2017 Biståndets utvärdering Metodstudie

Geospatial Analysis of Aid: A New Approach to Aid Evaluation

Ann-Sofie Isaksson

De senaste åren har utvecklingssamarbetet blivit mer resultatinriktat och det har uppstått en intensiv debatt om utvärdering och utvecklingspolitikens effektivitet. Den snabbt ökande tillgången till subnationella geokodade data om biståndsinsatser och om relevanta biståndsresultat har öppnat nya möjligheter när det gäller biståndsutvärdering.

Syftet med den här rapporten är att presentera och diskutera analys utifrån geokodade data som en ny ansats för biståndsutvärdering. I rapporten diskuteras krav på data och metodfrågor, datatillgänglighet och databegränsningar, empiriska utmaningar och strategier för att hantera utmaningarna. Rapporten är  relevant som en metodologisk introduktion för utvärderare, akademiker och studenter som är intresserade av att själva analysera bistånd utifrån geokodad data.

Rapporten presenterades under seminariet Development progress from the bottom up? Improving knowledge of Swedish aid with geo coded data.

Slutsatser

  • Det skulle vara slöseri att inte utnyttja de analysmöjligheter som ges av den snabbt ökande tillgången till offentligt tillgängliga geokodade data. Med tanke på att Sverige ligger i framkant när det gäller givartransparens verkar detta vara ett rimligt åtagande.
  • Om utvärderingsansatser baserade på geokodade data ska kunna användas i det svenska utvecklingssamarbetet behövs satsningar på geokodning.
  • Ett lämpligt första steg är att gå igenom och sammanställa redan tillgängliga geokodade data för svenska biståndsflöden och införliva dessa i de svenska registren.

Rapportförfattare
Ann-Sofie Isaksson, fil.dr, Göteborgs universitet