2017

Geospatial Analysis of Aid: A New Approach to Aid Evaluation

Ann-Sofie Isaksson

De senaste åren har utvecklingssamarbetet blivit mer resultatinriktat, och det har uppstått en intensiv debatt om utvärdering och utvecklingspolitikens effektivitet. Syftet med den här rapporten är att presentera och diskutera en ny ansats för biståndsutvärdering, nämligen analys utifrån geokodade data. Ansatsen går ut på att använda subnationella geokodade data om utvecklingsprojekt och utvecklingsresultat för att utvärdera biståndsallokering och effekter.

Rapporten lanserades vid seminariet ”Development progress from the bottom up? Improving knowledge of Swedish aid with geo coded data” den 12 december 2017.