2020 Hälsa och socialt skydd, Humanitärt bistånd Övrigt

Towards Health Systems Resilience To Extreme Weather Events: Managing Health Needs During Floods In Cambodia

Dell Saulnier

Motståndskraftiga sjukvårdssystem har förmågan att anpassa sig till kriser. Denna DDB-rapport identifierar egenskaper som främjar motståndskraft genom att undersöka hur den offentliga sjukvården på den Kambodjanska landsbygden hanterar översvämningar.

Resultatet presenterades under webbinariet How to mitigate disasters: reducing risks, estimating needs and ensuring health system resilience.

Resultat i huvudsak

    • Säsongsbundna och enstaka översvämningar hade en långvarig effekt på nya hälsobehov. Besök på offentliga vårdinrättningar ökade upp till tre månader efteråt. Effekten på rutinmässiga hälsobehov gick inte att avgöra.
    • Offentliga sektorn verkade ha kapaciteten att absorbera och anpassa sig för att klara av hälsobehov kopplade till mödravård och förlossning under säsongsbundna och tillfälliga översvämningar. Denna kapacitet förstärktes av samhällets egna förmåga att absorbera, vilket bidrog till att bördan lättade.
    • Strategier som främjar stabilitet och flexibilitet kan förbättra systemets förmåga till motståndskraft.
    • Mer stöd till samhället från det offentliga hälsosystemet vid översvämningar och delaktighet i beslutsfattande kan generera motståndskraft.

Se seminariet i efterhand:

Dell Saulnier disputerade i maj 2020 med avhandlingen Towards Health Systems Resilience to Extreme Weather Events: Managing health needs during floods in Cambodia vid Institutionen för global folkhälsa på Karolinska Institutet. Dell arbetar på The Swiss Tropical and Public Health Institute och är affilierad med Kunskapscentrum för katastrofmedicin vid Karolinska Institutet. Hennes forskning berör global hälsa och hälsosystems resiliens under katastrofer.