2024 Ekonomisk utveckling

Markets and Marketplaces: Essays on Access and Transformation in Remote Rural Economies

Tillmann von Carnap

Hur kan människor i glesbygd som lever i fattigdom få bättre tillgång till service och bättre inkomstmöjligheter? Det är en av frågorna som denna avhandling försöker besvara. “Marknader och marknadsplatser: Förändring och ekonomisk utveckling i glesbygd” använder olika former av satellitbilder för att besvara denna fråga, för att hantera utmaningar med bristen på tillförlitlig data.