2021 Biståndets organisation och styrning Övrigt

Applying Adaptive Theory of Change in Fragile and Conflict Affected Settings

Léonie Borel, Julian Brett, Erik Bryld

Under covid 19-pandemin har behovet av anpassningsbarhet i svenskt bistånd och utvecklingssamarbete blivit än tydligare. Det gäller inte bara enskilda projekt eller program, utan hela biståndsområden och strategier.

I den här underlagsrapporten beskriver författarna hur förändringsteorier kan användas för att förvalta biståndet på ett anpassningsbart sätt. De fokuserar på sårbara och konfliktdrabbade miljöer, där förmågan till anpassning är särskilt viktig.