2020

Mobilising Private Development Finance: Implications for Overall Aid Allocations

En växande trend i internationellt utvecklingssamarbete är att använda bistånd för att “katalysera” privat finansiering. Denna studie undersöker vad som kan hända med biståndets fördelning till sektorer, länder och grupper, givet att givarländer planerar att öka denna typ av stöd.

Seminarium om rapporten kommer senare i vår, mer information kommer inom kort.