2020 Hälsa och socialt skydd, Humanitärt bistånd Övrigt

Towards Health Systems Resilience To Extreme Weather Events: Managing Health Needs During Floods In Cambodia

Dell Saulnier

Motståndskraftiga sjukvårdssystem har förmågan att anpassa sig till kriser. Denna DDB identifierar egenskaper som främjar motståndskraft genom att undersöka hur den offentliga sjukvården på den Kambodjanska landsbygden hanterar översvämningar.

Dell Saulnier disputerade i maj 2020 med avhandlingen ”Towards Health Systems Resilience to Extreme Weather Events: Managing health needs during floods in Cambodia” vid Institutionen för global folkhälsa på Karolinska Institutet. Dell arbetar på The Swiss Tropical and Public Health Institute och är affilierad med Kunskapscentrum för katastrofmedicin vid Karolinska Institutet. Hennes forskning berör global hälsa och hälsosystems resiliens under katastrofer.