2017 Biståndets organisation och styrning Övrigt

Results and Ownership in Swedish Development Cooperation

Therese Brolin

Therese Brolin disputerade i september 2017 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Ownership or Donorship? Results and ownership in Swedish international development cooperation. Therese arbetade tidigare som utvärderare på Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV).

Detta är en sammanfattning av hennes avhandling i rapportserien Development Dissertation Briefs. Den presenterades under seminariet Ägarskap och snabba resultat – målkonflikter och framtidsutsikter.