2020 Utbildning och forskning Övrigt

Exploring pitfalls of participation – and ways towards just practices through a participatory design process in Kisumu, Kenya

Helena Kraff

Deltagandeprocesser ses ofta som demokratiska och transparenta. Denna DDB undersöker fallgropar i deltagandeprocesser. Genom att studera när, hur och varför deltagandeprocesser leder till orättvisa former för deltagande så erbjuds vägledning kring hur fallgroparna kan undvikas och rättvist deltagande kan åstadkommas.