2020 Biståndets organisation och styrning, Demokrati och mänskliga rättigheter, Ekonomisk utveckling Övrigt

How Can an Agricultural Investment That Never Happened Affect People Living in Poverty?

Linda Engström

Storskaliga jordbruksinvesteringar är sedan 20 år populära medel i afrikanskt bistånd. Resultaten från dessa investeringar lyser dock ofta med sin frånvaro. Denna DDB undersöker konsekvenserna för människor på platser där investeringar utlovats men aldrig förverkligats, med hjälp av en fallstudie från en svenskfinansierad sockerplantage i Tanzania.

Rapporten presenterades under seminariet Att omvandla policy till verklighet – lärdomar från Östafrika och diskuterades i EBA-podden, avsnitt 23, Avbrutet bistånd – vad blir effekterna?

Resultat i huvudsak

  • En pilotstudie 2012 avslöjade en skillnad mellan antalet planerade affärer och antalet genomförda investeringar – de flesta lämnade aldrig planeringsstadiet.
  • Planen för hur och när projektet skulle utvecklas bortsåg från det lokala sammanhangets komplexitet och byggde på förenklingar.
  • Förespråkare för projektet hade begränsad förståelse för det lokala sammanhanget och lokalbefolkningens perspektiv och vardag. Handläggare vid Sida och Afrikanska utvecklingsbanken samt företagsrepresentanter spenderade lite tid på platsen för de planerade investeringarna.
  • Idén om storskaliga jordbruksinvesteringar underbyggs av allvarliga förenklingar gällande överflöd av mark.

Rekommendationer

  • Det är viktigt att beslutsfattare och privata aktörer förstår sammanhanget, och tar det på allvar, när de utformar och genomför ett utvecklingsprojekt.
  • För att verkligen anpassa sig efter de lokala behoven är nödvändigt att ha det lokala och vardagliga som ingångspunkt. Detta är möjligt genom att kritiskt reflektera över och justera sin kunskapsbas och perspektiv på utveckling.

Linda Engström disputerade i september 2018 på avhandlingen Development Delayed: Exploring the failure of a large-scale agricultural investment in Tanzania to deliver expected outcomes vid Institutionen för Stad och Land vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Hennes primära forskningsintressen ligger kring frågor om landsbygdsutveckling och global miljö- och jordbrukspolitik, med fokus på jämlikhet i utnyttjande av naturresurser, relationer mellan givar- och partnerländer och effekter av privatsektorfinansierat bistånd.