En kvinna och två män i en poddstudio

Avsnitt

Publicerat 22 juli 2024

Biståndets resultat – Hur vet vi vad som funkar?

Kunskaper om huruvuda målen med biståndet har uppnåtts, och vad som fungerat och inte fungerat, är helt fundamentala. Det är mycket som står på spel - många miljarder i skattemedel, men framför allt minskad fattigdom och förtryck i världen. Men vad är resultat inom biståndet? Vad finns det för information och hur får man fram den? Uppfyller Sidas och regeringens resultatredovisning sina syften och vilka är förbättringsmöjligheterna?

Lyssna på avsnittet
En man, två kvinnor och en dator med en kvinna i en poddstudion

Avsnitt

Publicerat 19 juni 2024

Synergier mellan handel och bistånd – hur funkar det?

Regeringen lägger stor vikt vid synergier mellan utvecklingssamarbetet och handelspolitiken. Ett handelsrelaterat bistånd ska lyfta människor ur fattigdom genom jobb och utveckling, men det ska också främja svensk handelspolitik. Vad vet vi om hur dessa två olika målsättningar kan uppnås i biståndet? I detta avsnitt av EBA-podden diskuterar Johanna Brismar Skoog, UD, Karolina Zurek, Sida och Sara Johansson de Silva, fristående konsult och tidigare ledamot i EBA, vad som fungerar och vilka utmaningar som finns på området.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 24 maj 2024

Stöd till lokala aktörer i humanitära kriser

Lokala och nationella aktörer är de första som kan agera i humanitära kriser och är dessutom centrala i fråga om ett långsiktigt engagemang. Ändå är de strukturellt marginaliserade av det internationella humanitära systemet. I detta avsnitt av EBA-podden diskuterar Sofia H Karlsson, UD, Anna Rahm, Sida och Johan Schaar, tidigare vice ordförande i EBA, vikten av att arbeta med lokala organisationer inom humanitärt bistånd. Vad har vi lyckats med och vilka utmaningar kvarstår?

Lyssna på avsnittet
Två män och en kvinna i en poddstudio

Avsnitt

Publicerat 16 april 2024

Lärdomar från ett mörkt år – Biståndsanalys 2024

Lyssna på ett samtal om utvecklingen i världen under det senaste året och betydelsen för det svenska biståndet. Torbjörn Becker, Malin Oud och Númi Östlund pratar om EBAs lärdomar och tankar om framtiden för svenskt bistånd.

Lyssna på avsnittet
Tre prsoner i en soffgrupp samtalar

Avsnitt

Publicerat 19 mars 2024

Redo för nästa pandemi – lärdomar från hiv och covid

I detta avsnitt av EBA-podden pratar vi om pandemier och epidemier och biståndets roll. Vilka lärdomar kan vi dra av det långa hiv-biståndet och den senaste covid-pandemin. Númi Östlund från EBA talar med två experter på folkhälsa och bistånd: Malin Ahrne, utredningssekreterare på EBA och Anders Tegnell, statsepidemiolog under covid-pandemin och nu senior rådgivare på Folkhälsomyndigheten.

Lyssna på avsnittet
Man och kvinna i podd-studio

Avsnitt

Publicerat 19 februari 2024

Uppdraget: att skapa 600 miljoner nya jobb

I det här avsnittet diskuterar vi en av regeringens målsättningar i utvecklingspolitiken – att bekämpa fattigdom genom jobbskapande. Är ett fokus på sysselsättning nytt för svenskt bistånd och vilka utmaningar innebär det? Vad är det för skillnad mellan jobbskapande, sysselsättning och försörjningsmöjligheter och hur arbetar Sida med detta idag? Vi pratar också om möjligheterna att skapa hållbara jobb genom bistånd, utifrån behovet av hållbar sysselsättning för ytterligare 600 miljoner människor till år 2030. Medverkar gör Elisabet Montgomery, ämnesföreträdare för sysselsättning och marknadsutveckling på Sida och Númi Östlund, utredningssekreterare på EBA.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 16 januari 2024

Starten på ett paradigmskifte? Biståndets regleringsbrev 2024

Regleringsbrev är regeringens verktyg för att besluta den årliga inriktningen för sina myndigheter. I det här avsnittet diskuterar vi regleringsbreven inom biståndet, och vad de kan betyda för det svenska biståndet i år och framöver. Fokus i samtalet är regleringsbreven för Sida och Folke Bernadotteakademin (FBA). Vad är de stora nyheterna för året, och vilka är de viktigaste uppdragen? Medverkar gör Jan Pettersson, kanslichef på EBA och Númi Östlund, utredningssekreterare på EBA.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 15 december 2023

Reformagenda för biståndet – en första läsning

Så har den kommit, regeringens reformagenda för biståndet. Under titeln Bistånd för en ny era: frihet, egenmakt och hållbar tillväxt presenterar regeringen riktningen för det svenska biståndet för kommande år. Men vad är det egentligen för beslut, och vad är de viktigaste innehållet? Vi gör en första analys av beslutet, och diskuterar vad det kan innebära för Sveriges bistånd.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 14 december 2023

Svensk utvecklingsforskning – dåtid, nutid, framtid

I detta specialavsnitt hör vi ett panelsamtal om svensk utvecklingsforskning, från ett tidigare EBA-seminarium. Samtalet tar bland annat upp hur svensk utvecklingsforskning utvecklats över åren och hur olika intressen och politikområden möts på området. En annan fråga som diskuterades var hur utvecklingsforskning kan komma att finansieras framöver.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 22 september 2023

Biståndet i budgeten för 2024

Regeringen har presenterat sitt budgetförslag för 2024, det viktigaste inriktningsbeslutet för det svenska biståndet närmaste året. I det här avsnittet pratar vi om budgetpropositionen – och vad den säger om det svenska biståndets framtid. Vi går igenom hur pengarna fördelas, hur utvecklingen ser ut för kommande år och vad som går att utläsa om politikens inriktning framöver. Och lite om vad regeringen säger om biståndets resultat 2022. Medverkar gör Jan Pettersson, kanslichef på EBA och Númi Östlund, utredningssekreterare på EBA.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 18 september 2023

Den feministiska utrikespolitiken – revolution eller etikett?

Under åtta års tid, mellan 2014 och 2022, bedrev Sverige en feministisk utrikespolitik. Sverige var det första landet i världen att anta en feministisk utrikespolitik. Ett tiotal andra länder har sedan dess följt efter. Men Sverige blev också det första landet att avsluta sin feministiska utrikespolitik. Besluten har diskuterats brett, men tidigare har flera frågor varit obesvarade Vad innebar politiken i praktiken och vilka är de bestående effekterna av den, om några?

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 30 juni 2023

Svenskt inflytande i EU

EU är en av världens enskilt största biståndsgivare. EBA har låtit studera Sveriges inflytande under EU:s senaste budgetförhandlingar. Så vad vet vi om möjligheterna att påverka EU:s utvecklingspolitik? Hör Magnus Lundgren, docent vid Göteborgs universitet och Tomas Tobé, Europaparlamentariker och ordförande i EU-parlamentets utvecklingsutskott.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 14 juni 2023

Betala för framgångsrikt bistånd – funkar det?

En form av bistånd som det pratas allt mer om är resultatbaserad finansiering – bistånd där pengarna betalas ut först efter att insatsen åstadkommit resultat. I detta avsnitt pratar vi om vad resultatbaserat bistånd egentligen är och om det är ett effektivt sätt att minska fattigdom?

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 17 maj 2023

Åter ur askan – hur kan Sverige bidra i Ukraina?

Kriget i Ukraina fortsätter med oförminskad styrka men redan nu planeras för en framtida återuppbyggnad. Veckans avsnitt handlar om hur Ukraina, givarländer och internationella aktörer brottas med allt från hur landet ska byggas upp igen och hur det ska finansieras till samordning och korruptionsutmaningar.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 3 maj 2023

Från pandemi till krig – hur står sig biståndet?

Fortsatt krig i Europa, ny regering och reformer aviserade inom biståndet. Vad är slutsatserna om biståndet idag och vilka är utmaningarna för framtiden? I detta avsnitt reflekterar EBAs ordförande och vice dito kring rekommendationerna i vår årsrapport samt spanar framåt.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 7 mars 2023

Biståndets styrning – erfarenheter från en reformagenda

Vad händer om förvaltningskontraktet mellan politiker och tjänstemän bryts? Med Alliansregeringens biståndspolitiska resultatagenda som exempel samtalar statsvetaren Göran Sundström och före detta biståndsminister Gunilla Carlsson om vad som händer med den politiska styrningen om centrala villkor inte är uppfyllda.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 9 februari 2023

Vad har mens med bistånd att göra?

Stigmatisering, tabu och brist på rena och säkra platser att ta hand om sin mens. Dyra och dåliga mensprodukter, om det ens finns. I veckans avsnitt av EBA-podden pratar vi om hur något naturligt, mens, kan bli ett problem om du är fattig – och vad som görs i biståndet för bättre menshälsa.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 20 december 2022

Biståndet i årets budget – utskottet tycker till

Nu har Utrikesutskottet behandlat utgiftsområde 7 i budgetproppen. Inför riksdagens omröstning i veckan har vi läst och jämfört med de andra partiernas biståndsbudgetar. I det här avsnittet av EBA-podden får du koll på vad som skiljer partierna åt i årets budget.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 7 december 2022

Biståndet under covid – hur gick det?

När pandemin bröt ut var vi många som frågade oss vad det skulle innebära för världens fattiga. Nu vet vi att farhågorna om ökad fattigdom besannades, men hur har biståndet lyckats ställa om? I det här avsnittet av EBA-podden lyfter vi några av lärdomarna från pandemin.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 10 november 2022

Biståndet i årets budget

När regeringens budget släpptes i veckan fick vi en första fingervisning om vad regeringen vill med biståndet. I veckans avsnitt går vi igenom budgetpropositionen, prioritering för prioritering, och diskuterar vad den säger om det svenska biståndets framtid.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 27 oktober 2022

Trygghet när tiden på flykt blir allt längre

Historiskt har människor på flykt främst fått humanitär hjälp, med tonvikt på mat, säkerhet och tak över huvudet. Men det räcker inte idag, när många är på flykt i åratal, eller till och med årtionden. Detta poddavsnitt handlar om hur flyktingar får tillgång till utbildning, hälsa och sysselsättning.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 22 september 2022

Hur utvärderas biståndet?

Hur används våra biståndspengar och vad är resultatet? Det är den vanligaste frågan allmänheten ställer om biståndet. I det här avsnittet tar vi ett brett grepp om hur biståndet utvärderas.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 6 juli 2022

Avräkningar från biståndet: när, var, hur?

Bistånd och migration hör ihop. Därför är det inte konstigt att Expertgruppen för biståndsanalys och Delegationen för migrationsstudier, gör ett poddavsnitt ihop. Ämnet är dessutom högaktuellt: Avräkningar – att ta pengar från biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagande.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 4 juli 2022

Jubileumspodd – allt du inte visste att du ville veta om EBA

Hur, vad och för vem? Avsnitt nummer 50 handlar om oss på Expertgruppen för biståndsanalys och hur vi funkar. Du får en bakgrund till hur vi arbetar. Hur går det egentligen till när EBA tar fram sina rapporter och vem är det som bestämmer vilka saker vi ska studera?

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 14 juni 2022

Biståndsinformation till folket – propaganda, information eller kommunikation?

Opinionsmätningar tyder på att svenskarnas kunskaper om utvecklingsfrågor har stärkts det senaste decenniet, medan intresset och engagemanget har minskat. En ny EBA-rapport analyserar hur bra Sida och civilsamhället är på att informera om bistånd. Hur ser förutsättningarna att påverka allmänhetens kunskap ut och varför finns biståndsinformationen?

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 17 maj 2022

Vad betyder igår för idag? Ett samtal om förra årets studier

I ljuset av pandemin, kriget i Ukraina och avräkningarna – klarar biståndet multipla kriser? Vad är slutsatser om biståndet idag, och viktiga frågor för framtiden? I detta avsnitt reflekterar delar av vår Expertgrupp kring slutsatser i EBAs årsrapport Biståndsanalys 2022 samt spanar framåt. Samtalet berör teman som utvärderingsmetoder, korruption och bistånd i utmanande miljöer – fyra områden som EBA studerade under 2021.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 28 april 2022

Får man säga nexus?

Ett av biståndets många begrepp är nexus, men vad betyder det egentligen? Är det bara ett finare ord för samordning och samverkan mellan det humanitära, det långsiktiga och det fredsbyggande? I detta avsnitt benar vi ut vad nexus är och varför det är bra att ha koll på.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 5 april 2022

EBAs årsrapport Biståndsanalys 2022

I det här avsnittet får du ett koncentrat av EBAs utgivning under 2021. Ett litet smakprov av allt vi granskat och utvärderat under året. Normer & värderingar samt metoder löper som två röda trådar genom vår årsrapport, men du får även t.ex. lära dig vad forskningen säger om omfattningen av korruption i biståndet. Uppläsare är Marie Richardson.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 5 mars 2022

Relevans – frågan om att göra ”rätt”

Gör vi rätt saker i biståndet? Det är en grundläggande fråga som ofta kommer lite i skymundan när mycket fokus ligger på biståndets genomförande och resultat. I det här avsnittet pratar vi om begreppet relevans, att göra rätt saker. Vad är ett relevant bistånd och hur bör man utvärdera relevans? Medverkande är Karl-Anders Larsson, tidigare biståndsarbetare med lång erfarenhet från Sida och EBA-författare och Kim Forss, ledamot i EBAs Expertgrupp.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 23 december 2021

Utvärdering av utvärderingar

Sida beställer regelbundet utvärderingar för att få veta om målen i biståndet nås och vilka lärdomar som kan göras av olika insatser. I en ny EBA-studie analyseras vad Sidas utvärderingar säger om måluppfyllelse, och om det är tillförlitliga resultat. Lyssna till ett samtal om hur man når de robusta kausalitetsanalyser som ofta önskas. Medverkar gör Sven Olander, chef för Sidas utvärderingsenhet, Johanna Lindström på konsultföretaget FCG Swedish Development och Markus Burman, utredningssekreterare på EBA-kansliet och rapportförfattare. Programledare: Númi Östlund.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 13 december 2021

Normer här och där? SRHR i biståndet

I det här avsnittet diskuterar vi normer och värderingar kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)– och vad det betyder för Sveriges bistånd. En ny EBA-rapport undersöker normer och värderingar om SRHR i tre länder i Afrika. Vad tycker folk om frågor som abort, preventivmedel och HBTQ-personers rättigheter? Och hur jobbar man med SRHR i det svenska biståndet? Medverkande är Anna Kågesten, forskare och biträdande lektor i global SRHR vid Karolinska Institutet, Karin Båge, doktorand vid Karolinska Institutet och Jesper Sundewall, forskare vid Lunds universitet. Programledare: Númi Östlund

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 8 december 2021

Stöd till fria och demokratiska val

Fria val är en hörnsten i en fungerande demokrati och stöd till val och valprocesser har länge varit en viktig del av Sveriges demokratibistånd. Under de senaste åren har vi dock sett en tydlig demokratisk tillbakagång i många länder, även sådana länder där relativt fria val tidigare hållits. I det här avsnittet pratar vi valstöd – vad det är, hur det fungerar och hur valstöd ska se ut när allt fler länder går i en auktoritär riktning. Medverkande är Therese Pearce Laanela, ansvarig för valprocesser, International IDEA och Helena Bjuremalm, på Sidas demokratienhet. Programledare: Númi Östlund

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 12 oktober 2021

Sveriges bistånd till Afghanistan

Ungefär samtidigt som talibanerna tog över Kabul publicerade EBA en underlagsrapport om svenskt bistånd till Afghanistan under de senaste 20 åren. Har vi kastat miljarder i sjön? Eller har vi lyckats bidra till att bygga upp Afghanistan? Medverkande är Göran Holmqvist, avdelningschef på Sida och Andreas Stefansson, generalsekreterare på Svenska Afghanistankommittén. Programledare: Númi Östlund

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 5 juli 2021

Vad vet vi om korruption inom biståndet?

Vad vet vi egentligen om korruption inom biståndet? Hur kommer det sig att uppgifter om korruptionens omfattning ser så olika ut? I detta avsnitt snackar vi om en ny underlagsrapport från EBA som besvarar dessa frågor, och hör tankar om korruption från Sida och civilsamhället. Medverkande: Helena Hede Skagerlind, Molly Lien, och Lennart Hernander. Programledare är Willy Silberstein.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 31 maj 2021

Cirkulär ekonomi – mellan kaffe och kopparkablar

Cirkulär ekonomi får alltmer fokus inom arbete med miljö och klimat. EBA har publicerat en underlagsrapport som beskriver begreppet och dess koppling till svenskt bistånd. I denna podd hör vi experter reflektera kring hur bistånd kan bli mer cirkulärt. Vi hör också om pågående projekt med kaffeplantage i Sydostasien och kopplarkablar i Palestina! Medverkande: Daniel Slunge, Ulrika Åkesson, Cecilia Brumér, Yaakov Garb, Sofia Ritzén, och Åsa Domeij. Programledare: Willy Silberstein.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 30 april 2021

Demokrati, byråkrati, jämställdhet och klimat – vad har vi lärt oss?

Demokrati, byråkrati, jämställdhet, och klimat - fyra områden där EBA har tagit fram studier under 2020. I detta avsnitt reflekterar EBA:s ordförande och vice ordförande kring slutsatser i vår årsrapport Biståndsanalys, och vi hör även en del andra röster från biståndets värld. Medverkande: Helena Lindholm och Johan Schaar (EBA), Per Olsson Fridh, Daniel Tarschys, Mia Mjengwa Bergdahl, och Daniel Tiveau. Programledare: Willy Silberstein.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 1 april 2021

LJUDBOK: EBA:s årsrapport Biståndsanalys 2021

Inläsare: Björn Kjellman. Biståndsanalys 2021 samlar kunskap och slutsatser från vår verksamhet under förra året i ett tillgängligt, kort format. Den finns även i magasinform på eba.se.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 29 mars 2021

Jämställdhetsbudgetering i biståndet

Jämställdhetsbudgetering - ett lite tekniskt ord för att beskriva hur en budget kan användas för att öka jämställdheten. En ny underlagsrapport från EBA belyser jämställdhetsbudgeteringens ”vem, vad, hur”, samt vilken kunskap som finns om effekterna av biståndsfinansierade insatser på området. Medverkande: Anna Schnell, rapportförfattare och konsult, och Catharina Schmitz, NIRAS, med inspel av bl.a. Anna Giotas Sandquist, ordf. Sveriges Kvinnolobby. Programledare: Willy Silberstein.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 23 februari 2021

Demokratibistånd – vad är effekterna?

Hur bra är demokratibistånd? Fungerar det? På vilket sätt? Det är ett par frågor som avhandlas i detta avsnitt med utgångpunkt i en ny EBA-rapport om demokratibiståndets effekter. Gäster är Staffan I Lindberg, professor och föreståndare för V-Dem Institutet, Göteborgs universitet, Charlotta Sparre, ambassadör och direktör för det svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika samt Åsa Thomasson, som bevakar biståndspolitiska frågor för Concord Sverige. Medverkar gör också Mikael Boström från Zimbabwe. Programledare: Willy Silberstein.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 27 januari 2021

Sex, korruption och utvecklingssamarbete

Sextortion - vad är det? Missbruk av makt i utbyte mot sexuella tjänster. En blandning av korruption och könsbaserat våld. Det berättar Åsa Eldén som tillsammans med flera forskare skrivit en studie för EBA om sextortion och hur det kan bekämpas. Övriga gäster: Ulrik Åshuvud, Transparency International Sweden, och Mia Mjengwa Bergdahl, Karibu Org Tanzania. Programledare: Nina Solomin

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 17 december 2020

Kontantstöd under krisen

Pandemin slår hårt mot världens fattiga. Flera länder och biståndsaktörer satsar på kontantstöd som ett sätt att hjälpa utsatta människor under krisen. Vad vet vi om effekterna? Lisa Hjelm, EBA, har sammanställt kunskap om kontantbidrag. Ulrika Lång, Sida, berättar hur Sverige använder sig av kontantstöd i biståndet. Programledare: Nina Solomin

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 11 december 2020

Hur klimatsmart är svenskt bistånd?

Hur väl ligger svenskt bistånd i linje med Parisavtalet om klimat från 2015? Mats Hårsmar, EBA, berättar om en ny underlagsrapport på ämnet, med inriktning på det multilaterala biståndet. Ulrika Åkesson, Sida, har granskat samma sak fast bilateralt. Men går alltid klimatanpassning hand i hand med fattigdomsbekämpning - eller finns det målkonflikter? Programledare: Nina Solomin

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 12 november 2020

Har Sveriges myndighetsbistånd effekt?

600 miljoner kronor av Sveriges bilaterala bistånd förmedlas varje år genom myndigheter. Det kan vara till exempel Statistiska Centralbyrån, Naturvårdsverket, Skatteverket eller Polisen som har olika typer av samarbeten. EBA har låtit utvärdera myndighetbistånd till Västra Balkan och vi diskuterar resultaten. Gäster: Jan-Åke Kjellberg, polis, Númi Östlund, EBA, Ylva Sahlstrand, Sida. Programledare: Nina Solomin.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 26 oktober 2020

Afrikas fattiga ekonomier och pandemin

Hur har pandemin drabbat ekonomierna i de fattigaste länderna i Afrika? Kommer en snabb tillväxt nu ersättas av stagnerade ekonomier - och hur kan biståndet och andra finansiärer stötta? Hör Torbjörn Pettersson, fd ambassadör i Etiopien, Maria Håkansson, vd för Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund och Torgny Holmgren, EBA-ledamot och vd för SIWI i samtal med programledare Nina Solomin.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 1 september 2020

Biståndsbyråkrati

Behöver biståndet mer byråkrati? I en EBA-studie framhålls att det skulle öka kvaliteten på svenska utvecklingssamarbeten. Hör rapportförfattaren Daniel Tarschys diskutera med Clas Olsson, GD på Ekonomistyrningsverket och Lisa Roman, forskningssekreterare på Sida. Programledare: Nina Solomin

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 14 juli 2020

Djurhälsa i biståndet

Att stärka djurhälsan i fattiga länder är viktigt för att minska risken för pandemier och antibiotikaresistens. Hur ser Sveriges stöd till djurhälsosystem i låg- och medelinkomstländer ut? Och är det verkligen tillräckligt fokus på djurhälsa inom biståndet? Gäster: Hannah Akuffo, Sida, och Ulf Magnusson, SLU. Programledare: Nina Solomin.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 17 juni 2020

Utvärdering av klimat – i 11 delar

År 2009 satsade svenska regeringen hisnande 4 miljarder på klimatbistånd, att genomföras under fyra år. Tio år senare har EBA låtit utvärdera det så kallade Klimatinitiativet. Hur gick det? Gav de investerade pengarna någon långsiktig effekt? Hur kan vi förvalta lärdomarna för framtidens klimatbistånd? Gäster: Eva Mineur, Klimatpolitiska rådet, Ulrika Åkesson, Sida och Johan Schaar, EBA. Programledare: Nina Solomin

Lyssna på avsnittet
srtaga

Avsnitt

Publicerat 20 maj 2020

26. Demokrati, jämställdhet, risk och fisk

Tre experter från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) reflekterar över några teman i årets Biståndsanalys. Vad har EBA bidragit till för kunskaper inom området svenskt utvecklingssamarbete under förra året? Samt lite framtidsspaning i ljuset av Coronakrisen. Medverkande: Helena Lindholm, Julia Schalk, Magnus Lindell. Programledare: Nina Solomin.

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 15 april 2020

LJUDBOK: EBA:s årsrapport Biståndsanalys 2020

Inläsare: Björn Kjellman. Biståndsanalys 2020 bygger på de studier som EBA tagit fram under det senaste året. Innehåll: Förord: 00.40 Intervju med EBA:s ordförande: 03.15 Demokratisatsning: 06.41 Risk, korruption och medialisering: 12.35 Bistånd 2.0: 19.31 Bistånd till hållbarhet: 23.00 Att mäta långsiktiga effekter: 27.53 Antidiskrimineringsarbete och jämställdhet: 31.50 Framåtblick: 38.11 Presentation av ledamöterna i EBA: 43.01

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 30 mars 2020

Coronakrisen och biståndets roll

Vad händer när Coronakrisen når utvecklingsländer, vad är biståndets roll under pandemin - och vad kan vi lära av ebolakrisen? Gäster: Åsa Andersson, som samordnar hälsobiståndet på Sida, Ewa Nunes Sörenson, som var biståndsråd i Liberia under ebolakrisen och Jesper Sundewall, forskare i hälsoekonomi vid universitet i Lund och Sydafrika. Programledare: Nina Solomin

Lyssna på avsnittet

Avsnitt

Publicerat 13 mars 2020

Avbrutet bistånd – vad blir effekterna?

Linda Engström, SLU, har forskat på vad som hände med mottagarna när ett storskaligt biståndsprojekt i Tanzania gick i stå. Hon samtalar med Kajsa Johansson, Linneuniversitetet och Mats Hårsmar, EBA och tidigare biståndsråd i Burkina Faso. Vad får avbrutna projekt för effekter på de människor som har involverats? Och vem bär ansvaret? Programledare: Nina Solomin

Lyssna på avsnittet
Göran Hydén och Joakim Molander sitter i poddstudion. En mikrofon syns.

Avsnitt

Publicerat 4 februari 2020

Bättre effekter av demokratibistånd

Regeringen har starkt fokus på demokrati i utvecklingspolitiken. Men trots många år av bistånd har inte länderna i Afrika blivit särskilt mycket mer demokratiska. Varför inte? Hur kan vi förändra biståndet för bättre effekter? Och är det verkligen så viktigt att införa liberal demokrati? Gäster: docent Agnes Cornell, prof em Göran Hydén, resultatchef IDEA Joakim Molander. Programledare: Nina Solomin

Lyssna på avsnittet
Bild på kvinna som sitter med hörlurar

Avsnitt

Publicerat 10 januari 2020

Biståndsutvärdering 2.0

OECD-DAC:s kriterier för hur man utvärderar bistånd har fått ett enormt genomslag sedan de tillkom på 1990-talet. Nu har de reviderats och uppdaterats. Vad är nytt och innebär detta en förbättring? Cecilia Ljungman, konsult för Niras i Paris, och Jan Pettersson, kanslichef EBA, samtalar om de senaste principerna för biståndsutvärdering. Programledare: Nina Solomin

Lyssna på avsnittet
Gruppbild selfie på fyra deltagarna i podcast avsnitt 20

Avsnitt

Publicerat 5 december 2019

Bosnien – lyckat bistånd eller gamla hjulspår?

Efter kriget på 1990-talet bidrog svenskt bistånd till återuppbyggnaden av Bosnien och Hercegovina. EBA har låtit utvärdera 23 år av stöd till ekonomisk utveckling i landet. De första åren gav goda effekter - sedan är resultaten blandade. Vad fungerade och inte? Varför? Åsikterna går isär när Claes Lindahl, en av utvärderarna, diskuterar med två fd biståndsråd till Saravejo - Anders Hedlund och Pelle Persson. Programledare: Nina Solomin.

Lyssna på avsnittet
Tre podcastgäster fotas framför en röd sammetsgardin

Avsnitt

Publicerat 11 november 2019

Nobelpriset – vi diskuterar fältexperiment

Är fältexperiment nyckeln till att utforma biståndet på effektivaste sätt? Hör nationalekonomer diskutera för- och nackdelar med metoden som gav tre forskare nobelpriset i ekonomi 2019. Gäster: Martina Björkman Nyqvist, Handelshögskolan, Göran Holmqvist, Sida och Jan Pettersson, EBA. Programledare: Nina Solomin

Lyssna på avsnittet
Hans Linde, Mats Hårsmar och Birgitta Weibahr står bredvid varandra och ler mot kameran

Avsnitt

Publicerat 18 oktober 2019

Bistånd mot diskriminering

Vilka effekter kan arbete mot diskriminering ha på fattigdom? En ny kunskapsöversikt från EBA går igenom bistånd till organisationer som arbetar mot diskriminering. Hur ser sådana insatser ut och vad gör de för nytta? Gäster: Hans Linde, ordf RFSU, Mats Hårsmar, EBA och Birgitta Weibahr, Sida . Programledare: Nina Solomin

Lyssna på avsnittet
Tre podcastdeltagare och programledare tittar in i kameran

Avsnitt

Publicerat 30 september 2019

Risker och korruption – hur hantera det?

Riskhantering inom biståndet. När korruption upptäcks leder det ofta till häftig kritik för bl a slöseri med skattepengar och stöd till ruttna system. Samtidigt är bistånd en riskverksamhet, inte minst i fragila miljöer, som konflikt och illa fungerande stater. Går det ens att ha utvecklingssamarbeten som är helt fria från korruption? Hör Kajsa Johansson, doktorand, Magnus Lindell, EBA och David Wiking, We-ness, dryfta hur man bäst väger risk mot resultat, samt berätta om personliga erfarenheter av att upptäcka korruption. Programledare: Nina Solomin

Lyssna på avsnittet
Tre podcastgäster och programledaren tittar in i kameran

Avsnitt

Publicerat 6 september 2019

Kan bistånd påverka migration?

Sambandet mellan bistånd och migration har uppmärksammats allt mer på senare år. I en ny kunskapsöversikt sammanfattar professor Robert Lucas vad vi vet om detta. Kan bistånd påverka migration eller inte? Vi talar om "The migration hump" och om hur ett bistånd som inriktar sig på migration kan utformas. Gäster: Annika Sundén, Iris Luthman och Johan Schaar. Programledare: Nina Solomin

Lyssna på avsnittet
Bild på Lennart Wohlgemurth.

Avsnitt

Publicerat 8 juli 2019

Almedalsspecial: Wohlgemüth om vart biståndet är på väg

Intervju med biståndsnestorn Lennart Wohlgemüth. Han skrev sin första studie om svenskt utvecklingssamarbete år 1974 - och släpper nu nytt ihop med Bertil Odén. Dialog, kapacitetsutveckling och ägarskap är de tre principer han vill att Sveriges utvecklingssamarbete tar med sig in i framtiden. Programledare: Nina Solomin

Lyssna på avsnittet
Nina Solomin och Jan Pettersson står vid en orange husvägg, tittar in i kameran

Avsnitt

Publicerat 8 juli 2019

Almedalsspecial – Vad vill partierna med biståndet?

Avsnitt 14: Almedalsspecial! Hur vill riksdagspartierna prioritera i biståndet? Ska Sverige skära ner på antalet partnerländer? Ska Sverige se mer till egennytta inom utvecklingssamarbetet? Vilka partier vill fortsätta med avräkningarna på biståndsbudgeten för svenskt flyktingmottagande och immigration? Hör Håkan Svenneling (V), Magdalena Schröder (M), Pyry Niemi (S), Janine Alm Ericson (Mp) & Kerstin Lundgren (C). Programledare: Nina Solomin Kommentarer: Jan Pettersson

Lyssna på avsnittet
tydén och berg, podcastgäster och programledare tittar in i kameran

Avsnitt

Publicerat 5 juni 2019

Biståndshistoria II – konflikter och revirstrider

Den unga myndigheten Sida hade inte alltid samsyn med UD om vad som skulle prioriteras. ”Kanske bättre låta dem skära halsen av oss!” skrev en tjänsteman dramatiskt i sin dagbok. Med utgångspunkt i arkivmaterial berättar forskarna Mattias Tydén och Annika Berg om hur Sveriges internationella bistånd växte fram. Hur valdes partnerländerna ut? Hur gick de första projekten? Programledare: Nina Solomin

Lyssna på avsnittet
Tre podcastgäster och programledaren står framför en röd sammetsgardin

Avsnitt

Publicerat 16 maj 2019

Framtidens bistånd

Med avstamp i EBA:s årsrapport Biståndsanalys spanar vi in i framtiden. Fattigdomen har minskat enormt de senaste två decennierna och är allt mer koncentrerad till Afrika och sviktande stater. En ny typ av givare, som vill ha mer ömsesidig nytta, har också äntrat scenen. Gäster: Susanna Gable, chefsekonom Sida, Helena Lindholm ordf. EBA och Jan Pettersson, kanslichef EBA. Programledare: Nina Solomin

Lyssna på avsnittet
Två podcastgäster, en kvinna och en man

Avsnitt

Publicerat 8 maj 2019

Biståndshistoria I – från noll till enprocentsmål

För första gången skrivs den samlade historien om hur Sveriges internationella bistånd växte fram. Forskarna Mattias Tydén och Annika Berg berättar hur de och kollegan Urban Lundberg gripit sig an sitt stora pionjärarbete. Det tar sin början i 50-talets privata donationer och fokus på befolkningsexplosion och slutar 1975, då Sverige har en statlig biståndspolitik med mångdubblad budget. Programledare: Nina Solomin

Lyssna på avsnittet
johan schaar och johan von schreeb podcastgäster i avsnitt 10 sitter i studion

Avsnitt

Publicerat 23 april 2019

Vad händer när de humanitära behoven ökar — men finansieringen minskar?

Allt fler människor i världen är i behov av humanitärt stöd. Men medan FN:s appeller efterfrågar allt större belopp, minskar andelen av dem som finansieras. Vad får det för konsekvenser? Johan Schaar, vice ordf i EBA, och Johan von Schreeb, docent vid KI, diskuterar en ny EBA-rapport om det humanitära systemet och underfinansieringens effekter. Programledare: Nina Solomin

Lyssna på avsnittet
Tre podcastgäster sitter i en soffa, i bakgrunden är ett fönster ut mot gatan där bilar står parkerade

Avsnitt

Publicerat 2 april 2019

Budgetstöd – biståndsformen som fungerade och försvann?

Budgetstöd tycks ha positiva effekter, som exempelvis att minska fattigdom, få fler barn i skola, stärka institutioner som minskar korruption samt förbättra tillgången till hälsovård och vatten. Ändå har denna biståndsform, ett icke öronmärkt stöd till ett partnerlands regering, blivit allt mer sällsynt. Varför? Gäster: Arne Bigsten, professor emeritus i utvecklingsekonomi, Sara Johansson de Silva, ledamot i EBA, och Karl Anders Larsson, som skrivit en underlagsrapport om budgetstöd inom svenskt bistånd. Programledare: Nina Solomin.

Lyssna på avsnittet
Två podcastdeltagare står framför en tapet med husfasader

Avsnitt

Publicerat 19 mars 2019

Demokratibistånd – hur funkar det?

Regeringen och biståndsministern Peter Eriksson betonar demokratiutveckling som en viktig prioritering. Men vad är egentligen demokratibistånd? Och på vilket sätt är det kopplat till målet att minska fattigdomen? Går det ens att utvärdera demokratistöd? Gäster: Fredrik Uggla, EBA-ledamot och professor vid Sthlms universitet och Helena Bjuremalm, demokratienheten på Sida. Programledare: Nina Solomin.

Lyssna på avsnittet
Tre podcastdeltagare ler mot kameran och står framför en röd sammetsgardin

Avsnitt

Publicerat 8 mars 2019

Jämställdhetsintegrering inom bistånd

Internationella kvinnodagen till ära talar vi jämställdhetsintegrering: hur funkar den när det gäller utvecklingssamarbete? Och hur mycket jämställdhet kan man kräva av ett partnerland? Elin Bjarnegård, docent i statskunskap, berättar om EBA:s nya studie som följt genomförandet av Sidas jämställdhetsintegrering. Gäster är också Julia Schalk, EBA & RFSU, och Anne Scheffer Leander, ICLD. Programledare: Nina Solomin.

Lyssna på avsnittet
Tre podcastdeltagare och programledare fotar sig själva

Avsnitt

Publicerat 8 februari 2019

Vem ska äga biståndet i en ny tid?

Att ett land har ägarskap över sin utveckling framhålls som en förutsättning för biståndets effektivitet. Men vad händer med ägarskapet när bistånd allt mer handlar om multilaterala samarbeten med en mångfald av aktörer? Och vet alltid mottagaren sitt eget bästa? Hör samtal med biståndsnestorn Gun-Britt Andersson, fd statssekreterare (S), Karin Metell Cueva, enhetschef på Sida och Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effect. Programledare Nina Solomin.

Lyssna på avsnittet
Två podcastdeltagare i inspelningsstudion med hörlurar och mikrofoner

Avsnitt

Publicerat 11 januari 2019

Hur viktigt är det att ge bistånd i rätt valuta?

Svängningar i växelkurser påverkar biståndets effektivitet och resultat negativt. Sverige skulle kunna minska risken för mottagarländerna genom att betala ut i en annan valuta än kronor, enligt Númi Östlund som skrivit en EBA-rapport om saken. Varför görs det inte? Övriga gäster: Catharina Cappelin, biståndsbudgetchef UD och Jan Pettersson kanslichef EBA. Programledare: Nina Solomin.

Lyssna på avsnittet
Podcastdeltagare avsnitt 4 Konsten att ge

Avsnitt

Publicerat 18 december 2018

Om konsten att ge

Vad får människor att öppna plånboken och skänka en slant? Och hur kommer det sig att Sverige vill vara bäst i klassen på att ge bistånd? Ska man ge utan att förvänta sig motprestation? Hör författaren Stefan Einhorn, psykologiforskare Arvid Erlandsson och nationalekonom Jan Pettersson, tillika EBAs kanslichef. Programledare: Nina Solomin

Lyssna på avsnittet
Podcastdeltagare

Avsnitt

Publicerat 10 december 2018

Rätt eller fel ge bistånd till krympande demokratier?

Vilka utmaningar innebär det att ge bistånd till auktoritära styren? Forskaren Paul T Levin berättar om sin nya EBA-rapport om svenskt utvecklingssamarbete i Turkiet. Övriga gäster: Helena Lindholm, ordf EBA, och Georg Andrén, GS Diakonia och ordf Concord. Programledare: Nina Solomin

Lyssna på avsnittet
Podcastdeltagare

Avsnitt

Publicerat 10 december 2018

Gapet mellan humanitärt och utvecklingsbistånd

Varför är det så svårt för humanitärt och långsiktigt bistånd att samverka? Gäster: Margareta Wahlström, ordförande Röda korset, Göran Holmqvist, chef för Asien, Mellanöstern och humanitärt på Sida och Mats Hårsmar före detta biståndsråd i Burkina Faso, nu på EBA.

Lyssna på avsnittet
Markus Burman och Kim Forss står framför en EBA roll-up i grönt

Avsnitt

Publicerat 10 december 2018

Måste bistånd vara hållbart?

En EBA-rapport visar att få svenska biståndsprojekt är hållbara. Men vad betyder hållbarhet inom biståndsutvärdering? Är det ens ett viktigt kriterium? Hör två erfarna utvärderare resonera, med konkreta exempel. Gäster: Kim Forss, fri konsult och EBA-ledamot, och Markus Burman, EBA-kansliet och rapportförfattare. Programledare: Nina Solomin

Lyssna på avsnittet