Om oss

 

Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) är en statlig kommitté som analyserar och utvärderar svenskt internationellt bistånd, för att det ska kunna förbättras och utvecklas. Expertgruppen har tio ledamöter med kompetenser från olika biståndsområden (utveckling, klimat, hälsa, hållbarhet, utvärderingsfrågor mm). Ett kansli med åtta anställda verkställer besluten.

EBA studerar övergripande frågeställningar, inte enskilda projekt. Vi ger ut studier av olika slag samt ordnar seminarier och riktade möten. Målgrupperna för kunskapsspridningen är regeringen, UD, Sida, samt forskare, civilsamhällets organisationer och övriga aktörer inom biståndet.

EBA har ett oberoende i relation till uppdragsgivaren regeringen, liksom i relation till vad som utvärderas, samt till de rapportförfattare som anlitas. De senare ansvarar själva för sina slutsatser och rekommendationer.

EBA vill även vara ett forum för möten mellan forskning, praktik och politik. Hela vår kunskapsproduktion, som bland annat rapporter, seminarier, podcast finns tillgängligt på hemsidan. Den första april varje år sammanfattar EBA sin verksamhet i årsberättelsen Biståndsanalys.