2019 Humanitärt bistånd Översikt

Blockchain as a tool in humanitarian action – a brief overview of potential uses

Anna Bäckman

De existerande initiativ inom biståndet som använder blockchain är få och i ett tidigt stadie. Blockchains potential bör dock övervägas på allvar. Det kan till exempel användas för att hantera ekonomiska medel, reducera administrativa kostnader och främja ägarskap bland flyktingar som använder teknologin.

Denna rapport diskuterar blockchains potential inom biståndet. Rapporten innehåller en översikt över dagens system, en introduktion till teknologin och hur den skulle kunna användas för att göra biståndet effektivare och mer transparent.

Slutsatser i huvudsak

  • Pågående projekt inom biståndet som använder blockchain fokuserar på transaktioner, såsom cash transfer program och finansiering.
  • Blockchain ger möjlighet att stärka ägarskap, ansvarsutkrävning och transparens.
  • Blockchain kräver vissa förutsättningar som inte alltid är realistiska i sårbara konfliktsituationer – såsom stabil internetuppkoppling.
  • Existerande biståndsinitiativ skulle kunna spara pengar och leverera ett säkrare och effektivare stöd genom att använda teknologin.
  • Det krävs mer forskning för att förstå teknologins potential och påverkan inom det humanitära biståndet och det är i nuläget inte möjligt att avgöra om det skulle kunna konkurrera ut traditionella biståndsorganisationer.

Rapportförfattare
Anna Bäckman, Bitr. Utredningssekreterare, EBA