2017 Hälsa och socialt skydd, Utbildning och forskning Övrigt

Strategy for Supporting Low-income Countries in Building a Midwifery Profession

Malin Bogren

Malin Bogren disputerade år 2016 med avhandlingen ”Building a midwifery profession in South Asia” vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa. ”Strategy for supporting low-income countries in building a midwifery profession” är en sammanfattning av hennes avhandling.

Sammanfattningen presenteras i form av en Development Dissertation Brief (DDB) och presenterades kortfattat på följande seminarium.

Här återfinns en blogg från seminariet.