2023 Klimat och miljö Kartläggning

Swedish Climate Aid: What Does the Data Tell Us?

Otto Williams

Klimatförändringarna är en av vår tids avgörande utmaningar, och världens länder har genom Parisavtalet åtagit sig att hantera dem genom utsläppsminskning och klimatanpassning.

Sverige har betonat utvecklingssamarbete som ett viktigt instrument för att hjälpa utvecklingsländer att hantera klimatförändringarna. Successiva svenska regeringar har understrukit vikten av bistånd för att stödja utsläppsminskning och klimatanpassning. I maj 2023 antog den svenska regeringen en ny strategi för klimat, miljö och biologisk mångfald, med en budget på 8 miljarder SEK fram till 2026.

I underlagsrapporten presenterar författaren, Otto Williams, en analys av det svenska klimatbiståndet med hjälp av data som rapporterats till OECD och Openaid. Rapporten ger en första inblick i det svenska klimatbiståndet – inklusive finansieringskanaler, sektorer, mottagare och Sveriges olika partnerskap inom detta område. Framför allt ges detaljer om det finansiella stödet som via biståndet ges till utsläppsminskning och anpassning, samt hur detta fördelats geografiskt och på olika sektorer. Dessutom innehåller underlagsrapporten fallstudier av svenska klimatbiståndsportföljer i Zimbabwe och Bosnien och Hercegovina, vilket hjälper oss att bättre förstå de klimatinsatser som stöds av Sverige.