2016 Jämställdhet Övrigt

Women in African Natural Resource Booms

Anja Tolonen

Att främja utvinning av naturresurser som en strategi för ekonomisk utveckling är kontroversiellt men en realitet i i många utvecklingsländer. Denna rapport utforskar och summerar forskning om lokala välfärdseffekter kopplade till storskalig gruvdrift i Afrika, söder om Sahara. Studien fokuserar på förändringar i deltagandet på arbetsmarknaden för män och kvinnor, könsnormer och spädbarnsdödlighet.

Rapporten presenterades under seminariet Jämställdhet i det humanitära biståndet och utvinningsindustrins effekt på kvinnors ställning.

Resultat i huvudsak

  • När storskaliga guldgruvor expanderar genererar de en lokal, ekonomisk chock som har potential att förändra könsnormer och stärka kvinnors egenmakt. De har även positiv effekter på spädbarns överlevnad.
  • Vid gruvöppning byter kvinnor som bor inom 20 kilometer från egenföretagande inom jordbruk till servicearbete eller lämnar arbetsmarknaden. Män byter från jordbruk till kvalificerat, manuellt arbete.
  • Gruvor har permanenta effekter på kvinnors deltagande på kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Effekterna är starkare under år med höga världspriser.

Anja Tolonen är professor vid Institutionen för ekonomi vid Barnard College, Columbia University. Hon disputerade med sin avhandling Mining Booms in Africa and Local Welfare Effects: Labor markets, Female Empowerment, and Criminality i maj 2015 vid Göteborgs universitet.