2019 Demokrati och mänskliga rättigheter Översikt

Impact of the Civil Society Anti-Discrimination Initiatives: A Rapid Review

Rachel Marcus, Dhruva Mathur, Andrew Shepherd

Fattiga människor tillhör inte sällan grupper som också är utsatta för diskriminering. För att bekämpa fattigdom långsiktigt är det nödvändigt att också bedriva ett arbete mot negativ särbehandling och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Hur effektiva är de insatser mot diskriminering som görs av enskilda organisationer? Det kartläggs i kunskapsöversikten Impact of Civil Society Anti-Discrimination Initiatives. Författarna pekar på vad som kan förbättras och lyfter fram områden där det behövs mer kunskap.

 

 

Varför skrevs denna rapport?

Viktig slutsats 1

Viktig slutsats 2