2022 Biståndets organisation och styrning Utvärdering

Swedish Development Cooperation with Ethiopia: Sixty Years of Lessons Learned

Bereket Kebede, Leif Danielsson, Hailu Elias, Gunnar Köhlin

Ett av de viktigaste samarbetsländerna för svenskt bistånd historiskt har varit Etiopien. Denna utvärdering undersöker 60 år av svenskt bistånd till landet. Under de senaste decennierna har det svenska biståndet till Etiopien inriktats på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet snarare än på traditionella sektorer som landsbygdsutveckling, jordbruk och utbildning.

De viktigaste långsiktiga effekterna av det svenska biståndet till landet finns inom landsbygdsutveckling och på utbildningsområdet visar utvärderingen. Insatserna inom demokrati och mänskliga rättigheter har också bidragit till att bygga ett starkare civilsamhälle.