2020 Hälsa och socialt skydd Övrigt

The Promise of Payday: Exploring the role of state cash transfers in post-apartheid rural South Africa

Stefan Granlund

Sociala trygghetssystem såsom kontantstöd har blivit ett viktigt verktyg för att minska fattigdom. Med fokus på barnbidraget så undersöker denna DDB de materiella och socio-relationella konsekvenserna av kontantstöd på landsbygden i Sydafrika.