2020 Biståndets organisation och styrning, Jämställdhet Kartläggning

Vad är jämställdhetsbudgetering, vem gör det och har det effekt?

Anna Schnell

Jämställdhetsbudgetering innebär ett systematiskt inkluderande av grunderna till bristande jämställdhet och utformande av åtgärder för ökad jämställdhet i både budgetar och budgetprocesser. Det är tydligt inskrivet i agendan för hållbar utveckling som en indikator för delmålet om att genom politik och lagstiftning främja jämställdhet.

Anna Schnell fick i uppdrag av EBA att översiktligt belysa jämställdhetsbudgeteringens ”vem, vad och hur”, samt vilken kunskap som finns om effekterna av biståndsfinansierade insatser på området.

 

Rapportens resultat

Översikten visar att det svenska stödet är svårt att kartlägga, men sannolikt är blygsamt. Området förefaller underutvärderat, men de utvärderingar som finns pekar på:

  • att det finns ett (svagt) positivt samband mellan jämställdhetsbudgetering och ökad jämställdhet,
  • vikten av att förankra program hos, inkludera, och stärka kapaciteten hos, nyckelaktörer (inom regering, departement, parlament och civilsamhälle),
  • betydelsen av att länka arbetet till övriga prioriteringar, som fattigdomsreducering,
  • behovet av välanpassade system för dokumentation, uppföljning och utvärdering.

Rapporten diskuteras i avsnitt 36 av EBA-podden, Jämställdhetsbudgetering inom biståndet, där rapportförfattaren Anna Schnell medverkar tillsammans med Catharina Schmitz, NIRAS, och Anna Giotas Sandquist, ordförande för Sveriges Kvinnolobby.