2018 Hälsa och socialt skydd Övrigt

The Impact of Abortion Legalization on Fertility and Female Empowerment – New Evidence from Mexico

Damian Clarke, Hanna Mühlrad

This Development Dissertation Brief (DDB) är en sammanfattning av en artikel skriven av Hanna Mühlrad och Damian Clarke. Artikeln ingick som tredje kapitel i Hannas doktorsavhandling och undersöker effekten av ett storskaligt, gratis abortprogram som genomfördes i Mexico City 2007.

Rapporten presenterades under seminariet Overcoming Barriers to Sexual and Reproductive Health and Rights.

Resultat i huvudsak

  • Reformen saknar motstycke bland latinamerikanska länder och utgör en av få storskaliga abortsreformer bland utvecklings- och tillväxtländer över hela världen.
  • Legalisering av abort ledde till en minskad fertiliteten och minskningen var särskilt anmärkningsvärd bland yngre kvinnor. Effekten verkar drivas av att legal abort är tillgängligt men verkar inte bero på stora förändringar i sexuellt beteenden samt kunskap om eller användning av preventivmedel.
  • I den mexikanska kontexten innebar reformen en ökning av kvinnors egenmakt inom hushållet. Förändring av egenmakt verkar främst gälla fertila kvinnor än äldre.

Hanna Mühlrad är postdoktor vid Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Hennes primära intresseområden är hälsoekonomi, utvecklingsekonomi, arbetsekonomi samt global och folkhälsa.

Damian Clarke är docent i ekonomi vid University of Santiago i Chile. Damian är också forskare vid IZA och forskningsassistent vid The Center for the Study of African Economies, Oxford, och vid Research Centre on Micro-Social Change, Essex.