2016 Biståndets organisation och styrning Kartläggning

Reclassification or Reprioritisation? The Sector Allocation of Swedish Official Development Assistance 1973-2013

Ulrika Ahrsjö

Working paper ”Reclassification or Reprioritisation? The Sector Allocation of Swedish Official Development Assistance 1973-2013” written by Ulrika Ahrsjö.