2020 Ekonomisk utveckling Kartläggning

Mobilising Private Development Finance: Implications for Overall Aid Allocations

Att använda bistånd för att ‘katalysera’ privat finansiering blir allt vanligare inom utvecklingssamarbetet. Denna studie fokuserar på en särskild form av utvecklingsfinansiering – det offentliga utvecklingsbiståndet (ODA) – och dess ökande användning i ’katalytiskt’ syfte. Studien studerar i synnerhet bistånd som investeras i privatsektorinstrument (PSI).

Studien använder en kombination av litteraturstudier, ingående kvantitativ analys och kvalitativa undersökningar av ett urval biståndsgivare.

Rapporten presenterades under seminariet Financing Private Development Investments in Sub-Saharan Africa, som går att se i efterhand här:

Rekommendationer:
Författarna föreslår gemensamma internationella rutiner för rapportering, för att tydliggöra vilka privata flöden som kan räknas som offentligt bistånd:

  • Förbättrad rapportering av givarländer till OECD-DAC, genom att man använder den ”flaggning” för privatsektor-finanser på ett konsekvent sätt.
  • Givarländer bör avstå från att i förhand sätta upp absoluta gränser för hur mycket bistånd som ska ges som gåvor, eller i andra former. Behovet bör styra.
  • Innan beslut om finansiering görs bör givare bedöma och dokumentera vilka utvecklingseffekter man väntar sig från privatsektor-instrument och ställa detta i relation till andra biståndsinstrument.

Rapportförfattare:
Polly Meeks, oberoende konsult, London

Matthew Gouett, PhD. Forskare inom utvecklingsfinensiering, Overseas Development Institute, London

Samantha Attridge, Senior Research Fellow, Overseas Development Institute, London