2017 Fred, säkerhet och konflikt Övrigt

Peace and Politics: Promoting Durable Solutions to Communal Conflicts

Emma Elfversson

Varje år äger ett antal våldsamma, kommunala konflikter rum runt om i världen. Eftersom de inte direkt utmanar centralstaten får kommunala konflikter ofta mindre uppmärksamhet i media än inbördeskrig. Denna avhandling syftar till att öka kunskapen om hur varaktig fred kan upprättas efter våldsam kommunal konflikt.

Rapporten presenterades under seminariet Fred.

Resultat i huvudsak

  • Regeringar är mer benägna att ingripa i konflikter som involverar grupper som är representerade i den verkställande makten, som äger rum i ett ekonomiskt viktigt område, eller som kretsar kring mark och auktoritet.
  • Återfall efter statligt ingripande är mer än två gånger mer sannolikt i en konflikt med negativ partiskhet än i en med positiv partiskhet.
  • När partiskhet är relaterat till resurser är den mer motståndskraftig mot förändring medan politisk omsättning kan lätta tidigare partiskhet relaterat till relationer och därmed skapa möjligheter för fred.
  • Lokala fredsprocesser är djupt sammanflätade med nationell politik men är ändå mycket kontextspecifika. Nationell, politisk dynamik påverkar konfliktens historia och dynamik samt den roll som icke-statlig konfliktlösning skulle kunna spela.

Emma Elfversson är forskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Hon disputerade på sin avhandling Central Politics and Local Peacemaking: The Conditions for Peace after Communal Conflict den 6 oktober 2017.