2022 Humanitärt bistånd Övrigt

Recurring Disasters: Swedish Humanitarian Assistance to Ethiopia

Emma Öståker

Studien visar att Etiopien under lång tid med jämna mellanrum har drabbats av katastrofer och nödsituationer där Sverige bidragit med förhållandevis stora summor humanitärt bistånd. Studien väcker viktiga frågor om hur Sverige, givarsamfundet och den etiopiska regeringen har arbetat över tid för att stärka Etiopiens egen förmåga att hantera återkommande hungersnöd och kriser.

Denna underlagsrapport har beställts som ett komplement till EBAs utvärdering av det långsiktiga utvecklingssamarbetet mellan Sverige och Etiopien. Syftet är att beskriva den historiska bakgrunden till det svenska och internationella humanitära arbete som sker i landet idag. Kartläggningen täcker perioden från mitten av 1970-talet fram till 2020 och omfattar alltså inte de senaste årens händelser.