2017 Hälsa och socialt skydd Övrigt

Increasing Access to Abortion

Susanne Sjöström

Susanne Sjöström är obstetriker vid Danderyds sjukhus. Hon försvarade sin avhandling Increasing acces to abortion – perspectives on provider availability in different settings vid Karolinska institutet i januari 2017. Hennes arbete har publicerats i Contraception, BMC Medical Education, Plos One, och är accepterat för publikation i BJOG.

Detta är en sammanfattning av hennes avhandling som presenteras i form av en Development Dissertation Brief (DDB). DDB:n presenterades under seminariet DDB-seminarium SRHR.