2020 Biståndets utvärdering Översikt

Biståndsanalys 2020

I årsrapporten Biståndsanalys 2020 samlar vi kunskap och slutsatser från vår verksamhet under 2019 i ett tillgängligt, kort format.  Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden.

Årets rapporter har uppmärksammat en rad olika frågor. Rapportens övergripande teman är demokratistöd, korruption, hållbarhet, antidiskriminering och jämställdhet. Därutöver finns texter om konsten att utvärdera långsiktiga effekter och om nya informationsteknikers betydelse för utvecklingssamarbetet.

Biståndsanalys 2020 finns tillgänglig i tre olika format:

 • Digital PDF
 • Tryckt magasin
 • Ljudbok – där podcasts finns som en del av EBA-podden.

Ljudbokens innehåll

 • Innehållsförteckning: 00.09
 • Förord: 00.40
 • Intervju med EBAs ordförande: 03.15
 • Demokratisatsning: 06.41
 • Risk, korruption och medialisering: 12.35
 • Bistånd 2.0: 19.31
 • Bistånd till hållbarhet: 23.00
 • Att mäta långsiktiga effekter: 27.53
 • Antidiskrimineringsarbete och jämställdhet: 31.50
 • Framåtblick: 38.11
 • Presentation av ledamöterna i Expertgruppen för biståndsanalys: 43.01

Varmt välkommen att beställa rapporten som pappersmagasin, på svenska eller engelska. Mejla din beställning av ett eller flera exemplar till ud.eba@gov.se