2020 Jämställdhet

Vad är jämställdhetsbudgetering, vem gör det och har det effekt?

Anna Schnell

Här presenterar rapportförfattaren sin kartläggning av jämställdhetsbudgetering:

 

Mer om underlagsrapporten:

Jämställdhetsbudgetering innebär ett systematiskt inkluderande av grunderna till bristande jämställdhet och utformande av åtgärder för ökad jämställdhet i både budgetar och budgetprocesser. Jämställdhetsbudgetering är tydligt inskriven i agendan för hållbar utveckling som en indikator för delmålet om att genom politik och lagstiftning främja jämställdhet.

EBA gav därför Anna Schnell i uppdrag att översiktligt belysa jämställdhetsbudgeteringens ”vem, vad, hur”, samt vilken kunskap som finns om effekterna av biståndsfinansierade insatser på området.

Översikten visar att det svenska stödet är svårt att kartlägga, men sannolikt är blygsamt. Området förefaller underutvärderat, men de utvärderingar som finns pekar på:

(i) att det finns ett (svagt) positivt samband mellan jämställdhetsbudgetering och ökad jämställdhet,
(ii) vikten av att förankra program hos, inkludera, och stärka kapaciteten hos, nyckelaktörer (inom regering, departement, parlament och civilsamhälle),
(iii) betydelsen av att länka arbetet till övriga prioriteringar, som fattigdomsreducering,
(iv) behovet av välanpassade system för dokumentation, uppföljning och utvärdering.

Rapporten avslutas med en listning av kunskapsluckor inom området.