2017 Hälsa och socialt skydd

Increasing Access to Abortion

Susanne Sjöström

Susanne Sjöström är obstetriker vid Danderyds sjukhus. Hon försvarade sin avhandling ”Increasing acces to abortion – perspectives on provider availability in different settings” vid Karolinska institutet i januari 2017. Hennes arbete har publicerats i Contraception, BMC Medical Education, Plos One, och är accepterat för publikation i BJOG. Mer information och hennes avhandling går att hitta på följande länk.

Detta är en sammanfattning av hennes avhandling som presenteras i form av en Development Dissertation Brief (DDB). DDB:n presenterades på följande seminarium.

Här återfinns en blogg från seminariet.