2020 Biståndets organisation och styrning, Jämställdhet Kartläggning

Vad är jämställdhetsbudgetering, vem gör det och har det effekt?

Anna Schnell

Jämställdhetsbudgetering innebär ett systematiskt inkluderande av grunderna till bristande jämställdhet och utformande av åtgärder för ökad jämställdhet i både budgetar och budgetprocesser. Det är tydligt inskrivet i Globala målen som en indikator för delmålet att främja jämställdhet genom politik och lagstiftning. Anna Schnell fick i uppdrag av EBA att kartlägga jämställdhetsbudgeteringens ”vem, vad och hur”, samt vilken kunskap som finns om effekterna av biståndsfinansierade insatser på området.

Rapportens resultatet diskuterades i avsnitt 36 av EBA-podden, Jämställdhetsbudgetering inom biståndet, där rapportförfattaren Anna Schnell medverkar tillsammans med Catharina Schmitz, NIRAS, och Anna Giotas Sandquist, ordförande för Sveriges Kvinnolobby.

Resultat i huvudsak

  • Området förefaller undervärderat och är därför svårt att kartlägga.
  • Det finns ett (svagt) positivt samband mellan jämställdhetsbudgetering och ökad jämställdhet.

Rekommendationer

  • Det är viktigt att förankra program och stärka kapaciteten bland nyckelaktörer (inom departement, parlament och civilsamhälle).
  • Arbetet behöver länkas till övriga prioriteringar, som fattigdomsreducering.
  • Det finns behov av välanpassade system för dokumentation, uppföljning och utvärdering.