2015 Demokrati Analys

Rethinking Civil Society and Support for Democracy

Richard Youngs

Demokrati och mänskliga rättigheter är prioriterade frågor i svenskt bistånd. Sida satsar årligen mer än 5 miljarder kronor på att stärka demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen och en betydande del av dessa pengar kanaliseras till och genom civila samhället. Samtidigt som det finns ett starkt fokus på civila samhället som målgrupp och aktör har det skett en rad förändringar under senare tid som påverkar förutsättningarna för att bedriva denna typ av bistånd. Det handlar både om framväxten av nya civila aktörer och proteströrelser, och om regeringar som försvårar för civila samhället att driva demokrati- och rättighetsfrågor. I rapporten Rethinking Civil Society and Support for Democracy (EBA 2015:01) redogör författare Richard Youngs för de förändrade förutsättningarna för bistånd till civila samhället och implikationer det kan ha för givare som Sverige. Rapporten lyfter även fram en rad rekommendationer för hur givare som Sverige bör utforma sitt stöd i den nya miljön.