2018 Biståndets organisation och styrning Utvärdering

How Predictable is Swedish Aid? A Study of Exchange Rate Volatility

Númi Östlund

Sverige ger i regel sitt bistånd i svenska kronor, medan de flesta partnerländer, genomförandeorganisationer och mottagare arbetar i andra valutor. Denna EBA-rapport undersöker effekterna av att svenskt bilateralt bistånd betalas ut i svenska kronor, utan att valutasäkras.

Studien analyserar över 30 000 bilaterala aktiviteter som finansierats av svenskt bistånd under perioden 2006—2016, utifrån rapportering till the International Aid Transparency Initiative (IATI). Två närmare studier har också genomförts med besök i Rwanda och Zambia.

Rapportens resultat och policyrekommendationer presenterades under seminariet The (Fluctuating) Value of Aid.

Resultat

  • Rapportens övergripande slutsats är att växelkursfluktuationer har en väsentlig inverkan på förutsägbarheten i svenska biståndsåtaganden.
  • Förutsägbarhet handlar inte om utbetalade medel, utan mottagna belopp.
  • De två fallstudierna visar att osäkerheten till följd av växelkursfluktuationer kompenseras av en överkontraktering eller ett underutnyttjande av medel, eller en kombination av båda.
  • Det finns praktiska alternativ för ökad förutsägbarhet.

Rekommendationer

  • Ge förutsägbar finansiering i stora valutor.
  • Utforska innovativa finansiella lösningar för mindre valutor.
  • Arbeta med transparenta och effektiva kontraktskurser.
  • Säkerställ att partnerorganisationerna har positiva incitament för att säkerställa en hög implementeringsnivå, i linje med plan och budget.
  • Öka insynen i finansiella transaktioner i rapporteringen till IATI.

Rapportförfattare
Númi Östlund, utredningssekreterare, EBA

 

Figuren visar hur den svenska växelkursen mot tre valutor som används i biståndet har förändrats över tid. Exempelvis kommer en treårig biståndsinsats av samma storlek i kronor räknat ha ett helt annat värde i zambiska kwacha beroende på om den inleds i januari 2012 eller januari 2013.