2018 Offentlig förvaltning

How Predictable is Swedish Aid? A Study of Exchange Rate Volatility

Númi Östlund

EBA-rapporten ”How predictable is Swedish Aid? A Study of Exchange Rate Volatility” undersöker effekterna av att svenskt bilateralt bistånd betalas ut i svenska kronor, utan att valutasäkras.

Sverige ger i regel sitt bistånd i svenska kronor, medan de flesta partnerländer, genomförandeorganisationer och mottagare arbetar i andra valutor. Enligt EBA-rapporten, skriven av Númi Östlund, har fluktuationer i valutakursen en väsentlig inverkan på förutsägbarheten i svenska biståndsåtaganden. Frutsägbara biståndsflöden är ett centralt mål i internationella överenskommelser om biståndseffektivitet, som den så kallade Parisagendan (2005). Oväntade förändringar i biståndet (volatilitet) har negativa konsekvenser för effektiviteten.

EBA-rapporten visar att avsaknaden av valutasäkringar i svenskt bistånd leder till betydande osäkerhet för mottagaren, vilket påverkar projektens effektivitet och därmed resultat.

RAPPORTEN INNEHÅLLER BLAND ANNAT FÖLJANDE REKOMMENDATIONER:

1.

Ge förutsägbar finansiering i stora valutor. En väsentlig del av svenskt bistånd utförs i USD eller andra större valutor. Sida och UD kan erbjuda partnerorganisationer fasta valutakurser för åtaganden i de fall användarna arbetar i större valutor. Ett sådant erbjudande kan utgå från valutaterminer, med hjälp av Riksgälden.

2.

För bistånd som genomförs i mindre valutor i utvecklingsländer finns flera innovativa lösningar. En möjlighet kan vara att Sida använder sitt garantiinstrument för att minska valutarisken för genomförandepartner.

3.

Säkerställ att partnerorganisationer har incitament för att hålla en hög implementeringsnivå.

Ladda ner rapporten för fler rekommendationer.

Figuren visar hur den svenska växelkursen mot tre valutor som används i biståndet har förändrats över tid. Exempelvis kommer en treårig biståndsinsats av samma storlek i kronor räknat ha ett helt annat värde i zambiska kwacha beroende på om den inleds i januari 2012 eller januari 2013.

RAPPORTFÖRFATTAREN

Númi Östlund är statsvetare. Han har arbetat med utvärdering av biståndseffektivitet i flera år, senast som revisionsledare på Riksrevisionen. Sedan 2017 är han director på AidHedge.