2016 Biståndets utvärdering Översikt

Biståndsanalys 2016

I årsrapporten Biståndsanalys 2016 samlar vi kunskap och slutsatser från vår verksamhet under 2015 i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden.

Årets rapporter har uppmärksammat en rad olika frågor. Bland annat betydelsen av välfungerande institutioner för ett lands utveckling och hur Sverige på olika sätt kan bidra, vad biståndsgivare bör tänka på i samarbete med näringslivet och hur man kan främja ökat företagande bland unga kvinnor. Samarbete med andra viktiga aktörer i svenskt bistånd har också uppmärksammats genom bland annat en analys av förändrade förutsättningar för att ge stöd till och genom aktörer inom det civila samhället och hur staten som givare kan förhålla sig till detta. Andra frågeställningar som vi har behandlat är effekter av klimatrelaterade biståndsinsatser, konflikt och utveckling samt koncentrationen inom det svenska biståndet. Vi har även kartlagt hur svenskt bistånd utvärderas.

Biståndsanalys 2016 finns tillgänglig i två olika format:

  • Digital PDF
  • Tryckt magasin

Varmt välkommen att beställa rapporten som pappersmagasin, på svenska eller engelska. Maila beställning av ett eller flera exemplar till ud.eba@gov.se.