2016 Regionalt bistånd

Exploring Donorship – Internal Factors in Swedish Aid to Uganda

Stein-Erik Kruse

Den här studien har ett dubbelt mål – dels att utveckla en modell för utvärdering av biståndsgivarens prestationer på landnivå, dels att tillämpa modellen på Sveriges utvecklingssamarbete med Uganda. Det övergripande syftet är att få fram analytiska verktyg och vägledning som visar hur Sveriges bistånd kan bli mer effektivt genom förbättrad styrning och genomförande. Studien är inte en fullskalig utvärdering av landprogrammet, utan en övning i modellbyggande, kombinerad med en studie av hur interna faktorer har påverkat biståndseffektiviteten i Uganda.