2019

Biståndsanalys 2019

I Biståndsanalys 2019 sammanfattar expertgruppen de viktigaste lärdomarna från året som gått.