2020

Mobilising Private Development Finance: Implications for Overall Aid Allocations

Ska de globala hållbarhetsmålen, SDG:erna, kunna finansieras krävs massiva omflyttningar av privata investeringar. Biståndet kan spela en viktig roll i att mobilisera privata flöden till utvecklingsändamål.

I EBA-rapporten Mobilising Private Development Finance: Implications for Overall Aid Allocations, granskar Polly Meeks, Matthew Gouett och Samantha Attridge kritiskt vart flödena går när biståndsgivare använder instrument för att blanda bistånd med privat finansiering.
Att nå de globala hållbarhetsmålen till 2030 kommer att kräva enorma summor pengar – mer än vad det internationella biståndet räcker till. Denna rapport visar hur givarländer i ökande grad avser att blanda bistånd med privat finansiering för att nå utvecklingsmål.Nuvarande flöden av sådan blandad finansiering går i huvudsak till medelinkomstländer och produktiva sektorer, inte nödvändigtvis till de områden där fattigdomen är som mest utbredd.Rapportförfattarna framhåller att medvetna val måste göras om tillräcklig finansiering ska nå också de fattigaste länderna och sociala sektorer.
De föreslår gemensamma internationella rutiner för rapportering, för att tydliggöra vilka privata flöden som kan räknas som offentligt bistånd.