2024 Demokrati och mänskliga rättigheter

Challenges to Protest Participation in Non-Democratic Contexts: A Privilege of the Privileged

Elizaveta Kopacheva

Vilka är de underliggande faktorerna bakom det begränsade protestdeltagandet i semi-auktoritära regimer? Denna avhandling testar tillämpbarheten av teorier om politiskt deltagande och vilken roll individuella faktorer spelar för att förklara on- och offline-mobilisering i dagens Ryssland.