2020 Ekonomisk utveckling Kartläggning

Mobilising Private Development Finance: Implications for Overall Aid Allocations

Polly Meeks, Matthew Gouett, Samantha Attridge

Att använda bistånd för att ‘katalysera’ privat finansiering blir allt vanligare inom utvecklingssamarbetet. Denna studie fokuserar på en särskild form av utvecklingsfinansiering – det offentliga utvecklingsbiståndet (ODA) – och dess ökande användning i ’katalytiskt’ syfte. Studien studerar i synnerhet bistånd som investeras i privatsektorinstrument (PSI).

Studien använder en kombination av litteraturstudier, ingående kvantitativ analys och kvalitativa undersökningar av ett urval biståndsgivare.

Rapporten presenterades under seminariet Financing Private Development Investments in Sub-Saharan Africa, som går att se i efterhand här:

Rekommendationer:
Författarna föreslår gemensamma internationella rutiner för rapportering, för att tydliggöra vilka privata flöden som kan räknas som offentligt bistånd:

  • Förbättrad rapportering av givarländer till OECD-DAC, genom att man använder den ”flaggning” för privatsektor-finanser på ett konsekvent sätt.
  • Givarländer bör avstå från att i förhand sätta upp absoluta gränser för hur mycket bistånd som ska ges som gåvor, eller i andra former. Behovet bör styra.
  • Innan beslut om finansiering görs bör givare bedöma och dokumentera vilka utvecklingseffekter man väntar sig från privatsektor-instrument och ställa detta i relation till andra biståndsinstrument.

Rapportförfattare:
Polly Meeks, oberoende konsult, London

Matthew Gouett, PhD. Forskare inom utvecklingsfinansiering, Overseas Development Institute, London

Samantha Attridge, Senior Research Fellow, Overseas Development Institute, London