2018 Fred, säkerhet, konflikt

Underfunded Appeals: Understanding the Consequences, Improving the System

Sophia Swithern

I EBA-rapporten Underfunded Appeals – Understanding the Consequences, Improving the System studeras följderna av att finansieringen täcker mindre och mindre av det humanitära behovet i världen.

År 2017 uppskattades 201 miljoner människor vara i behov av humanitärt bistånd, det högsta antalet någonsin. FN:s koordinerade appeller behövde 25,2 miljarder dollar för att fylla behoven. Det var dubbelt så mycket som fem år tidigare. I genomsnitt finansierades 59 procent av behoven, jämfört med 70 procent ett decennium tidigare.

Det finns en brist på systematiserad information om konsekvenserna av underfinansieringen. Fallstudier i Haiti, Somalia och Tchad ger en del kunskaper, men den övergripande bilden är fortsatt otydlig. Inte heller grundläggande data – som hur många människor som inte nåtts av hjälp – finns tillgänglig i systematisk form. Orsaker till detta är bland annat brister i tillit och samarbete.

Överdriver humanitära organisationer appellerna för att de förväntar sig att bara få en del av vad som krävs? Baserar givare sina beslut om vart deras pengar ska gå på annat än FN:s appeller? För att förbättra systemet med humanitära appeller behöver både organisationer och givare förändras.

RAPPORTEN REKOMMENDERAR BLAND ANNAT ATT:

  1. Humanitära organisationer behöver bli mer pålitliga när det gäller uppskattningarna av det humanitära behovet. De behöver också göra befintlig finansiering mer spårbar och förbättra registreringen av resultat.
  2. Givare behöver oftare använda appellerna som en grund för finansiering, förbättra samarbetet mellan sig och i mycket större utsträckning använda flexibla finansieringsformer.

RAPPORTFÖRFATTARE:

Sophia Swithern är oberoende konsult, knuten till Development Initiatives, där hon tidigare har tjänstgjort som chef för forskning och analys.