2024 Jämställdhet

When Does Women’s Political Representation Lead to Policy Change?

Valeriya Mechkova

Hur påverkar en ökad kvinnlig politisk representation främjandet av kvinnors intressen inom politik och policy, och under vilka förhållanden kan vi förvänta oss att kvinnliga politiker har ett positivt inflytande
på beslutsfattandet? I denna avhandling undersöks sambandet mellan kvinnors beskrivande och substantiella representation och de institutionella och samhälleliga faktorer som påverkar detta förhållande?