2020 Biståndets organisation och styrning, Demokrati och mänskliga rättigheter, Ekonomisk utveckling Övrigt

How Can an Agricultural Investment That Never Happened Affect People Living in Poverty?

Linda Engström

Storskaliga jordbruksinvesteringar är sedan 20 år populära medel i afrikanskt bistånd. Resultaten från dessa investeringar lyser dock ofta med sin frånvaro. Denna DDB undersöker konsekvenserna för människor på platser där investeringar utlovats men aldrig förverkligats, med hjälp av en fallstudie från en svenskfinansierad sockerplantage i Tanzania.