2015 Näringsliv, Utbildning Översikt

Youth, Entrepreneurship and Development

Kjetil Bjorvatn

Unga människor i låginkomstländer har i väldigt liten utsträckning möjlighet till arbete i den formella sektorn. Istället är flertalet hänvisade till jobb i den informella sektorn, med dess osäkerhet och låga inkomster. Vad kan göras för att främja unga människors möjligheter och kapacitet att själva skapa sina arbetstillfällen? Hur kan förbättrat entreprenörskap hjälpa människor till bättre levnadsvillkor?

Studien syftar till att sammanfatta forsknings-resultat kring entreprenörsskap och mikrofinans. Vad vet vi om effekterna av olika insatser för att träna unga människor att bli entreprenörer? Skiljer de sig mellan män och kvinnor, mellan stad och landsbygd, och vilken betydelse har det hur träningen utformas? Vilken form bör entreprenörskapsträningen ges för att ge mesta möjliga utvecklings-effekter? Studien utgår dels från forskning som professor Kjetil Bjorvatn själv genomfört med kollegor, dels från bredare litteratur. Geografiskt fokus är Östafrika.

Författare: Kjetil Bjorvatn, Handelshögskolan, Bergen

Rapporten presenterades under följande seminarium.