2017 Hälsa och socialt skydd Övrigt

Increasing Access to Abortion

Susanne Sjöström

Ökad kunskap och medvetenhet samt förändringar av rättsliga ramverket har bidragit till minskad mödradödlighet orsakad av oplanerade graviditeter och osäker abort. Trots dessa framsteg är tillgången till abort och preventivmedel fortfarande kontroversiellt globalt och antalet dödsfall fortfarande högt. Syftet med denna avhandling var att studera faktorer som påverkar tillgången till  abortrelaterad vård med fokus att öka tillgängligheten i olika miljöer. Avhandlingen innefattar fyra studier som undersökte faktorer som påverkar tillhandahållande och behandling för abort inklusive vård efter abort.

Rapporten presenterades under seminariet SRHR.

Resultat i huvudsak

  • Den systematiska översikten av randomiserade studier av abortrelaterad vård visade att kvinnor upplever att medicinska aborter samt behandlingar för ofullständiga aborter utförda av sjuksköterskor och barnmorskor är lika acceptabla som de som utförs av läkare.
  • I Indien, där abort har varit lagligt sedan 1971 men där den abortrelaterade mödradödligheten fortfarande är hög, missförstod vårdstudenter lagarna som reglerar abort samt var oinformerade gällande tillgängliga abortmetoder.
  • En studie gjord i Sverige visade att abortvård som ges av barnmorskor inte bara är lika säker utan också mycket billigare än den som ges av läkare.

Susanne Sjöström är obstetriker vid Danderyds sjukhus. Hon försvarade sin avhandling Increasing acces to abortion – perspectives on provider availability in different settings vid Karolinska institutet i januari 2017. Hennes arbete har publicerats i Contraception, BMC Medical Education, Plos One, och är accepterat för publikation i BJOG.