Filtreringssymbol Filtrera

Förstoringsglassymbol

Kategori

 • Biståndets organisation och styrning
 • Biståndets utvärdering
 • Demokrati och mänskliga rättigheter
 • Ekonomisk utveckling
 • Fred, säkerhet och konflikt
 • Hälsa och socialt skydd
 • Humanitärt bistånd
 • Jämställdhet
 • Klimat och miljö
 • Migration
 • Näringsliv
 • Offentlig förvaltning
 • Utbildning och forskning

Typ av studie

 • Analys
 • Kartläggning
 • Metodstudie
 • Översikt
 • Övrigt
 • Utvärdering

År

 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013

Rapportserie

 • Alla rapporter
 • Årsrapporter
 • Development Dissertation Briefs
 • EBA-rapporter
 • Underlagsrapporter

av resultat

AI-alstrad bild på bil vid väg i Östafrika

2024:03

Klimat och miljö

Analys

Public Opinion on Carbon Pricing and Revenue Uses in East Africa

Anna Nordén, Daniel Slunge, Niklas Harring

Klimatinvesteringar och reformer inom miljöområdet löper stor risk att misslyckas om acceptansen är låg. När afrikanska länder utvecklar sina klimathandlingsplaner i enlighet med Parisavtalet är det därför viktigt att regeringar,...

2024:01

Biståndets organisation och styrning

Utvärdering

Supporting Local Actors: Evaluation of Sweden’s Application of the Grand Bargain Localisation...

Charlotte Lattimer, Cheery Zahau, Dmytro Kondratenko, Gang Karume, Kateryna Korenkova, Sophia Swithern, Teddy Atim

Lokala och nationella organisationer och aktörer är först på plats vid humanitära kriser. De hjälper oförtröttligt, och de finns kvar när internationella organisationer lämnar. Trots det är de marginaliserade i det...

red-ribbon-with-white-background-hiv-aids-ribbon-awareness

2023:03

Hälsa och socialt skydd

Översikt

The Swedish Aid Response to the HIV Epidemic: An Overview

Hannah Kabelka, Josefine Olsson, Liana Petrosova, Noor Tromp, Pam Baatsen, Renée Robbers, Thyra de Jongh

De första fallen av acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) uppträdde i slutet av 1970-talet och sjukdomen utvecklades snabbt till en internationell epidemi under 80-talet. Vissa länder i Afrika har drabbats särskilt hårt, med en...

2023:02

Biståndets organisation och styrning, Jämställdhet

Analys

More Than a Label, Less Than a Revolution: Sweden’s Feminist Foreign Policy

Ann Towns, Elin Bjarnegård, Katarzyna Jezierska

Under åtta års tid, 2014–2022, bedrev Sverige en feministisk utrikespolitik (FUP). Sverige var det första landet i världen att deklarera en FUP och blev även det första landet att dra tillbaka en sådan. FUP har sedan 2014 spridits...

2023:04

Biståndets organisation och styrning, Offentlig förvaltning

Analys

Det är resultatet som räknas: För en bättre resultatredovisning av biståndet

Númi Östlund, Helena Hede Skagerlind

Frågor om biståndets resultat är ständigt aktuella. Vilka mål uppnås, vad fungerar var, för vem och på vilket sätt? Vid sidan av kunskap om de positiva resultat som biståndet avser åstadkomma, behövs även förståelse och...

Background pattern

2023:01

Hälsa och socialt skydd, Jämställdhet

Utvärdering

The Role of Aid in the Provision of Sexual and Reproductive Health Services

Jesper Sundewall, Björn Ekman, Jessy Schmit

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) har länge varit prioriterat inom svenskt bistånd. Trots framsteg saknar många i fattigare länder tillgång till SRHR och beroendet av bistånd inom hälsosektorn är dessutom ofta...

Background pattern

2022:08

Hälsa och socialt skydd

Analys

The Rise of Social Protection in the Global South: The Role of Foreign Aid

Miguel Niño-Zarazúa, Ana Horigoshi, Alma Santillán Hernández, Ernesto Tiburcio

Mer än halva jordens befolkning saknar idag tillgång till sociala trygghetssystem eller socialförsäkring. Vad gör biståndet för att åtgärda detta? Den här studien visar att det internationella biståndet bidragit till utbyggnaden...

Background pattern

2016:06

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Vem beslutar om svenska biståndsmedel? En översikt

Expertgruppen för biståndsanalys

Denna studie är en kartläggning av den finansiella styrningen av det svenska biståndet, från budgetpropositionens grova ramar till insatsnivå: Vem beslutar om vilka medel inom det svenska biståndet, till vilka ändamål, på vilka...

2018:05

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Vem beslutar om svenska biståndsmedel? (på engelska)

Expertgruppen för biståndsanalys

Denna studie är en kartläggning av den finansiella styrningen av det svenska biståndet, från budgetpropositionens grova ramar till insatsnivå: Vem beslutar om vilka medel inom det svenska biståndet, till vilka ändamål, på vilka...

Background pattern

2022:07

Biståndets organisation och styrning

Utvärdering

Member State Influence in the Negotiations on the Neighbourhood, Development and International...

Magnus Lundgren, Jonas Tallberg, Camilla Pedersen

Efter tre års förhandlingar beslutades EU förra året om en ny långsiktig budget för åren 2021–2027. En viktig del av budgeten är Instrumentet för grannskap, utveckling och internationellt samarbete (NDICI), som reglerar EU:s...

2022:06

Biståndets organisation och styrning

Utvärdering

Swedish Development Cooperation with Ethiopia: Sixty Years of Lessons Learned

Bereket Kebede, Leif Danielsson, Hailu Elias, Gunnar Köhlin

Ett av de viktigaste samarbetsländerna för svenskt bistånd historiskt har varit Etiopien. Denna utvärdering undersöker 60 år av svenskt bistånd till landet. Under de senaste decennierna har det svenska biståndet till Etiopien...

Background pattern

2022:03

Biståndets organisation och styrning, Biståndets utvärdering

Metodstudie, Översikt

Hur förändra världen? En antologi om förändringsteorier i biståndet

Kim Forss, Númi Östlund

Bistånd ska ge resultat, det ska bidra till positiv förändring för människor som lever i fattigdom och förtryck. Frågan om hur en sådan förändring ska åstadkommas har följt det svenska biståndet sedan starten på 1960-talet....

2022:04

Biståndets organisation och styrning

Analys

A Team Player and Free Agent: Sweden’s Engagement with EU Country and Joint Programming

Erik Lundsgaarde

Den här studien utforskar relationen mellan Sverige och EU i utvecklingssamarbetet. Den fokuserar på programmering på partnerlandsnivå, där en majoritet av utvecklingssamarbetet planeras och genomförs. Landnivån är därför en...

2022:01

Biståndets organisation och styrning, Biståndets utvärdering, Jämställdhet

Utvärdering

Utvärdering av strategiska sekunderingar som del av svenskt påverkansarbete

Lisa Dellmuth, Paul T. Levin, Nicklas Svensson

En stor del av Sveriges utvecklings- och utrikespolitik sker inom och genom multilaterala organisationer, såsom FN, EU eller de olika utvecklingsbankerna. Sverige är också en av de största finansiärerna av det multilaterala systemet...

2022:02

Biståndets organisation och styrning, Hälsa och socialt skydd

Kartläggning

Swedish Aid in the Time of the Pandemic

Carsten Schwensen, Jonas Lövkrona, Louise Scheibel Smed

EBA-rapporten Swedish aid in the time of the pandemic analyserar hur biståndet har hanterats under covid-19-pandemin. Rapporten bidrar med kunskap om hur biståndet har anpassats under pandemin, hur justeringar har genomförts och...

2022:05

Biståndets organisation och styrning, Biståndets utvärdering, Ekonomisk utveckling

Kartläggning

Mapping Swedish Aid to Agriculture

Jordbruksutveckling är ett kraftfullt verktyg för fattigdomsbekämpning i låginkomstländer. I svenskt bistånd utgör stöd till jordbruk, skogsbruk, fiske och landsbygdsutveckling trots det en blygsam andel. Under perioden 2005–2020...

2022

Hälsa och socialt skydd, Migration

Kartläggning

Social protection for the forcibly displaced in low- and middle-income countries

Jason Gagnon, Mona Ahmed, Lisa Hjelm, Jens Hesemann

Tvångsförflyttade människor kan nå ökad självtillit om de får bättre tillgång till sociala skyddsprogram. Sådan förbättrad täckning skulle också hjälpa mottagande länder att stärka sina lokala styrsystem. Studien syftar...

2021:08

Fred, säkerhet och konflikt

Utvärdering

Practicing Peacebuilding Principles: A Study of Sweden´s Engagement in Fragile and...

Gary Milante, Jannie Lilja, Jups Kluyskens, Johanna Lindström

Sverige har under lång tid varit internationellt pådrivande för gemensamma principer för hur insatser i sviktande och konfliktdrabbade stater ska genomföras. I denna EBA-studie undersöks hur Sverige självt har tillämpat de...

2021:07

Fred, säkerhet och konflikt

Utvärdering

In Pursuit of Sustainable Peace: An Evaluation of the Folke Bernadotte Academy 2008–2019

Nicklas Svensson, Julian Brett, Adam Moe Fejerskov, Charlotte Bonnet

Folke Bernadotteakademin (FBA) har blivit en allt viktigare organisation i det svenska biståndet, finansiellt och genom uppdrag i många strategier. EBA-rapporten In Pursuit of Sustainable Peace: An Evaluation of the Folke Bernadotte...

2021:06

Biståndets organisation och styrning

Utvärdering

Informerad eller kunnig: Utvärdering av insatser för information och kommunikation om bistånd...

Cecilia Strand, Maria Grafström

I Sverige har det länge funnits ett särskilt stöd för att informera och kommunicera kring utvecklingssamarbetet och sedan 2010 styrs arbetet av en separat strategi. EBA-studien ”Informerad eller kunnig: Utvärdering av insatser för...

2021:05

Demokrati och mänskliga rättigheter

Kartläggning

Supporting Elections Effectively: Principles and Practice of Electoral Assistance

Antonio Spinelli, Peter Wolf, Sead Alihodžić, Therese Pearce Laanela

Se seminariet i efterhand här: https://youtu.be/UwjTo5YwJqU Som del av demokratibiståndet stöder Sverige regelbundet länder när de genomför val till parlament, presidentposter eller lokala församlingar. En internationell kår...

2021:04

Hälsa och socialt skydd, Jämställdhet

Analys

Sexual and Reproductive Health and Rights: Measuring Values and Norms to Guide Swedish Development...

Anna Kågesten, Karin Båge, Jesper Sundewall, Helena Litorp, Bi Puranen, Olalekan Uthman, Anna Mia Ekström

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och jämställdhet är nära sammanknutet med samhälleliga och kulturella normer och värderingar. EBA-rapporten “Sexual and Reproductive Health and Rights: Measuring Values and...

2021:03

Biståndets utvärdering

Metodstudie

Credible Explanations of Development Outcomes: Improving Quality and Rigour with Bayesian...

Barbara Befani

I den här rapporten presenterar en ny metod för teoribaserad utvärdering som kombinerar styrkor från både kvalitativa och kvantitativa metoder. Rapporten innehåller en utförlig diskussion om metodens kunskapsteoretiska principer och...

2021:02

Biståndets utvärdering

Målbild och mekanism: Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers måluppfyllelse?

Markus Burman

Bedömningar av måluppfyllelse har en central roll i utvärdering inom biståndet. Når insatser sina mål? Bidrar de till önskad förändring? Att tillförlitligt besvara sådana frågor är viktigt för att regeringen, riksdagen, Sidas...

2021:01

Biståndets utvärdering

Metodstudie

Data Science Methods in Development Evaluation: Exploring the Potential

Gustav Engström, Jonas Norén

Den här EBA-rapporten undersöker möjligheterna med att använda data science och språkteknologi som utvärderingsmetoder inom utvecklingssamarbetet. Rapporten undersöker huruvida dessa metoder kan producera tillförlitliga...

2020:07

Demokrati och mänskliga rättigheter

Utvärdering

Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd

Miguel Niño-Zarazúa, Rachel M. Gisselquist, Ana Horigoshi, Melissa Samarin, Kunal Sen

Bistånd med syfte att främja demokrati är en viktig del i svenskt och internationellt bistånd. EBA-rapporten Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd undersöker biståndets påverkan på länders demokratinivå och...

2020:06

Demokrati och mänskliga rättigheter, Jämställdhet

Analys

Sextortion: Corruption and Gender-Based Violence

Åsa Eldén, Dolores Calvo, Elin Bjarnegård, Silje Lundgren, Sofia Jonsson

https://www.youtube.com/embed/Hwpmpcr-ayc Missbruk av makt och position i utbyte mot sex – sextortion – är både en form av korruption och könsbaserat våld (GBV), vilket gör det svårt att hantera. Hur bör sextortion definieras...

2020:05

Biståndets organisation och styrning

Analys

In Proper Organization We Trust – Trust in Interorganizational Aid Relations

Susanna Alexius, Janet Vähämäki

När styrningen av offentlig verksamhet baseras på tillit kan detta leda till förbättrade resultat. Att bygga tillit är särskilt svårt inom utvecklingssamarbete, på grund av stora avstånd, ojämlika maktrelationer och komplexitet i...

2020:04

Offentlig förvaltning

Utvärdering

Institution Building In Practice: An Evaluation Of Swedish Central Authorities´ Reform Cooperation...

Richard Allen, Giorgio Ferrari, Krenar Loshi, Númi Östlund, Dejana Razić Ilić

Varje år förmedlas cirka 600 miljoner kronor av det svenska biståndet genom statliga myndigheter. Denna utvärdering analyserar resultat, relevans och kostnadseffektivitet i svenska statliga myndigheters biståndsprojekt på Västra...

2020:03

Biståndets organisation och styrning

Analys

Biståndets förvaltningskostnader: För stora? Eller kanske för små?

Daniel Tarschys

Försvinner pengarna i administration? Den frågan ställs om biståndet, men också om många andra offentliga verksamheter. Inom Sida vakar man noga över något som kallas ”den inre effektiviteten” - dvs proportionerna mellan...

2020:02

Klimat och miljö

Utvärdering

Evaluation of the Swedish Climate Change Initiative 2009–2012

John Colvin, Mutizwa Mukute, Mehjabeen Abidi Habib, Jane Burt, Miriam Kugele, Jessica Wilson

År 2009 lanserade den svenska regeringen Klimatsatsningen CCI, ett fyraårigt program av insatser för anpassning till klimatförändringar och utsläppsminskningar, med några av världens fattigaste länder som målgrupp. Initiativet...

2017:05

Fred, säkerhet och konflikt

Översikt

Local Peacebuilding - challenges and opportunities

Joakim Öjendal, Hanna Leonardsson, Martin Lundqvist

Fredsbyggande har utvecklats till både en väletablerad global praxis och ett utpräglat forskningsfält. En mängd projekt har initierats i postkonfliktsamhällen runt om i världen i syfte att skapa hållbar fred. Trots det upplever...

2017:12

Biståndets utvärdering

Utvärdering

Livslängd och livskraft: Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers hållbarhet?

Markus Burman

Denna studie syftar till att undersöka vad biståndsutvärderingar kan säga om hållbarheten i svenska biståndsinsatser. Hållbarhet i denna mening fokuserar på livskraften och livslängden för det som biståndsfinansieringen...

2015:08

Demokrati och mänskliga rättigheter, Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning

Utvärdering

Business and Human Rights in Development Cooperation – Has Sweden Incorporated the UN Guiding...

Rasmus Kløcker Larsen, Sandra Atler

Studien har genomförts mot bakgrund av att mänskliga rättigheter utgör en grundpelare i svensk biståndspolitik och det ökade intresset att engagera den privata sektorn i internationellt bistånd samt de risker som det kan medföra....

2015:01

Demokrati och mänskliga rättigheter

Analys

Rethinking Civil Society and Support for Democracy

Richard Youngs

Demokrati och mänskliga rättigheter är prioriterade frågor i svenskt bistånd. Sida satsar årligen mer än 5 miljarder kronor på att stärka demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen och en betydande del av dessa...

2020:01

Ekonomisk utveckling

Kartläggning

Mobilising Private Development Finance: Implications for Overall Aid Allocations

Polly Meeks, Matthew Gouett, Samantha Attridge

Att använda bistånd för att ‘katalysera’ privat finansiering blir allt vanligare inom utvecklingssamarbetet. Denna studie fokuserar på en särskild form av utvecklingsfinansiering – det offentliga utvecklingsbiståndet (ODA) –...

2019:09

Demokrati och mänskliga rättigheter

Analys

Democracy in African Governance: Seeing and Doing it Differently

Göran Hydén, Marina Buch Kristensen

Syftet med denna rapport är att undersöka varför demokratisering i Afrika är en särskild utmaning, och hur demokratibiståndet bör utformas i en värld där nationellt självbestämmande åter är på frammarsch, och där...

Clownfisk färgglad

2019:08

Klimat och miljö

Översikt

Fishing Aid: Mapping and Synthesising Evidence in Support of SDG 14 Fisheries Targets

Goncalo Carneiro, Raphaelle Bisiaux, Mary Frances Davidson, Tumi Tómasson, Jonas Bjärnstedt

Trots flera decenniers bistånd till fiskerisektorn, med många utvärderingar genomförda, finns det mycket få kända försök att analysera och dokumentera lärdomar från dessa insatser. Denna studie är en systematisk kartläggning...

2019:07

Ekonomisk utveckling, Hälsa och socialt skydd, Jämställdhet

Översikt

Applying a Masculinities Lens to the Gendered Impacts of Social Safety Nets

Meagan Dooley, Abby Fried, Ruti Levtov, Kate Doyle, Jeni Klugman, Gary Barker

Sociala trygghetssystem lyfts i Agenda 2030 fram som ett viktigt verktyg för att minska fattigdom. Olika former av sociala trygghetsprogram, som exempelvis kontantbidrag, matransoner eller arbetsmarknadsprogram har snabbt blivit...

2019:06

Ekonomisk utveckling

Utvärdering

Joint Nordic Organisational Assessment of the Nordic Development Fund (NDF)

Stephen Spratt, Eilis Lawlor, Kris Prasada Rao, Mira Berger

Under 2019 kommer styrelse och ägare att lägga fast framtiden för Nordiska utvecklingsfonden (NDF). Som stöd för deras överväganden har en oberoende utvärdering beställts. Utvärderingens uppdrag var att bedöma NDFs verksamhet,...

2019:05

Demokrati och mänskliga rättigheter

Översikt

Impact of the Civil Society Anti-Discrimination Initiatives: A Rapid Review

Andrew Shepherd, Dhruva Mathur, Rachel Marcus

Fattiga människor tillhör inte sällan grupper som också är utsatta för diskriminering. För att bekämpa fattigdom långsiktigt är det nödvändigt att också bedriva ett arbete mot negativ särbehandling och kränkningar av...

2019:juli

Migration

Översikt

Migration and Development: The Role for Development Aid

Robert E.B Lucas

Denna rapport har två syften: Det ena är att kortfattat redogöra för vilka kunskaper som finns om sambandet mellan migration och ekonomisk utveckling i utvecklingsländer. Det andra är att visa på olika möjligheter som finns för...

2019:04

Demokrati och mänskliga rättigheter, Ekonomisk utveckling

Utvärdering

Building on a Foundation Stone: The Long-Term Impacts of a Local Infrastructure and Governance...

Ariel BenYishay, Brad Parks, Rachel Trichler, Christian Baehr, Daniel Aboagye, Punwath Prum

1996 samarbetade Sida och andra givare med Kambodjas regering för att stärka den lokala demokratin och förvaltningen. Syftet var att återuppbygga förtroendet för offentliga institutioner och att förbättra den ekonomiska...

2019:03

Demokrati och mänskliga rättigheter

Utvärdering

Supporting State-Building for Democratisation? A Study of 20 Years of Swedish Democracy Aid to...

Henny Andersen, Karl-Anders Larsson, Joakim Öjendal

Demokrati och mänskliga rättigheter har sedan 1990-talet varit ett viktigt mål i svenskt utvecklingssamarbete, så även i samarbetet med Kambodja. Denna studie syftar till att besvara om svenskt bistånd haft inflytande på...

2019:02

Biståndets organisation och styrning

Analys

Fit for Fragility? An Exploration of Risk Stakeholders and Systems Inside Sida

Linnea Mills, Nilima Gulrajani

I Sverige råder en medvetenhet om att utvecklingssamarbete innebär att ta risker. I policyramverket från 2016 nämns särskilt riskerna med politisk osäkerhet, konfliktsituationer, svaga system och institutioner samt korruption...

2019:01

Biståndets organisation och styrning

Analys

Skandaler, opinioner och anseende: Biståndet i ett medialiserat samhälle

Karolina Windell, Maria Grafström

Den här rapporten syftar till att skapa förståelse för hur beslutsfattare inom biståndet förhåller sig till mediers bevakning och vilka konsekvenser detta förhållningssätt kan ha för beslutsfattande och risktagande inom...

2018:10

Ekonomisk utveckling

Utvärdering

Nation Building in a Fractured Country: An Evaluation of Swedish Cooperation in Economic...

Claes Lindahl, Julie Lindahl, Mikael Söderbäck, Tamara Ivankovic

Denna studie utvärderar Sveriges stöd till ekonomisk utveckling i Bosnien och Hercegovina under drygt två decennier. Utvärderingen är baserad på en bedömning av en portfölj bestående av cirka 50 projekt definierade av Sida enligt...

2018:09

Humanitärt bistånd

Analys

Underfunded Appeals: Understanding the Consequences, Improving the System

Sophia Swithern

FN:s samordnade appeller är de största uppropen för humanitär hjälp, och en central del i det världsvida humanitära systemet. 2017 uppgick det sammanlagda finansieringsbehovet till rekordhöga 25,2 miljarder US dollar. Det är nära...

En hand håller upp en glödlampa mot en rosa himmel

2018:08

Biståndets organisation och styrning

Analys

Ägarskap i en ny tids biståndssamarbeten

Charlotte Örnemark, Fabian Scholtes, Niels Keijzer, Stephan Klingebiel

Ägarskap är en förutsättning för effektivt bistånd, enligt Parisdeklarationen och Agenda 2030. Hur kan principen om ägarskap främjas i dagens komplexa utvecklingssamarbeten i vilka aktörerna blivit allt fler? Det undersöks i...

2018:07

Jämställdhet, Offentlig förvaltning

Utvärdering

Putting Priority into Practice: Sida's Implementation of its Plan for Gender Integration

Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla

EBA har låtit göra en utvärdering som följt Sidas arbete under en längre tid, genom så kallad följeforskning. Rapporten är en systematisk genomgång som undersöker genomförandet av den plan för jämställdhetsintegrering som...

2018:06

Demokrati och mänskliga rättigheter

Analys, Utvärdering

Swedish Aid in the Era of Shrinking Democratic Space – the Case of Turkey

Åsa Eldén, Paul T. Levin

Begreppet krympande utrymme beskriver en global trend där friheten för aktivister och civilsamhällesorganisationer kringskärs av alltmer repressiva och auktoritära regeringar. Turkiet har haft en snabb utveckling i denna riktning de...

2018:04

Biståndets organisation och styrning, Offentlig förvaltning

Översikt

Budget Support, Poverty and Corruption: A Review of the Evidence

Geske Dijkstra

Budgetstöd är bistånd som inte är kopplat till projekt och som mottagarlandets regering kan använda fritt. Under de senaste åren har budgetstödens volymer minskat. I den här rapporten undersöks i vilken utsträckning det minskade...

2018:03

Biståndets organisation och styrning

Utvärdering

How Predictable is Swedish Aid? A Study of Exchange Rate Volatility

Númi Östlund

Sverige ger i regel sitt bistånd i svenska kronor, medan de flesta partnerländer, genomförandeorganisationer och mottagare arbetar i andra valutor. Denna EBA-rapport undersöker effekterna av att svenskt bilateralt bistånd betalas ut i...

2018:02

Humanitärt bistånd, Migration

Översikt

Building Bridges Between International Humanitarian and Development Responses to Forced Migration

Alexander Kocks, Ruben Wedel, Hanne Roggemann, Helge Roxin

Hur samverkan mellan akut och mer långsiktigt bistånd kan förbättras är en återkommande fråga för aktörer som verkar i kriser över hela världen. I denna EBA-studie, i samarbete med det tyska utvärderingsorganet DEval, tar...

Tidningar i bunt

2018:01

Ekonomisk utveckling

Utvärdering

DFIs and Development Impact: an Evaluation of Swedfund

Stephen Spratt, Peter O'Flynn, Justin Flynn

Investeringar i företag för att nå utvecklingseffekter blir en allt viktigare del av många länders bistånd. Swedfund, Sveriges utvecklingsfinansiär, har i uppdrag att investera i fattiga länder genom aktieförvärv, fonder eller...

2017:11

Biståndets organisation och styrning

Analys

Sweden's Financing of UN Funds and Programmes: Analyzing the Past, Looking to the Future

Nina Connelly, Stephen Browne, Thomas G Weiss

Det offentliga utvecklingsbiståndet har ökat sedan millennieskiftet, vilket även gäller bistånd som går via FN. En allt större andel av givarnas stöd till FN:s fonder och program har under det senaste årtionde givits i form av...

2017:10

Demokrati och mänskliga rättigheter, Offentlig förvaltning

Analys

Seven Steps to Evidence-Based Anti-corruption: A Roadmap

Alina Mungiu-Pippidi

Tiden är mogen för en övergripande färdplan för ett evidensbaserat antikorruptionsarbete. En genomgång av de antikorruptionsinsatser som vanligtvis förespråkas visar att de få verktyg som fungerar endast gör det där det finns...

2017:09

Biståndets utvärdering

Metodstudie

Geospatial Analysis of Aid: A New Approach to Aid Evaluation

Ann-Sofie Isaksson

De senaste åren har utvecklingssamarbetet blivit mer resultatinriktat och det har uppstått en intensiv debatt om utvärdering och utvecklingspolitikens effektivitet. Den snabbt ökande tillgången till subnationella geokodade data om...

2017:08

Utbildning och forskning

Utvärdering

Research Capacity in the New Global Development Agenda

Måns Fellesson

Utgångspunkten för den här studien är att den främsta orsaken till fattigdomen i många låginkomstländer idag inte är brist på naturtillgångar eller geografisk marginalisering utan brist på utbildad och specialiserad arbetskraft...

2017:07

Utbildning och forskning

Analys

Research Aid Revisited - a Historically Grounded Analysis of Future Prospects and Policy Options

David Nilsson, Sverker Sörlin

På 1970-talet institutionaliserades forskningsbiståndet som en del av Sveriges allt större ambitioner inom det internationella utvecklingsbiståndet. Motiven var flera, bl.a. internationell solidaritet men det fanns även ekonomiska och...

2017:06

Biståndets utvärdering

Analys

Confronting the Contradiction - An Exploration into the Dual Purpose of Accountability and Learning...

Hilde Reinersten, Kristian Bjørkdahl, Desmond McNeill

Ett av de viktigaste syftena med biståndsutvärderingar är att dra lärdomar. Men varför lär sig biståndsorganisationer inte mer av sina egna erfarenheter? Lärdomar är dock endast ett av de två allmänt vedertagna syftena med...

2017:04

Biståndets organisation och styrning

Övrigt

Enprocentsmålet - en kritisk essä

Lars Anell

Målet att årligen avsätta en procent av Sveriges BNI till bistånd, det så kallade enprocentsmålet, är ett uttryck för svensk solidaritet med de fattigare delarna av världen. Det fastställdes av riksdagen redan 1968. Sedan dess...

2017:03

Hälsa och socialt skydd

Översikt

Animal Health in Development - It's Role for Poverty Reduction and Human Welfare

Jonathan Rushton, Arvid Uggla, Ulf Magnusson

Utveckling av lantbruket är en grundläggande förutsättning för inkluderande ekonomisk tillväxt i låginkomstländer och djurhållning spelar här en central roll. Omkring 750 miljoner djurhållare i världen lever på mindre än 2...

2017:02

Demokrati och mänskliga rättigheter, Ekonomisk utveckling, Jämställdhet

Översikt

Do Anti-Discrimination Measures Reduce Poverty Among Marginalised Social Groups?

Anna Mdee, Ella Page, Rachel Marcus

Diskriminering på grund av kön, ålder, kasttillhörighet, funktionsnedsättning eller religion samt av vissa etniska grupper utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna och är en viktig faktor som bidrar till en hög...

2017:01

Biståndets organisation och styrning

Analys

Making Waves: Implications of the Irregular Migration and Refugee Situation on Official Development...

Andrew Sheriff, Anna Knoll

Under de senaste fem åren har allt fler flyktingar och migranter sökt skydd i Europa. Trycket på systemen för mottagning av migranter och asylsökande har ökat. Den här studien har genomförts av den europeiska stiftelsen European...

2016:11

Biståndets organisation och styrning, Ekonomisk utveckling

Översikt

Revitalising the Policy for Global Development

Per Molander

Föreliggande rapport diskuterar med utgångspunkt i aktuell samhällsvetenskaplig forskning politiken för global utveckling och utvecklingssamarbetet från en liten, neutral stats perspektiv. Rapporten baseras på en genomgång av...

2016:10

Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning

Utvärdering

Swedish Development Cooperation with Tanzania – has it helped the poor?

Mark McGillivray, David Carpenter, Oliver Morrissey, Julie Thaarup

Mellan åren 1962 och 2013 uppgick det svenska biståndet till Tanzania till ungefär 7 miljarder dollar, eller 8 procent av det svenska bilaterala biståndet under perioden. Detta gjorde också Tanzania till den största mottagaren av...

2016:09

Biståndets organisation och styrning

Utvärdering

Exploring Donorship - Internal Factors in Swedish Aid to Uganda

Stein-Erik Kruse

Biståndsgivare har tidigare i flera landstudier försökt mäta och bedöma det externa stödets aggregerade långsiktiga effekter, men de resultat som presenterats har ofta haft en svag empirisk grund. Lärdomarna för biståndsgivare om...

2016:08

Biståndets organisation och styrning

Analys

Sustaining a Development Policy: Results and Responsibility for the Swedish Policy for Global...

Lisa Román, Måns Fellesson

Betydelsen av en samstämmig politik för utveckling framhålls i Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Sverige har en förhållandevis lång tradition på området. Redan 2003 beslutade riksdagen att Sverige skulle...

2016:07

Biståndets organisation och styrning

Analys

Towards an Alternative Development Management Paradigm?

Cathy Shutt

Internationellt utvecklingssamarbete vill bidra till resultat och göra skillnad för de fattiga eller marginaliserade människor som insatserna riktar sig till. Denna drivkraft ligger bakom resultatfokuseringen i Parisdeklarationen om...

2016:05

Biståndets utvärdering

Metodstudie

Pathways to Change: Evaluating Development Interventions with Qualitative Comparative Analysis (QCA)

Barbara Befani

Inom utvecklingsbiståndet pågår ett ständigt sökande efter nya, tillförlitliga och välanpassade metoder för utvärdering. Ett ändamålsenligt metodval förutsätter förståelse för styrkor och svagheter med olika metoder. Denna...

2016:04

Biståndets organisation och styrning

Analys

Swedish Responsibility and the United Nations Sustainable Development Goals

Kristina Jönsson, Magdalena Bexell

I september 2015 beslutade FN:s generalförsamling att anta nya globala mål för hållbar utveckling som ska uppfyllas senast år 2030. Nu står förverkligandet av målen på nationell nivå i centrum för länder världen över. Denna...

2016:03

Utbildning och forskning

Översikt

Capturing Complexity and Context: Evaluating Aid to Education

Joel Samoff, Jane Leer, Michelle Reddy

Formella utvärderingar av utbildningsbistånd har blivit vanligare, mer systematiska och viktigare för de efterföljande besluten om politik och programplanering. Vad kan vi lära oss av denna stadigt växande volym utvärderingar?...

2016:02

Utbildning och forskning

Översikt

Education in Developing Countries what Policies and Programmes affect Learning and Time in School?

Amy Damon, Paul Glewwe, Suzanne Wisniewski, Bixuan Sun

Studien är en syntes av högkvalitativa och omfattande utvärderingar på området utbildningsbistånd. Syftet med rapporten är att fungera som ett inspel till beslutsfattare och biståndsorgan som önskar använda sig av den mest...

2016:01

Offentlig förvaltning

Analys

Support to Regional Cooperation and Integration in Africa – What Works and Why?

Fredrik Söderbaum, Therese Brolin

Regional utveckling och integration i Afrika har fördjupats och utvecklats under de senaste två decennierna. Flera givare, däribland Sverige, har bidragit med betydande biståndsinsatser för att främja regionalt samarbete. Då...

2015:09

Klimat och miljö

Översikt

In Search of Double Dividends from Climate Change Interventions Evidence from Forest Conservation...

Gunnar Köhlin, Subhrendu Pattanayak, Erin Sills, Eskil Mattsson, Madelene Ostwald, Ariana Salas, Daniel Ternald

Klimatrelaterade biståndsinterventioner ökar. 2013 uppgick de till 15 procent av det globala bilaterala biståndet och i enlighet med det hållbara utvecklingsmålet ska det samlade klimatbiståndet uppgå till 100 miljarder USD årligen...

2015:07

Offentlig förvaltning

Översikt

Making Development Work: The Quality of Government Approach

Bo Rothstein, Marcus Tannenberg

Institutionell utveckling och insatser för att motverka korruption har länge varit prioriterade frågor inom internationellt bistånd. Rapporten utgör en kommentar till varför biståndsagendan har misslyckats och vad biståndsaktörer...

2015:05

Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning

Analys

Has Sweden Injected Realism into Public Financial Management Reforms in Partner Countries?

Matt Andrews

Biståndsgivare ger stöd till reformer inom området offentliga finanssystem (PFM) i låg- och medelinkomstländer men resultaten är ofta begränsade. Bedömare menar att resultaten skulle bli betydligt bättre ifall reformerna...

2015:06

Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning

Översikt

Now Open for Business: Joint Development Initiatives Between the Private and Public Sectors in...

Ari Kokko, Hanna Norberg, Sara Johansson da Silva

Flödet av direktinvesteringar och transfereringar till utvecklingsländer har ökat kraftigt sedan 1990-talet med tydliga effekter på lokala ekonomier och levnadsförhållanden. Denna nya situation har lett till ett behov av nya former...

2015:04

Ekonomisk utveckling, Utbildning och forskning

Översikt

Youth, Entrepreneurship and Development

Kjetil Bjorvatn

Unga människor i låginkomstländer har i liten utsträckning möjlighet till arbete i den formella sektorn. I stället är flertalet hänvisade till jobb i den informella sektorn med dess osäkerhet och låga inkomster. Denna rapport...

2015:03

Biståndets organisation och styrning

Utvärdering

Concentration difficulties? An analysis of Swedish aid proliferation

Rune Hagen

För snart tio år sedan påbörjade Sveriges regering ett aktivt arbete med att minska antalet samarbetsländer i det svenska biståndet – den så kallade landkoncentrationen. Motiveringen var att biståndet blir mer effektivt om man...

2015:02

Biståndets utvärdering

Kartläggning

Utvärdering av svenskt bistånd - en kartläggning

Expertgruppen för biståndsanalys

En viktig skillnad mellan internationellt bistånd och annan offentligt finansierad verksamhet är att biståndet genomförs i andra länder. Detta innebär att såväl lärande som ansvarsutkrävande försvåras av geografiska avstånd...

2014:05

Biståndets organisation och styrning

Kartläggning

Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige – en översikt

Expertgruppen för biståndsanalys

Kunskap om var biståndet används är en viktig grund för att förstå beslut inom biståndspolitiken och för att kunna studera effekter av förändringar av biståndspolitiken. I rapporten Svenskt statligt internationellt bistånd i...

2014:04

Biståndets organisation och styrning

Analys

The African Development Bank - Ready to Face the Challenges of a Changing Africa?

Christopher Humphrey

En betydande del av svenskt bistånd ges genom utvecklingsbanker. En av dessa är Afrikanska utvecklingsbanken, AfDB. Sverige är sjätte största biståndsgivaren till AfDB med 2,4 miljarder kronor i senaste påfyllnaden. Banken är...

2014:03

Demokrati och mänskliga rättigheter

Översikt

International Party Assistance - What do we know about the effects?

Lars G Svåsand

Demokrati och mänskliga rättigheter har hög prioritet i svenskt utvecklingssamarbete. En del avser stöd till att stärka demokratiska institutioner, såsom partisystem och enskilda politiska partier. Årligen kanaliseras ca 80 mkr för...

2014:02

Hälsa och socialt skydd

Analys

Sweden’s Development Assistance for Health – Policy Options to Support the Global Health 2035...

Gavin Yamey, Helen Saxenian, Robert Hecht, Jesper Sundewall, Dean Jamison

2013 publicerade Lancet-kommissionen för investeringar i hälsa rapporten Global Health 2035: Converging within a Generation. I rapporten beskrevs möjligheterna för låg- och lägre medelinkomstländer att med stöd av biståndsgivare...

2014:01

Biståndets utvärdering

Metodstudie

Randomized Controlled Trials: Strengths, Weaknesses and Policy Relevance

Anders Olofsgård

Rapporten undersöker betydelsen av så kallade randomiserade kontrollerade studier (RKS) i utvärderingen av biståndsfinansierade projekt och program. Den första delen av rapporten behandlar hur RKS har använts i den internationella...