2021 Biståndets utvärdering Översikt

Biståndsanalys 2021

I årsrapporten Biståndsanalys 2021 samlar vi kunskap och slutsatser från vår verksamhet under 2020 i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden.

Årets rapport har uppmärksammat en rad olika frågor. Årsrapportens övergripande teman är jämställdhet och korruption, effektivt klimatbistånd, demokratibiståndets effekter, samt biståndets förvaltning och organisation. Därutöver finns texter om finansiering, utvärderingsmetodik, multilateralism och migration, samt en intervju med EBAs ordförande Helena Lindholm.

Biståndsanalys 2021 finns tillgänglig i tre olika format:

 • Digital PDF
 • Tryckt magasin
 • Ljudbok – där podcasts finns som en del av EBA-podden

Ljudbokens innehåll:

 • Förord: 00:58
 • Jämställdhet, makt och utvecklingssamarbete: 03:54
 • Att finansiera hållbar utveckling: 09:41
 • Fungerar demokratibistånd?: 12:07
 • Tillförlitligt om biståndets resultat: 18:10
 • Effektivt klimatbistånd kräver satsningar: 20:51
 • Bistånd genom multilaterala organisationer: 26:21
 • Bistånd, organisation och förvaltning: 29:50
 • Migration: 36: 20
 • Framåtblick: 40:10
 • Intervju med EBAs ordförande: 43:00
 • Presentation av ledamöterna i EBA: 47:04

Varmt välkommen att beställa rapporten som pappersmagasin, på svenska eller engelska. Mejla din beställning av ett eller flera exemplar till ud.eba@gov.se