt var för begränsade i sin ambition för att kunna påverka processen för EU-anslutning.
  • Svenska myndigheter har bidragit till hållbara resultat genom att förbättra kapaciteten på systermyndigheterna på västra Balkan – särskilt genom att stärka personal samt olika former av interna myndighetsprocesser.
  • Hälften av projekten visade tydliga resultatförbättringar gentemot myndigheternas slutgiltiga målgrupper (medborgare eller beslutsfattare).
  • De bäst fungerade insatser var systemövergripande, i vilka myndigheterna sökte åstadkomma resultatförbättring över myndighetsgränser.

Rekommendation
I framtiden behöver svenska myndigheter stöd, samarbete och finansieringsmodeller som går bortom finansiering på projektnivå, för att kunna utveckla kompetens och förmåga till effektiva internationella insatser.

Rapportförfattare
Richard Allen, Consultant based in the Western Balkans

Giorgio Ferrari, Consultant in the MDF Evaluation Team

Krenar Loshi, Consultant based in Pristina, Kosovo

Númi Östlund, Consultant in international development assistance and
specialises in effective use of aid finance